โรคต่างๆ

Asbestosis

Asbestosis (โรคปอดจากแร่ใยหิน, โรคแอสเบสโตซิส) เป็นโรคปอดเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการสูดดมแร่ใยหินติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีจนเกิดการสะสมภายในปอด ส่งผลให้ปอดเกิดผังผืดหนาหรือรอยแผล ทำให้ผู้ป่วยมักมีปัญหาในการหายใจ มีอาการไอ และรู้สึกอ่อนเพลียอย่างรุนแรง โดยอาการของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยุ่กับความรุนแรงโรค
Asbestosis ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ในปัจจุบัน บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในบางราย เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น แพทย์จึงเน้นการบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคนี้มักจะพบในกลุ่มที่เป็นผู้ทำงานในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2510 เนื่องจากเป็นช่วงที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมแร่ใยหิน แต่หากมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปัจจุบันอย่างเคร่งครัดแล้ว จะส่งผลให้โอกาสการเกิดโรคดังกล่าวลดลงอย่างมาก

slotxo

อาการของโรคปอดจากแร่ใยหิน
ผู้ที่ป่วยด้วยโรค Asbestosis มักจะแสดงอาการประมาณ 10-40 ปี หลังจากสูดดมแร่ใยหิน ซึ่งอาการแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโรค เช่น
ไอแห้งเรื้อรัง
หายใจไม่อิ่ม
รู้สึกแน่นหรือเจ็บหน้าอก
หายใจมีเสียงดังผิดปกติ (Crackling Sound)
เบื่ออาหารและน้ำหนักลด
มีอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรง เหนื่อยง่าย หรือมีปัญหาในการออกกำลังกาย
ปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าโต อาจจะพบลักษณะนิ้วปุ้ม (Clubbing Finger)
หากเคยมีประวัติในการสูดดมหรือสัมผัสกับแร่ใยหินมาก่อน พร้อมกับมีอาการหายใจไม่อิ่มเพิ่มมากขึ้นหรือมีอาการในลักษณะข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เพราะอาการของโรคในช่วงแรกส่วนใหญ่มักไม่ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติใด ๆ

slotxo

สาเหตุของโรคปอดจากแร่ใยหิน
การสูดแร่ใยหินหรือฝุ่นในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรค Asbestosis เนื่องจากการสะสมและฝังตัวของอนุภาคขนาดเล็กบริเวณถุงลมจนเกิดแผลเป็นภายในปอด ปอดจึงเกิดการอักเสบเรื้อรังจนไม่สามารถขยายตัวได้อย่างปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ โดยระดับความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัสแร่ใยหิน ปริมาณและชนิดของแร่ใยหินที่เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อาการของโรคดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ แร่ใยหินมักเป็นส่วนประกอบของแผ่นคลัตช์และผ้าเบรครถยนต์ สีโป๊ว ปูนซีเมนต์ ปูนฉาบผนัง ฉนวนกันความร้อน เทปพันท่อ หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ และกระเบื้องยาง จึงทำให้กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ผู้ที่ทำงานในสายงานอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ที่เคยทำงานในเหมือง อุตสาหกรรมเครื่องจักร การติดตั้ง การผลิต และการทำลายชิ้นส่วนต่าง ๆ ในช่วงเวลาก่อนประมาณปี พ.ศ. 2510 เนื่องจากอาจสูดแร่ธาตุดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายขณะทำงาน นอกจากนี้ ผู้ที่อาศัยรวมกับผู้ที่ทำงานในสายงานดังกล่าวหรืออาศัยอยู่ใกล้กับเหมืองเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

เครดิตฟรี

การรักษาโรคปอดจากแร่ใยหิน
ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาผลกระทบจากแร่ใยหินที่สะสมในถุงลมปอด แต่แพทย์จะมุ่งเน้นการรักษาที่ช่วยชะลออาการ บรรเทาความรุนแรงของโรค และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมา ได้แก่
การทำออกซิเจนบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งออกซิเจนดังกล่าวจะถูกส่งจากเครื่องผ่านไปทางท่อขนาดเล็กที่ส่วนปลายใส่ในตำแหน่งที่พอดีกับรูจมูก หรืออาจเป็นการส่งผ่านท่อขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับหน้ากากที่คลุมปากและจมูกของผู้ป่วย
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด เป็นการให้ความรู้และวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อเสริมการทำงานของปอด โดยอาจเป็นเทคนิคการหายใจและการผ่อนคลาย การเพิ่มสมรรถภาพการทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลัง หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายทั้งหมด
การผ่าตัด จะใช้ในกรณีที่อาการของผู้ป่วยมีความรุนแรง บางรายอาจจำเป็นจะต้องปลูกถ่ายปอดใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาอาการในระยะยาวและรักษาชีวิตของผู้ป่วย
นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรปรับพฤติกรรมควบคู่ไปด้วย เช่น งดการสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่น ดื่มน้ำในปริมาณมาก รับประทานอาการที่มีประโยชน์และควบคุมปริมาณการรับประทานโซเดียม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่อากาศเป็นพิษ มีฝุ่นควันหรือบริเวณที่อากาศมีแร่ใยหินสะสมในปริมาณมาก รวมไปถึงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบก็สามารถลดความเสียงต่อภาวะปอดอักเสบได้เช่นกัน

สล็อต xo