โรคต่างๆ

ดีซ่าน

ดีซ่าน (Jaundice) เป็นอาการป่วยที่เยื่อบุตาขาว เนื้อเยื่อและผิวหนังของผู้ป่วยกลายเป็นสีเหลือง เรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “ภาวะตัวเหลืองตาเหลือง” เกิดจากการมีปริมาณสารบิลิรูบิน (Bilirubin) ในกระแสเลือดมากเกินไป มาจากหลายสาเหตุหรือจากการเจ็บป่วยอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของตับ ระบบน้ำดี และเซลล์เม็ดเลือดแดง

สล็อตออนไลน์

อาการของดีซ่าน
ลักษณะอาการแสดงหลักของภาวะดีซ่านที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน คือ ดวงตาและผิวหนังมีสีเหลือง อุจจาระอาจมีสีซีดลง และปัสสาวะมีสีเข้ม นอกจากภาวะตัวเหลืองตาเหลืองที่ปรากฏเด่นชัด อาจพบอาการป่วยที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยอาจมีอาการร่วมเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่าง เช่น
อ่อนเพลีย หมดแรง เหนื่อยง่าย
เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน
ปวดบริเวณชายโครงด้านขวา
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ท้องบวม ขาบวม น้ำหนักลด
มีไข้ หนาวสั่น คันตามตัว

สล็อตออนไลน์

สาเหตุของดีซ่าน
ดีซ่านเกิดจากความผิดปกติของปริมาณสารบิลิรูบินในกระแสเลือด ทำให้เห็นผิวหนังและเยื่อตาขาวเป็นสีเหลือง โดยปกติ เซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีการสลายตัวและเกิดเซลล์ใหม่มาแทนที่ สารบิลิรูบินเป็นสารที่เกิดจากการที่เซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าสลายตัว โดยสารนี้จะถูกขับออกไปตามท่อน้ำดีและกระแสเลือด ลำเลียงไปตามอวัยวะต่าง ๆ ไปจนถึงอวัยวะที่มีหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย คือ ลำไส้ จึงสามารถพบความผิดปกติของสีของเสียที่ถูกขับออกจากร่างกายอย่างปัสสาวะและอุจจาระด้วย
บางกรณีที่พบภาวะดีซ่านในเด็กแรกเกิด อาจเกิดจากการพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายและอวัยวะที่ยังไม่เติบโตแข็งแรงเต็มที่ อาการควรจะหายไปภายในสองสัปดาห์ในทารกที่คลอดครบกำหนด หากพบว่ามีอาการนานเกินไปหรือหากมีอาการที่น่าสงสัยของโรคอื่นร่วมด้วย ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันที
ภาวะดีซ่าน แบ่งตามตำแหน่งของการเกิด ดังนี้
ดีซ่านที่เกิดก่อนเข้าสู่ตับ เกิดภาวะดีซ่านก่อนสารบิลิรูบินจะถูกลำเลียงตามกระแสเลือดไปที่ตับ เช่น เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างโรคไข้จับสั่นหรือมาลาเรีย โรคโลหิตจางชนิดต่าง ๆ เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางเม็ดเลือดแดงแตกง่าย
ดีซ่านที่เกิดภายในตับ เกิดภาวะดีซ่านภายในตับ เกิดจากความผิดปกติหรือความเสียหายภายในตับ เช่น โรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือป่วยเป็น Gilbert’s Syndrome ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้ตับไม่สามารถสังเคราะห์บิลิรูบินแล้วขับออกไปได้ตามปกติ
ดีซ่านที่เกิดหลังออกจากตับ เกิดภาวะดีซ่านเนื่องจากไม่สามารถลำเลียงสารบิลิรูบินไปสู่ลำไส้ได้ เช่น เกิดจากการมีนิ่วหรือเนื้องอกในอวัยวะลำเลียงที่เกี่ยวข้อง มะเร็งตับอ่อน ตับอ่อนอักเสบ

เครดิตฟรี

การรักษาดีซ่าน
การรักษาภาวะดีซ่าน มักจะรักษาตามโรคที่เป็นสาเหตุ บรรเทาอาการและคอยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือภาวะอื่นแทรกซ้อน โดยพิจารณาตามชนิดที่เป็นลักษณะการเกิด คือ ดีซ่านที่เกิดก่อนเข้าสู่ตับ ดีซ่านที่เกิดภายในตับ และดีซ่านที่เกิดหลังออกจากตับ
ดีซ่านที่เกิดก่อนเข้าสู่ตับ เน้นป้องกันไม่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงสลายตัวมากและเร็วเกินไป เพื่อลดปริมาณการเกิดสารบิลิรูบินในกระแสเลือด อาจต้องให้ผู้ป่วยเติมเลือดในกรณีที่เป็นโรคเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดอย่างธาลัสซีเมียหรือโลหิตจาง และต้องให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่เลือดมีภาวะติดเชื้อ เช่น ผู้ป่วยโรคมาลาเรีย
ดีซ่านที่เกิดภายในตับ เน้นการรักษาฟื้นฟูเซลล์ตับที่ถูกทำลายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตับในอนาคต ในรายที่ป่วยจากตับติดเชื้อ เช่น ไวรัสตับอักเสบ หรือมีพยาธิใบไม้ในตับ ต้องรักษาด้วยการใช้ยา ส่วนในรายที่พบว่าตับเสียหายอย่างรุนแรง อาจรักษาได้ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายตับใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่ยากลำบาก ทั้งในขั้นตอนการผ่าตัดและในการหาตับที่เหมาะสมให้เข้ากับร่างกายของผู้ป่วย ส่วนสาเหตุอื่นที่ส่งผลต่อตับอย่างการดื่มแอลกอฮอล์ สามารถรักษาและป้องกันได้ด้วยการลดปริมาณการดื่ม หรืองดเว้นไปหากเลิกดื่มได้
ดีซ่านที่เกิดหลังออกจากตับ มักรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแก้ไขระบบทางเดินน้ำดี ถุงน้ำดีและบริเวณตับอ่อน เพื่อแก้ปัญหาการอุดตันของท่อน้ำดี

สล็อต xo