โรคต่างๆ

ตับโต

ตับโต (Hepatomegaly) คือ ภาวะที่ตับมีขนาดใหญ่กว่าปกติ และอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการอย่างแน่นท้อง อาเจียน น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เท้าบวมหรือขาบวม อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ โรคมะเร็ง ความผิดปกติที่หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลให้ตับเสียหายได้ ผู้ป่วยตับโตจึงควรได้รับการรักษาเพื่อให้ตับกลับมาเป็นปกติ

สล็อตออนไลน์

อาการของตับโต
อาการของผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามสาเหตุที่ทำให้ตับโต โดยในระยะแรกผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่หากมีความรุนแรงขึ้น ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ร่วมกับตับโต
แน่นท้อง
เวียนศีรษะ อาเจียน
ไม่อยากอาหาร น้ำหนักลด
อ่อนเพลีย
ตาขาว และผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือมีภาวะดีซ่าน
ฟกช้ำง่าย
เท้าและขาบวม
ทั้งนี้ ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนหากมีอาการ เช่น มีไข้ร่วมกับดีซ่าน ปวดท้องรุนแรง หายใจลำบาก อาเจียนเป็นเลือดหรือเป็นสีดำ อุจจาระเป็นสีดำหรืออุจจาระปนเลือด เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

สาเหตุของตับโต
อาการตับโตนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่พบได้ มีดังนี้
โรคเกี่ยวกับตับ
การติดเชื้อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ บี หรือ ซี เป็นต้น
การอักเสบของตับ อาจมีสาเหตุมาจากโรคไขมันพอกตับ โรคอ้วน โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และการใช้ยาหรือสมุนไพรบางชนิด
การมีสารบางชนิดสะสมในตับมากเกินไป เช่น โรคแอมีลอยโดซิส โรควิลสัน ภาวะเหล็กเกิน โรคเกาเชอร์ การได้รับสารพิษบางอย่าง และการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป เป็นต้น
โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
การอุดตันของเส้นเลือดดำในตับ
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
โรคมะเร็ง และการเกิดเนื้องอก
มะเร็งตับ หรือมะเร็งแพร่กระจายมาที่ตับ
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เนื้องอกหลอดเลือดของตับ
ซีสต์หรือถุงน้ำในตับ

เครดิตฟรี

การรักษาตับโต
การรักษาอาการตับโตมักขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้ โดยแพทย์อาจใช้วิธีการรักษา ดังนี้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการเพื่อรักษาสุขภาพตับ เช่น งดดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน แพทย์อาจแนะนำให้ลดน้ำหนักด้วย
การใช้ยา แพทย์อาจสั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่มีอาการตับโตจากไวรัสตับอักเสบ รวมทั้งอาจให้ผู้ป่วยหยุดใช้ยาบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อตับด้วย
การทำเคมีบำบัด รังสีบำบัด และการผ่าตัด จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะตับโตจากการมีก้อนมะเร็งที่ตับ
การปลูกถ่ายตับ แพทย์มักใช้วิธีนี้ในผู้ป่วยซึ่งมีความเสียหายที่ตับอย่างมาก

สล็อต xo