โรคต่างๆ

Anisocoria

Anisocoria หรือภาวะรูม่านตาต่างขนาด เป็นภาวะที่ขนาดรูม่านตาไม่เท่ากันระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง โดยอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทั่วไปของร่างกาย การบาดเจ็บบริเวณดวงตา ความผิดปกติในกะโหลกศีรษะหรือสมอง เป็นต้น
โดยปกติแล้ว ขนาดของรูม่านตาสามารถหดหรือขยายได้โดยขึ้นอยู่กับการรับแสง แต่การหดหรือขยายนั้นจะเป็นไปในขนาดเท่ากันระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง ทั้งนี้ ภาวะรูม่านตาต่างขนาดอาจหายไปเองหรือมีอาการอื่น ๆ ที่รุนแรงร่วมด้วย โดยจะขึ้นอยู่กับสาเหตุ

slotxo

อาการ Anisocoria
ผู้ที่มีภาวะ Anisocoria จะมีขนาดรูม่านตาที่ไม่สมส่วนกัน โดยจะเห็นว่ากลางดวงตาข้างใดข้างหนึ่งเป็นจุดสีดำวงเล็ก ๆ และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น มองเห็นภาพซ้อน ภาพเบลอ หรือสูญเสียการมองเห็น หนังตาตก เจ็บตา ไม่สามารถเคลื่อนไหวลูกตาได้อย่างปกติ ปวดหัว มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการเจ็บตึงที่ต้นคอบริเวณท้ายทอย เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์

slotxo

สาเหตุของ Anisocoria
ภาวะรูม่านตาต่างขนาดอาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาหยอดตา หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคหืด ซึ่งสาเหตุดังกล่าวไม่เป็นอันตราย
อย่างไรก็ตาม อาจมีสาเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ดวงตาได้รับความบาดเจ็บหรือถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
เส้นประสาทตาติดเชื้อ ความดันในตาสูงเนื่องจากต้อหิน
มีเลือดออกภายในกะโหลก
ชัก
ความดันภายในกะโหลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสมองบวม
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หลอดเลือดสมองแตก โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
มีเนื้องอกหรือฝีในสมอง
ปวดหัวไมเกรน
เส้นเลือดบริเวณคอฉีกขาดหรืออุดตัน ส่งผลให้เกิดภาวะหนังตาตกที่ไม่รุนแรงร่วมด้วยในข้างที่รูม่านตามีขนาดเล็กกว่า
กลุ่มอาการฮอร์เนอร์
ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะก่อนจะตามมาด้วยภาวะรูม่านตาต่างขนาด ควรเรียกรถฉุกเฉินหรือนำส่งโรงพยาบาลทันที เนื่องจากอาจได้รับกระทบกระเทือนที่รุนแรงบริเวณดวงตา คอ หรือสมอง

เครดิตฟรี

การรักษา Anisocoria
โดยปกติผู้ที่มีภาวะ Anisocoria ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เนื่องจากเป็นภาวะที่ไม่กระทบต่อสุขภาพตาหรือการมองเห็น จึงไม่ใช่อาการที่เป็นอันตราย โดยบางคนอาจมีภาวะรูม่านตาต่างขนาดชั่วคราวหรือเป็นมีภาวะนี้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด
อย่างไรก็ตาม หากภาวะดังกล่าวเกิดจากปัญหาทางสุขภาพด้านอื่น ๆ แพทย์จะรักษาตามอาการที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีที่ภาวะดังกล่าวเกิดจากอาการติดเชื้อ แพทย์จะจ่ายยาปฎิชีวนะหรือยาต้านไวรัสชนิดหยอดตา หรือในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในสมอง แพทย์จะทำการผ่าตัด การทำเคมีบำบัด หรือการฉายรังสี เพื่อกำจัดเนื้องอก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยหายจากภาวะ Anisocoria ด้วยเช่นกัน

สล็อต xo