โรคต่างๆ

Ischemic Stroke

Ischemic Stroke เป็นชนิดย่อยของโรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากหลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน ทำให้สมองได้รับเลือดและออกซิเจนลดลง ตามมาด้วยเซลล์สมองถูกทำลายหรือเซลล์สมองตาย ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจสูญเสียความทรงจำ เกิดภาวะสับสน รู้สึกชาหรืออ่อนแรงที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย และสมองอาจถูกทำลายถาวรหากการไหลเวียนของเลือดไม่กลับมาเป็นปกติโดยเร็วโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ Ischemic Stroke เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบตันหรืออุดตัน และ Hemorrhagic Stroke เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากเลือดออกในสมอง โดย Ischemic Stroke เป็นประเภทที่พบได้มากถึงร้อยละ 87 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง slotxo อาการของ Ischemic Strokeอาการของผู้ป่วยจะแตกต่างกันไปตามบริเวณที่หลอดเลือดสมองเกิดการอุดตัน โดยอาการของ Ischemic Stroke ที่พบได้มีดังนี้รู้สึกชาที่ใบหน้าหรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท พูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการพูดปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุแขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพาตซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายหรือทั้งสองซีก โดยขึ้นอยู่กับบริเวณที่หลอดเลือดแดงเกิดการอุดตันเสียการทรงตัวหรือมีปัญหาในการเดิน เดินเซหรือเดินลำบากมึนงง วิงเวียนศีรษะหรือมีภาวะบ้านหมุนมีปัญหาในการได้ยิน ความจำ การสื่อสารหรือการทำความเข้าใจ รวมถึงมีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือการเห็นภาพซ้อนหากมีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ป่วยไม่ควรนิ่งนอนใจและเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพขั้นรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างถาวร โดยการประเมินอาการในเบื้องต้นทำได้โดยใช้หลักการ FAST ได้แก่ การสังเกตว่าใบหน้าด้านใดด้านหนึ่งเบี้ยวหรือขยับได้ลำบาก (Face) แขนอ่อนแรงหรือยกแขนได้ลำบาก …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Infective Endocarditis

Infective Endocarditis หรือโรคติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ เป็นการอักเสบจากการติดเชื้อบริเวณเยื่อบุหัวใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไข้ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ โดยผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจอยู่ก่อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจได้สูงกว่าคนทั่วไปโรคติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจมีสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางแผลตามร่างกาย การรักษาโรคนี้มีตั้งแต่การใช้ยาปฏิชีวนะไปจนถึงการผ่าตัดขึ้นอยู่กับอาการและดุลยพินิจของแพทย์ นอกจากนี้ โรคนี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน ผู้ป่วยจึงควรหมั่นสังเกตอาการของโรคอยู่เสมอ slotxo อาการของ Infective Endocarditisอาการโรคติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของเชื้อโรค รวมถึงโรคประจำตัวเดิมของผู้ป่วย โดยอาจแสดงอาการแบบฉับพลันหรือค่อย ๆ แสดงอาการออกมา ซึ่งอาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ไข้หนาวสั่น ไอเจ็บคอ เหนื่อยอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ เหงื่อออกตอนกลางคืนหรือขณะนอนหลับ เจ็บหน้าอกขณะหายใจ หายใจไม่อิ่ม มีอาการบวมบริเวณเท้า ขา และหน้าท้อง เป็นต้นนอกจากนี้ โรคติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจก็อาจทำให้เกิดอาการอื่น ๆ แต่มักพบได้น้อย เช่น น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ปัสสาวะปนเลือดหรือสีของปัสสาวะผิดปกติ เจ็บใต้ชายโครงด้านซ้ายเนื่องจากม้ามผิดปกติ จุดแดงบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าเมื่อกดแล้วไม่รู้สึกเจ็บ (Janeway lesions) จุดแดงบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้าเมื่อกดแล้วจะรู้สึกเจ็บ (Osler’s nodes) จุดสีม่วงหรือแดงบริเวณตาขาว ช่องปาก และผิวหนัง (Petechiae) เป็นต้น หากมีอาการข้างต้น ควรไปพบแพทย์ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Impingement Syndrome

Impingement Syndrome หรือ Shoulder Impingement Syndrome คือกลุ่มอาการกดเบียดภายในข้อไหล่ เกิดจากเอ็นกล้ามเนื้อหรือถุงน้ำภายในข้อไหล่ถูกกดทับหรือเสียดสีจากกระดูกหัวไหล่ ถือเป็นสาเหตุของอาการปวดไหล่ที่พบได้บ่อย ส่วนมากจะเกิดจากการใช้งานหัวไหล่หนักเกินไปหรือใช้งานซ้ำ ๆ จนอาจส่งผลให้รู้สึกปวดไหล่ขึ้นได้ อย่างการเล่นกีฬาที่ใช้แรงบริเวณหัวไหล่มากหรืออาจเกิดจากความผิดปกติของกระดูกและข้ออาการปวดไหล่จาก Impingement Syndrome อาจคงอยู่ยาวนานและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดการอักเสบของถุงน้ำหรือเอ็นข้อไหล่ หรือทำให้เอ็นข้อไหล่บางลงและฉีกขาดได้ slotxo อาการ Impingement Syndromeอาการเจ็บปวดในระยะแรกมักไม่รุนแรงนัก แต่หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้อาการอาจรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถเคลื่อนไหวไหล่ได้ตามปกติ บางรายอาจเกิดการฉีกขาดของเอ็นกล้ามเนื้อไหลได้ โดยอาการที่พบได้ทั่วไป เช่นรู้สึกเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ช่วงบนและหัวไหล่ด้านนอก อาจเกิดขึ้นได้ทั้งขณะใช้แรงหรือขณะพักรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อยกแขนขึ้นเหนือศีรษะแขนอ่อนแรงหรือขยับไหล่ได้ลำบากเมื่อต้องเอื้อมไปด้านหลังหากมีอาการรุนแรงอาจรู้สึกเจ็บปวดในเวลากลางคืน โดยอาจกระทบต่อการนอนหลับโดยปกติแล้ว Impingement Syndrome จะไม่ทำให้รู้สึกแข็งเกร็งบริเวณไหล่ หากมีอาการดังกล่าวอาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นอาการของภาวะไหล่ติด หรือหากรู้สึกแขนอ่อนแรงอย่างชัดเจนและไม่สามารถยกแขนขึ้นได้อาจเป็นอาการของภาวะเอ็นข้อไหล่ฉีกขาด อย่างไรก็ตาม ถ้าอาการปวดไหล่ยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ หรือกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างถูกวิธี slotxo สาเหตุของ Impingement Syndromeข้อไหล่ประกอบไปด้วยกระดูก 3 ชิ้น คือ กระดูกสะบัก (Scapula) กระดูกไหปลาร้า (Clavicle) และกระดูกต้นแขน (Humerus) ซึ่งจะมีเอ็นข้อไหล่ (Rotator Cuff) …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Hypospadias

Hypospadias หรือภาวะท่อปัสสาวะเปิดต่ำกว่าปกติในเพศชาย เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดเนื่องมาจากฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับองคชาตและการสร้างท่อปัสสาวะทำงานบกพร่อง ส่งผลให้รูเปิดท่อปัสสาวะอยู่ต่ำกว่าปลายองคชาตตามปกติ ผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย เช่น ภาวะองคชาตโค้งงอ องคชาตมีลักษณะต่างไปจากปกติ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เป็นต้นแพทย์มักพบความผิดปกติบริเวณองคชาตของทารกได้ทันทีหลังคลอด ซึ่งการรักษา Hypospadias ส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขให้องคชาตกลับมาอยู่ในรูปปกติ หลังจากการรักษาเสร็จสิ้นลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถปัสสาวะและมีบุตรได้ตามปกติ slotxo อาการของ Hypospadiasผู้ป่วย Hypospadias จะมีภาวะท่อปัสสาวะเปิดในบริเวณที่ต่ำกว่าปลายองคชาต โดยส่วนใหญ่จะมีรูเปิดท่อปัสสาวะบริเวณหัวขององคชาต แต่ก็อาจพบได้บริเวณกลางหรือฐานองคชาตเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจมีภาวะองคชาตโค้งงอลงโดยสามารถสังเกตเห็นได้เมื่อองคชาตแข็งตัว หนังหุ้มปลายมีขนาดกว้างและครอบคลุมเพียงด้านบนขององคชาต หรือปัสสาวะไม่พุ่งเป็นลำไปด้านหน้าทารกที่มีท่อปัสสาวะเปิดต่ำกว่าปกติอาจได้รับการวินิจฉัยทันทีหลังการคลอด แต่หากอาการไม่รุนแรงก็อาจทำให้ยากต่อการวินิจฉัยได้ อย่างไรก็ตาม หากทารกมีความผิดปกติที่องคชาตหรือมีปัญหาในการถ่ายปัสสาวะ ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง slotxo สาเหตุของ Hypospadiasทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของ Hypospadias ได้อย่างแน่ชัด แต่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยในระหว่างเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ช่วงอายุครรภ์ 9-12 สัปดาห์ กระบวนการสร้างท่อปัสสาวะของทารกเกิดความบกพร่อง ส่งผลให้การสร้างท่อปัสสาวะไม่สมบูรณ์และทำให้รูเปิดของท่อปัสสาวะไม่อยู่ที่ปลายองคชาตตามปกติอย่างไรก็ตาม ทารกอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะ Hypospadias ได้มากขึ้นหากพ่อหรือสมาชิกในครอบครัวมีความผิดปกติดังกล่าว มารดาตั้งครรภ์ในขณะที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เป็นโรคอ้วน สูบบุหรี่ รวมถึงได้รับฮอร์โมนบางชนิดหรือสัมผัสสารบางอย่างขณะตั้งครรภ์ เช่น ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ที่ใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก สัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Hydrocele

Hydrocele หรือถุงน้ำในอัณฑะ เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในถุงอัณฑะ เนื่องจากถุงอัณฑะมีของเหลวตกค้างหลังการปิดถุง หรือถุงที่ล้อมรอบลูกอัณฑะปิดไม่สนิทจนทำให้ของเหลวจากท้องสามารถไหลเข้าไปสะสมในถุงอัณฑะ ส่งผลให้เกิดอาการบวมบริเวณถุงอัณฑะ รู้สึกอึดอัด และไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตHydrocele สามารถเกิดได้กับเพศชายทุกวัย แต่พบได้บ่อยในเด็กแรกเกิด โดยอาการบวมที่เกิดขึ้นอาจหายไปเองภายในอายุ 1 ปี โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษา แต่บางรายอาจจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดนำของเหลวออกจากถุงอัณฑะ นอกจากนี้ Hydrocele จะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรืออันตรายใด ๆ หากไม่เกิดการติดเชื้อ การอักเสบ หรือเกิดภาวะอื่น ๆ ร่วมด้วย slotxo อาการของ Hydroceleถุงน้ำในถุงอัณฑะมีลักษณะเป็นก้อนนิ่มและนูนบวมในอัณฑะข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างโดยไม่ยุบหายไป แต่จะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ยกเว้นเกิดการอักเสบ การติดเชื้อ หรือมีภาวะอื่น ๆ ร่วมด้วยอย่างภาวะลูกอัณฑะบิดขั้ว ในบางครั้งบริเวณที่มีอาการบวมอาจยุบลงในตอนเช้าและขยายใหญ่ขึ้นได้ในระหว่างวัน หากเป็นกรณีที่ Hydrocele เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่อาจก่อให้เกิดความอึดอัดและไม่สะดวกสบาย เนื่องจากน้ำที่ถ่วงน้ำหนักในบริเวณถุงอัณฑะอย่างไรก็ตาม หากพบว่าตนเองหรือบุตรมีอาการบวมบริเวณถุงอัณฑะติดต่อกันเป็นเวลานาน ถุงอัณฑะมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือก่อให้เกิดความเจ็บปวด ควรพบไปแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคหรือภาวะอื่นที่มีความรุนแรง เช่น การติดเชื้อ ก้อนเนื้อ ภาวะไส้เลื่อนขาหนีบ แต่ควรไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการบวมและปวดอย่างรุนแรงบริเวณอัณฑะที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะภายหลังการได้รับบาดเจ็บบริเวณอัณฑะภายในไม่กี่ชั่วโมง เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอัณฑะบิดขั้วที่ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน slotxo สาเหตุของ HydroceleHydrocele ในเด็กเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ทารกมีพัฒนาการในครรภ์มารดา ตามปกติแล้วร่างกายจะสร้างถุงน้ำหุ้มล้อมรอบลูกอัณฑะ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Hodgkin’s Lymphoma

Hodgkin’s Lymphoma (ฮอดจ์กินลิมโฟมา) หรือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดภายในระบบน้ำเหลือง อย่างต่อมน้ำเหลืองและท่อน้ำเหลือง ผู้ป่วยมักจะมีอาการบวมบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ หรือตำแหน่งอื่นที่มีต่อมน้ำเหลือง หากเซลล์มะเร็งลุกลามไปยังส่วนอื่นก็อาจทำให้เกิดอาการที่แตกต่างกันไปโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma) และชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin’s Lymphoma) ตามปกติแล้ว มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กินเป็นโรคมะเร็งที่พบได้น้อย โดยจะส่งผลให้เกิดเซลล์ผิดปกติชนิดหนึ่งที่ไม่พบในชนิดนอนฮอดจ์กิน ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้ แพทย์จะรักษาผู้ป่วยตามระยะของโรคและอวัยวะที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักนอกจากนี้ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กินสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด คือ Classic Hodgkin Lymphoma ที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคนี้ และอีกชนิดที่พบได้น้อยกว่า คือ NodularLymphocyte-Predominant slotxo อาการของ Hodgkin’s Lymphomaอาการหลักของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ได้แก่ต่อมน้ำเหลืองโต ส่งผลให้เกิดอาการบวมบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ หรือส่วนอื่นที่มีต่อมน้ำเหลือง ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการปวด แต่บางรายอาจมีอาการปวดหลังการดื่มแอลกอฮอล์คันตามผิวหนังทั่วร่างกายน้ำหนักลดเหงื่อออกตอนกลางคืนไอติดต่อกันหรือหายใจไม่ออกมีไข้ต่ำตลอดเวลา บางรายอาจมีไข้สูงแทนนอกจากนี้ เซลล์มะเร็งอาจลุกลามไปยังอวัยวะอื่น เช่น ผิวหนัง ตับ ม้าม …

Continue Reading