โรคต่างๆ

Dysarthria

Dysarthria หรือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดผิดปกติ คือความผิดปกติทางการพูดที่เกิดจากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการพูดหรือเปล่งเสียงได้ตามปกติ ไม่สามารถควบคุมระดับเสียงและจังหวะในการพูดของตนเองได้ โดยสาเหตุมักมาจากการบาดเจ็บของสมองหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เช่น โรคเส้นเลือดในสมอง โรคสมองพิการ โรคพาร์กินสัน หรือการบาดเจ็บในระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้นอาการกล้ามเนื้อในการพูดผิดปกติมักไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการรับรู้และเข้าใจของผู้ป่วย โดยแพทย์จะรักษา Dysarthria ตามสาเหตุ อาการ และความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องเข้ารับการบำบัดฝึกพูดเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ slotxo อาการของ Dysarthriaผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อในการพูดผิดปกติจะมีอาการที่แตกต่างกันไปตามสาเหตุ แต่โดยทั่วไปมักจะมีอาการต่าง ๆ ดังนี้พูดไม่ชัด พูดช้า หรือพูดเร็วจนฟังไม่เข้าใจมีปัญหาด้านการควบคุมระดับเสียง เช่น ระดับเสียงในการพูดสูงหรือต่ำไม่สม่ำเสมอ พูดแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ พูดเสียงดังหรือเบาเกินไป เป็นต้นเสียงแหบ เสียงขึ้นจมูก เค้นเสียง หรือใช้เสียงพูดแบบมีลมแทรกมีจังหวะการพูดที่ไม่สม่ำเสมอหรือผิดปกติไม่สามารถขยับลิ้น ริมฝีปาก หรือกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้อย่างปกติอาจมีภาวะกลืนลำบาก ส่งผลให้มีน้ำลายไหลออกมานอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจพูดได้เพียงประโยคสั้น ๆ คำสั้น ๆ หรืออาจเป็นการพูดที่ไม่สามารถเข้าใจความหมายได้เลย อย่างไรก็ตาม ภาวะนี้มักไม่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้คำพูดและการทำความเข้าใจ กล่าวคือ ผู้ป่วยสามารถฟังเข้าใจเป็นปกติ แต่ปัญหาด้านการพูดอาจส่งผลต่อการเข้าสังคม การศึกษา และการทำงาน หากพบว่ามีความผิดปกติทางด้านการพูดโดยหาสาเหตุไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ เพราะภาวะ Dysarthria อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ slotxo สาเหตุของ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Diabetic Ketoacidosis

Diabetic Ketoacidosis เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรคเบาหวาน โดยจะเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้ร่างกายสร้างคีโตน (Ketones) ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดออกมาในกระแสเลือดเป็นปริมาณมาก ทำให้เลือดมีภาวะเป็นกรด และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากได้รับการรักษาไม่ทันเวลาอินซูลินเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อสร้างเป็นพลังงาน แต่เมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอ ร่างกายจะสลายไขมันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ทำให้เกิดการผลิตคีโตนออกมามากผิดปกติ โดยทั่วไป Diabetic Ketoacidosis มักเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เนื่องจากร่างกายของผู้ป่วยไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เอง แต่ในบางกรณีอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เช่นกัน slotxo อาการของ Diabetic Ketoacidosisภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวานมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบางครั้งอาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง โดยอาการอาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน ดังนี้ปากแห้ง กระหายน้ำมากปัสสาวะบ่อยคลื่นไส้ อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลีย ไม่มีแรงหายใจลำบาก หอบลมหายใจมีกลิ่นคล้ายผลไม้สับสน มึนงงหากผู้ป่วยใช้อินซูลินอยู่ ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิด Diabetic Ketoacidosis และหากมีโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ควรตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ผู้ป่วยควรตรวจวัดระดับคีโตนในปัสสาวะซึ่งสามารถตรวจด้วยตนเองได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดระดับคีโตนในปัสสาวะที่หาซื้อได้ทั่วไปหากมีอาการอาเจียน ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำ ร่วมกับมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ หากมีอาการต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Cytomegalovirus Infection

Cytomegalovirus Infection คือ โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสหรือเชื้อซีเอ็มวี (Cytomegalovirus CMV) ทำให้ผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้า หรือปอดบวม สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีสุขภาพแข็งแรงส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสดงอาการ แต่หากเป็นทารกหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำอาจมีอาการรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ภาวะแทรกซ้อนของโรคยังอาจทำให้ตาบอดหรือหูหนวกหลังจากผู้ป่วยได้รับเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสเข้าสู่ร่างกาย เชื้อไวรัสดังกล่าวจะกระจายไปอยู่ตามของเหลวภายในร่างกาย อย่างน้ำลาย เลือด อสุจิ และน้ำนม โดยสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางการสัมผัสโดนสารคัดหลั่ง การมีเพศสัมพันธ์ หรือการเปลี่ยนถ่ายเลือด ทั้งนี้ Cytomegalovirus Infection เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่สามารถใช้ยาเพื่อควบคุมเชื้อภายในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการได้ slotxo อาการของ Cytomegalovirus Infectionผู้ติดเชื้อที่มีสุขภาพดีมักไม่มีอาการปรากฏให้เห็น แต่ในบางรายอาจมีอาการไม่สบายที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้สูง เบื่ออาหาร หรือรู้สึกเหนื่อยล้า เป็นต้นเชื้อไซโตเมกะโลไวรัสอาจเป็นทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ในคน 2 กลุ่ม ดังนี้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติดเชื้อเอชไอวีผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเซลล์ และผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง เป็นต้น ซึ่งเชื้อ CMV ที่กระจายไปทั่วร่างกายจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อตามอวัยวะต่าง ๆ อย่างดวงตา ระบบทางเดินอาหาร ปอด ตับ และสมอง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Cryptococcosis

Cryptococcosis หรือโรคคริปโตคอกโคสิส เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราในตระกูลคริปโตค็อกคัส (Cryptococcus) หากเชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะทำให้มีอาการคล้ายปอดอักเสบ มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและสมองอักเสบ ส่งผลให้มีไข้ ไอ ปวดหัว คลื่นไส้ เจ็บหน้าอก โดยเชื้อราทั้งสองชนิดพบได้ในดินและมูลของนก โดยเฉพาะนกพิราบCryptococcosis ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยอายุ 20-40 ปี หากเกิดการติดเชื้อในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันปกติหรือแข็งแรงอาจไม่แสดงอาการผิดปกติใด ๆ แต่มักจะแสดงอาการของโรคออกมาหากเกิดการติดเชื้อในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ผู้ที่เคยปลูกถ่ายอวัยวะ หรือใช้ยากดภูมิคุ้มกัน slotxo อาการของ Cryptococcosisการติดเชื้อในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำอาจทำให้เชื้อกระจายไปสู่สมองหรือระบบประสาทส่วนกลาง ปอด และอวัยวะส่วนอื่น ๆ ในร่างกาย ซึ่งอาการของโรคคริปโตคอกโคสิสจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดการติดเชื้อ ดังนี้การติดเชื้อบริเวณสมองหรือระบบประสาทส่วนกลางเชื้อราอาจกระจายเข้าสู่สมอง ไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดยจะมีอาการต่าง ๆ คือ ปวดหัว มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ตามัว เห็นภาพซ้อน มึนงง เซื่องซึม ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง ชักหรืออยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัว และอาจมีอาการคอแข็งร่วมด้วย ซึ่งภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นภาวะที่มีความรุนแรง ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมการติดเชื้อบริเวณปอดหากเชื้อรากระจายเข้าสู่บริเวณปอดจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก ไอแห้ง เจ็บหน้าอก มีไข้ รู้สึกไม่สบายตัว …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Costochondritis

Costochondritis หรือภาวะกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ เป็นอาการอักเสบของกระดูกอ่อนในบริเวณที่เชื่อมระหว่างกระดูกซี่โครงและกระดูกส่วนอก (Sternum) ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บเมื่อถูกสัมผัสหรือรู้สึกเจ็บเมื่อกระดูกอ่อนช่วงอกถูกยกขึ้น เช่น เมื่อไอหรือสูดหายใจเข้าลึก แต่เมื่ออาการรุนแรงขึ้น ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บแปลบลามไปยังแขนหรือเจ็บหน้าอกมากจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันCostochondritis ยังรู้จักในชื่อ Costosternal Syndrome หรือ Costosternal Chondrodynia โดยทั่วไป อาการมักจะดีขึ้นเองภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่บางกรณีอาจต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ การรักษาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วย โดยพิจารณาจากอาการและความรุนแรงของโรค slotxo อาการของ CostochondritisCostochondritis อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บแปลบหรือรู้สึกเจ็บเหมือนถูกกดทับบริเวณกระดูกอก หากอาการรุนแรงอาจเจ็บลามไปยังหลังหรือท้องได้ ส่วนใหญ่จะเกิดฝั่งซ้ายของร่างกาย ในบางกรณีอาการเจ็บปวดอาจเกิดขึ้นบริเวณซี่โครงมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง มักเกิดบริเวณกระดูกซี่โครงซี่ที่ 4-6 และจะรู้สึกเจ็บปวดยิ่งขึ้นเมื่อสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ หรือไอ แต่อาการจะดีขึ้นเมื่ออยู่นิ่งและหายใจเบา ๆ ทั้งนี้ อาการเจ็บหรือปวดจาก Costochondritis มักเกิดขึ้นหลังการออกกำลังกาย การได้รับบาดเจ็บที่ได้รับแรงกระทบไม่มาก หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนอย่างไรก็ตาม อาการเจ็บหน้าอกอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ อย่างภาวะหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ โดยเฉพาะหากมีอาการเจ็บหน้าอกและอาการผิดปกติต่อไปนี้หายใจลำบากมีไข้สูง และไข้ไม่ลดลงหลังจากรับประทานยาลดไข้ อย่างยาอะเซตามิโนเฟน (Acetaminophen)มีสัญญาณของการติดเชื้อ เช่น มีอาการบวมแดงหรือมีหนองมีอาการเจ็บหน้าอกต่อเนื่องและอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Cholestasis

Cholestasis (คอเลสเตซิส) เป็นโรคที่เกิดจากทางเดินท่อน้ำดีตีบหรืออุดตัน ส่งผลให้เกิดคั่งของน้ำดีจนอาจทำให้เกิดความผิดปกติ เช่น อาการคันอย่างรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปวดท้อง หรืออาเจียน โดยอาจมีสาเหตุมาจากโรค ยาบางชนิด ความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายระหว่างการตั้งครรภ์น้ำดีประกอบด้วยกรดน้ำดี คอเลสเตอรอล และบิลิรูบิน (Bilirubin) ซึ่งเป็นสารสีเหลืองที่มีส่วนช่วยในการย่อย โดยบางส่วนถูกขับออกไปกับอุจจาระและปัสสาวะ หน้าที่ของน้ำดีคือจะช่วยในการย่อยอาหารประเภทไขมัน โดยปกติตับจะผลิตน้ำดีขึ้นและเก็บไว้ภายในถุงน้ำดี และจะหลั่งน้ำดีเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารเมื่อเริ่มกระบวนการย่อยอาหาร แต่หากท่อน้ำดีตีบหรืออุดตันก็อาจส่งให้การย่อยอาหารและการดูดซึมผิดปกติจนกระทบต่อร่างกาย slotxo อาการของ Cholestasisภาวะท่อทางเดินน้ำดีอุดตันมีทั้งชนิด Intrahepatic Cholestasis และชนิด Exyrahepatic Cholestasis ซึ่งมีอาการที่คล้ายกัน ดังนี้ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลืองคันอย่างรุนแรง แต่ไม่มีผื่นปวดท้องบริเวณชายโครงขวาปัสสาวะสีเหลืองเข้มจนกระทั่งสีน้ำตาลในบางรายอุจจาระสีซีดคลื่นไส้ อาเจียนท้องอืด อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหารในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการเด่น คือ อาการคันอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า บางรายอาจรู้สึกคันทั่วตัว แต่ไม่มีผื่น อาการคันนี้จะพบได้บ่อยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ โดยมักรุนแรงขึ้นในช่วงกลางคืนและในช่วงใกล้คลอด อย่างไรก็ตาม บางคนอาจไม่แสดงอาการของโรค อย่างผู้ที่ป่วยเรื้อรังด้วยโรคนี้ ถ้าหากผู้ป่วยพบสัญญาณของโรค ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ slotxo …

Continue Reading