โรคต่างๆ

Charcot-Marie-Tooth Disease

Charcot-Marie-Tooth Disease (CMT) เป็นกลุ่มโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึก ผู้ป่วยจะมีอาการชาหรือไม่มีความรู้สึกบริเวณมือ แขน และเท้า มีการเดินที่ผิดปกติ เท้ามีลักษณะงุ้มลงหรือแบนมาก โดยอาการผิดปกติมักจะเริ่มต้นบริเวณเท้าก่อนจะส่งผลกระทบต่อแขนและมือในที่สุดอาการของโรคมักปรากฏในช่วงอายุ 5-15 ปี แต่ในบางกรณีอาจเริ่มแสดงอาการในช่วงวัยกลางคนหรือหลังวัยกลางคนไปแล้ว ความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตามประเภทและความรุนแรงของอาการ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคให้หายขาด แต่สามารถบรรเทาอาการและบำบัดด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตของผู้ป่วย slotxo อาการของ Charcot-Marie-Tooth Diseaseผู้ป่วยจากโรค Charcot-Marie-Tooth Disease ส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบริเวณขาและเท้าก่อน จากนั้นอาการจะค่อย ๆ พัฒนาไปยังแขนและมือ โดยมักมีอาการผิดปกติต่าง ๆ ตามร่างกาย ดังนี้กล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้า เท้า และขาส่วนล่างอ่อนแรง กล้ามเนื้อส่วนขาและเท้าลีบเล็ก มีภาวะข้อเท้าตก ไม่สามารถกระดกเท้าหรือวางเท้าราบขณะเดินได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องงอข้อสะโพกและข้อเข่าเพิ่มขึ้น เพื่อยกปลายเท้าให้พ้นพื้น มีท่าทางการเดินที่เงอะงะผิดปกติกล้ามเนื้อมือลีบหรือฝ่อ ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนหนังสือ ทำของร่วงบ่อย หรือมีการใช้มืออย่างงุ่มงามผิดปกติการรับความรู้สึกบริเวณมือ ขาและเท้าลดลงหรือไม่รู้สึกเลย ส่งผลต่อการประมวลผลของสมองในด้านการรับความรู้สึก ทำให้การรับรู้ความรู้สึกต่ออาการบาดเจ็บทั่วไปของผู้ป่วยลดลง เช่น ผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัวว่าตนเองมีบาดแผลเล็กน้อยหรือมีตุ่มพองจนอาจกลายเป็นแผลติดเชื้อได้ เป็นต้น แม้ว่าอาการของโรคไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่รุนแรง แต่ผู้ป่วยอาจรู้สึกชาหรือเจ็บคล้ายเข็มทิ่มกระดูกผิดรูป ส่งผลให้กล้ามเนื้ออยู่ในรูปทรงที่ผิดปกติ เท้างุ้มโค้งหรือแบน หัวแม้เท้าเอียง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Chalazion

Chalazion หรือคาลาเซียน คือการเกิดตุ่มนูนเล็ก ๆ บริเวณเปลือกตาจากการอุดตันของต่อมไมโบเมียน (Meibomian) หรือต่อมไขมันที่เปลือกตา สามารถเกิดได้ทั้งบริเวณเปลือกตาด้านบนและด้านล่าง ในกรณีที่ตุ่มนูนมีมากกว่าหนึ่งตุ่มอาจเรียกว่า ChalaziaChalazion อาจคล้ายกับตากุ้งยิง แต่มักไม่ทำให้รู้สึกเจ็บปวด และอาจเป็นภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากมีอาการตากุ้งยิงแล้ว ในบางครั้งอาการอาจหายได้เองแม้ไม่ได้ทำการรักษา แต่ควรไปพบจักษุแพทย์หากเคยมีอาการ Chalazia มาก่อนหรือตุ่มนูนมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกระทบต่อการมองเห็น slotxo อาการของ ChalazionChalazion มักพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก อาการทั่วไปที่อาจพบได้ คือ มีตุ่มนูนเล็ก ๆ ที่เปลือกตา ส่วนใหญ่จะพบบริเวณเปลือกตาบน แต่อาจเกิดขึ้นที่เปลือกตาล่างหรือเกิดพร้อมกันทั้งเปลือกตาบนและล่าง ผู้ป่วยอาจรู้สึกเคืองตาหรือน้ำตาไหล เปลือกตาบวม แดง และอาจเจ็บเมื่อสัมผัสโดน แต่อาการปวดอาจหายไปภายใน 2-3 วัน หรือบางรายที่เกิดการติดเชื้ออาจรู้สึกเจ็บปวดได้เช่นกัน นอกจากนี้ หากตุ่มนูนมีขนาดใหญ่มากพอก็อาจบดบังการมองเห็นของผู้ป่วยได้โดยทั่วไป Chalazion มักจะหายไปได้เองภายใน 2-3 สัปดาห์โดยไม่ต้องรักษา แต่อาจกลับมาเกิดอาการซ้ำได้อีก โดยอาจพบตุ่มนูนขึ้นที่บริเวณอื่นหรือบริเวณที่ใกล้เคียงกันกับตุ่มเดิมได้ อย่างไรก็ตาม หากตุ่มนูนมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างการบดบังการมองเห็น หรือเคยเป็น Chalazia มาก่อน ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษา slotxo สาเหตุของ ChalazionChalazion เกิดจากการอุดตันของต่อมไขมันไมโบเมียน ซึ่งเป็นต่อมขนาดเล็กที่อยู่บริเวณเปลือกตาด้านบนและด้านล่าง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Cardiogenic Shock

Cardiogenic Shock หรือภาวะช็อกจากโรคหัวใจ เป็นสภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดให้เพียงพอต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกายอย่างกะทันหัน ความดันโลหิตจึงลดลงและอาจทำให้การทำงานของอวัยวะล้มเหลวได้ แม้จะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีCardiogenic Shock มักเกิดขึ้นจากภาวะหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรง แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดทุกรายจะมีอาการนี้ หากได้รับการเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมอาจช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนกว่าครึ่งรอดชีวิตได้ slotxo อาการ Cardiogenic ShockCardiogenic Shock มักเกิดในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดรุนแรง โดยผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดหัวใจขาดเลือดอาจมีสัญญาณที่บ่งบอก เช่น รู้สึกปวดบีบ แน่น หรือรู้สึกเหมือนถูกกดทับบริเวณกลางหน้าอก ซึ่งจะมีอาการคงอยู่นานกว่า 2-3 นาที ความรู้สึกเจ็บปวดอาจลามไปยังไหล่ แขนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง หลัง หรือแม้แต่บริเวณกรามและฟัน มีอาการแน่นหน้าอกเพิ่มขึ้น หายใจได้สั้นลง เหงื่อออก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้นหากผู้ป่วยมีอาการที่บ่งชี้ว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือด ควรไปพบแพทย์เพื่อหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่หัวใจจะถูกทำลายและลดโอกาสในการเกิด Cardiogenic Shock ตามมาได้ โดยอาการที่พบได้มีดังนี้มีอาการวิตกกังวลและสับสนมือเท้าเย็น ผิวซีดลง มีเหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วแต่ชีพจรเต้นเบาหายใจเร็ว หายใจถี่และสั้นรู้สึกอ่อนแรง เวียนศีรษะ หรือเป็นลมขับปัสสาวะน้อยลงหรือปัสสาวะไม่ออกอาการของ Cardiogenic Shock มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน หากไม่ได้การรักษาอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ จึงควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด slotxo สาเหตุของ Cardiogenic …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Cardiac Tamponade

Cardiac Tamponade หรือภาวะบีบรัดหัวใจ เป็นภาวะที่เกิดจากการสะสมของเลือดหรือน้ำภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจ ส่งผลให้แรงดันในหัวใจของผู้ป่วยสูงขึ้น ทำให้หัวใจไม่สามารถขยายหรือทำงานได้อย่างปกติ และขัดขวางการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจนำไปสู่การล้มเหลวของอวัยวะภายใน ช็อค และการเสียชีวิตได้ภาวะ Cardiac Tamponade เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต และต้องได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด ซึ่งแพทย์จำเป็นต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาการอาจทรุดลงอย่างรวดเร็ว slotxo อาการของ Cardiac Tamponadeผู้ป่วยที่มีภาวะ Cardiac Tamponade อาจแสดงสัญญาณออกเป็นอาการต่าง ๆ เช่น ฟังเสียงหัวใจได้แผ่วเบา มีภาวะความดันสูงในหลอดเลือดดำที่คอ ตัวเขียว และยังมีอาการอื่น ๆ เช่นวิตกกังวล กระวนกระวาย หรือเซื่องซึมใจสั่น หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติมีอาการอ่อนแรง ความรู้สึกตัวลดลงมีปัญหาในการหายใจ หายใจเร็ว หรือไม่สามารถหายใจเข้าลึก ๆ ได้รู้สึกเจ็บแปลบบริเวณหน้าอกจนส่งผลให้คอ ไหล่ ท้อง และหลังมีอาการร่วมด้วย โดยอาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อหายใจเข้าลึก ๆ หรือไอรู้สึกอึดอัด แต่จะรู้สึกดีขึ้นเมื่อนั่งตัวตรงหรือโน้มตัวไปข้างหน้าท้องหรือขามีอาการบวมมีอาการดีซ่าน ผิวซีดหรือเป็นสีม่วงคลำชีพจรไม่พบ โดยจะเกิดกับผู้ป่วยบางรายเท่านั้นความดันเลือดต่ำ slotxo สาเหตุของ Cardiac …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Bursitis

Bursitis คือภาวะที่ถุงของเหลวหล่อลื่นบริเวณข้อต่อ (Bursae) เกิดการอักเสบ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวในบริเวณที่เกิดอาการ ส่งผลให้เคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ ไม่สะดวก โดยมักเกิดขึ้นใกล้กับข้อต่อที่มีการใช้งานซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน บริเวณที่พบได้บ่อย คือ ไหล่ ข้อศอกและสะโพก ในบางกรณีอาจพบได้ที่เข่า ส้นเท้า และฐานข้อนิ้วหัวแม่เท้าถุงของเหลวหล่อลื่นจะพบที่บริเวณข้อต่อ มีหน้าที่ช่วยรองรับเอ็น กระดูกและกล้ามเนื้อ โดยถุงของเหลวดังกล่าวจะช่วยลดการเสียดสีและแรงกระแทกขณะเคลื่อนไหวร่างกาย ในกรณีที่รู้สึกเจ็บปวดจากการอักเสบของถุงของเหลวบริเวณข้อต่อ การดูแลตนเองเบื้องต้นด้วยการหยุดพักการใช้งานของข้อต่อบริเวณที่มีอาการอาจช่วยบรรเทาอาการได้ slotxo อาการของ Bursitisผู้ป่วยจะมีอาการแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่เกิดและความรุนแรงของโรค ดังนี้รู้สึกเจ็บปวดหรือตึงบริเวณที่เกิดอาการ อาการอาจเกิดขึ้นช้า ๆ หรืออาจรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหากเกิดการสะสมของแคลเซียมบริเวณข้อต่อดังกล่าวรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวหรือถูกกดทับบริเวณข้อต่อบริเวณข้อต่อเกิดการบวม แดง มีอาการข้อติดอย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรไปรีบพบแพทย์หากมีไข้ รู้สึกเจ็บปวดรุนแรงอย่างเฉียบพลัน รู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บปวดบริเวณอื่นร่วมด้วย รู้สึกเจ็บแปลบเมื่ออกแรงหรือออกกำลังกาย มีอาการบวมแดงหรือช้ำ รู้สึกถึงความร้อนบริเวณข้อต่อ ขยับข้อต่อได้ลำบาก ซึ่งอาการดังกล่าวอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรืออาการอื่นตามมาโดยทั่วไป หากได้รับการรักษาที่เหมาะสมมักจะช่วยให้อาการเจ็บปวดดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่ผู้ป่วยควรดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการซ้ำอีกในภายหลัง เนื่องจากอาการ Bursitis สามารถกลับมาเกิดซ้ำได้อีก slotxo สาเหตุของ Bursitisสาเหตุที่พบได้บ่อยเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือเสียหายของถุงน้ำหล่อลื่นข้อต่อจากการเล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวในรูปแบบซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน การยืน นั่ง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Buerger’s Disease

Buerger’s Disease หรือโรคเบอร์เกอร์ เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำบริเวณแขนและขา ทำให้เกิดการอักเสบ บวม และอุดตันของหลอดเลือด หากอาการรุนแรงอาจนำไปสู่การติดเชื้อและเนื้อตายเน่า (Gangrene) ในภายหลัง โดยมากมักพบอาการของโรคในบริเวณมือหรือเท้าก่อนแม้ว่าสาเหตุของ Buerger’s Disease อาจไม่ชัดเจนนัก ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ที่สูบบุหรี่ แต่ก็สามารถเกิดกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ได้เช่นกัน ดังนั้น การงดสูบบุหรี่ถือว่าเป็นวิธีสำคัญที่อาจช่วยยับยั้งอาการของโรคไม่ให้แย่ลง รวมถึงลดโอกาสในการติดเชื้อและความเสี่ยงในการผ่าตัดอวัยวะส่วนที่ติดเชื้อออกไป slotxo อาการของ Buerger’s Diseaseโรคเบอร์เกอร์อาจก่อให้เกิดอาการ ดังนี้รู้สึกชาตามมือและเท้ารู้สึกปวดบริเวณมือหรือเท้าเมื่อออกแรงและอาการจะดีขึ้นเมื่อได้หยุดพัก แต่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงบางรายอาจมีอาการปวดแม้จะไม่ได้ออกแรงรู้สึกปวดแสบร้อนในบางกรณีสีผิวบริเวณมือและเท้าอาจมีสีซีดลง มีอาการบวมแดงหรือมีสีเขียวคล้ำ โดยอาการจะยิ่งแย่ลงเมื่อร่างกายของผู้ป่วยได้สัมผัสกับอากาศเย็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจมีบาดแผลเปิดบริเวณนิ้วมือและนิ้วเท้า และมีอาการปวดหรือเจ็บแผล ที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายในกรณีที่เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง อาจเกิดเนื้อตายเน่าและทำให้สีผิวบริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำ slotxo สาเหตุของ Buerger’s Diseaseปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของ Buerger’s Disease แต่พบว่าอาจเกิดได้จากปัจจัย ดังนี้การสูบบุหรี่มีงานวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่ ซิการ์ ยาสูบชนิดสูดดมและชนิดเคี้ยว เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจทำให้เกิดโรคเบอร์เกอร์ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าสารบางอย่างในบุหรี่อาจทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดหรือเกิดการอักเสบตามมา นอกจากนี้ บางงานวิจัยเชื่อว่าการได้รับสารนิโคตินจากบุหรี่อาจไปกระตุ้นให้ผู้ป่วยบางรายมีระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติและทำลายเนื้อเยื่อบางชนิดในร่างกาย ซึ่งคาดว่าอาจมีส่วนทำให้เกิดโรคเบอร์เกอร์ได้ง่ายขึ้นปัจจัยอื่น ๆนอกจากการสูบบุหรี่ ยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเกิดโรค ได้แก่เพศและอายุ โดยพบว่าผู้ป่วยมักเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และเกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปีโรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง พบว่าโรคเหงือกอักเสบมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคเบอร์เกอร์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถยืนยันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรคดังกล่าวได้อย่างชัดเจน …

Continue Reading