โรคต่างๆ

Septic Arthritis

Septic Arthritis หรือข้ออักเสบจากการติดเชื้อ เป็นการติดเชื้อบริเวณเนื้อเยื่อข้อต่อหรือน้ำไขข้อจนเกิดอาการอักเสบ ผู้ป่วยอาจมีอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน เช่น ปวดข้ออย่างรุนแรง ข้อต่อบวม และมีไข้ เป็นต้น ภาวะนี้มักเกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสจากอวัยวะส่วนอื่นที่ส่งผ่านมาทางกระแสเลือด หรืออาจติดเชื้อโดยตรงผ่านทางบาดแผลเปิด การฉีดยา หรือหลังจากการผ่าตัดSeptic Arthritis ส่วนใหญ่พบได้บ่อยในเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ โดยปกติมักเกิดขึ้นกับข้อต่อขนาดใหญ่เพียงหนึ่งข้อต่อ อย่างหัวเข่า สะโพก หรือหัวไหล่ ซึ่งภาวะข้ออักเสบจากการติดเชื้อจะทำลายกระดูกอ่อนและกระดูกภายในข้อต่ออย่างรวดเร็วและรุนแรง หากผู้ป่วยปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รีบรับการรักษาอาจทำให้อาการทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น slotxo อาการของ Septic Arthritisผู้ป่วย Septic Arthritis มักมีอาการแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะปวดข้อต่ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะเวลาเคลื่อนไหว รู้สึกไม่สบายข้อต่อ เคลื่อนไหวข้อต่อได้ยาก ข้อต่อบวมแดง รู้สึกอุ่นบริเวณข้อต่อ นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการอื่น ๆ เกิดขึ้นร่วมด้วย เช่น มีไข้ ตัวสั่น เหนื่อยล้า อ่อนแรง เบื่ออาหาร หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น หากมีอาการปวดข้อต่อรุนแรงเกิดขึ้นเฉียบพลัน ข้อต่อบวมแดง รู้สึกไม่สบาย ตัวร้อนหรือสั่นภายใน 2-3 วัน ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างเร่งด่วนและป้องกันข้อต่อในบริเวณดังกล่าวเสียหายมากขึ้น …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Rickets

Rickets หรือโรคกระดูกอ่อนในเด็ก คือภาวะที่เนื้อกระดูกอ่อนและโค้งงอ เนื่องจากร่างกายของเด็กมีความบกพร่องในด้านพัฒนาการของกระดูก ส่วนมากมักเกิดจากการขาดหรือได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสลดลง ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของกระดูก ทำให้เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนและเปราะบาง ขัดขวางการเจริญเติบโต และอาจส่งผลให้กระดูกผิดรูปโรคกระดูกอ่อนชนิดนี้พบมากในเด็กอายุ 6-36 เดือน เนื่องจากเป็นวัยที่ร่างกายกำลังพัฒนากระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะส่วนต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกระดูกอย่างเรื้อรังหรือถาวร slotxo อาการของ Ricketsเด็กที่ป่วยเป็นโรค Rickets จะเจริญเติบโตช้า ตัวเตี้ย เคลื่อนไหวช้า มีอาการเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกรานและขา มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง เหน็บชาบริเวณกล้ามเนื้อ รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน เช่น ฟันขึ้นช้า มีรูบริเวณชั้นเคลือบฟัน ฟันเป็นหนอง โครงสร้างฟันเกิดความเสียหาย มีฟันผุมากขึ้น เป็นต้นนอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจมีการเติบโตของกระดูกผิดปกติหรือผิดรูป เช่น กระดูกช่วงอกนูน พบปุ่มกระดูกซี่โครง กระดูกสันหลังคด กระดูกเชิงกรานผิดรูป ขาโก่ง หรือเข่าชนกัน เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่แผ่นการเจริญเติบโตของกระดูก (Growth Plate) ยังเปิดอยู่ ซึ่งปกติส่วนนี้จะกลายเป็นกระดูกแข็งเมื่อเด็กเจริญเติบโตเต็มที่ แต่เมื่อกระดูกส่วนที่อ่อนโค้งงอไปกระทบกับการทำงานของแผ่นการเจริญเติบโต จึงอาจมีผลต่อการเติบโตของกระดูก slotxo สาเหตุของ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Rhesus Disease

Rhesus Disease เป็นภาวะที่มารดาและทารกมีหมู่เลือด Rh (Rhesus) ไม่ตรงกัน หากหมู่เลือดของมารดาเป็น Rh- (Rh-negative หรือหมู่เลือดอาร์เอชลบ) แต่หมู่เลือดของทารกในครรภ์เป็น Rh+ (Rh-positive หรือหมู่เลือดอาร์เอชบวก) จะส่งผลให้เกิดภาวะความไม่เข้ากันของหมู่เลือด (Rh Incompatibility)อาร์เอช (Rh) คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง นำมาใช้ในการจำแนกระบบหมู่เลือดอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากทางพันธุกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ หมู่เลือด Rh+ เป็นหมู่เลือดที่พบในคนส่วนมาก และหมู่เลือด Rh- ที่พบได้น้อยกว่าภาวะความไม่เข้ากันของหมู่เลือดในคนทั่วไปอาจไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเมื่อเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกรณีที่มารดามีหมู่เลือด Rh- ขณะที่ทารกในครรภ์มีหมู่เลือด Rh+ ร่างกายของมารดาจะตอบสนองต่อหมู่เลือด Rh+ ในลักษณะที่เป็นสิ่งแปลกปลอมต่อร่างกาย โดยจะสร้างแอนติบอดีหรือสารภูมิต้านทานในเลือดขึ้นมาต่อต้าน ซึ่งจะไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของทารกและอาจทำให้ทารกเป็นโรคโลหิตจางหรือดีซ่านในการตั้งครรภ์ครั้งแรกของมารดาอาจเกิดอันตรายเพียงเล็กน้อยเพราะบุตรที่มีหมู่เลือด Rh+ มักคลอดออกมาก่อนการสร้างแอนติบอดีในร่างกายของมารดา แต่หลังจากนั้นร่างกายมารดาจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อเนื่องตลอดชีวิต ทำให้ในการตั้งครรภ์ครั้งที่สองแอนติบอดีในร่างกายมารดาถูกส่งผ่านไปทางรกและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ slotxo อาการของ Rhesus Diseaseภาวะความไม่เข้ากันของหมู่เลือด Rh อาจส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติในทารกได้ตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงระยะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่อาการเหล่านี้จะบรรเทาลงหลังได้รับการรักษาภาวะความไม่เข้ากันของหมู่เลือดเมื่อแอนติบอดีในร่างกายมารดาทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของบุตร จะเกิดการสร้างบิลิรูบิน (Bilirubin) ขึ้นมา หากถูกสร้างมามากเกินไปอาจเป็นตัวบ่งบอกถึงการทำงานของตับที่มีปัญหา โดยทารกที่มีปริมาณบิลิรูบินสูงอาจมีอาการหลังคลอด …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Rett Syndrome

Rett Syndrome หรือเร็ทท์ ซินโดรม เป็นโรคพันธุกรรมทางระบบประสาทที่พบได้น้อย ผู้ป่วยจะมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การหายใจ หรือการนอนหลับ โดยทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติของพันธุกรรมได้อย่างชัดเจนเร็ทท์ ซินโดรมเป็นโรคร้ายแรงที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตและจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยอาการผิดปกติมักแสดงออกในช่วงอายุ 1-2 ปี ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่แพทย์จะรักษาตามอาการของแต่ละบุคคล ผู้ป่วยจึงจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลและรักษาตลอดชีวิต slotxo อาการของ Rett Syndromeโดยปกติแล้วเด็กที่ป่วยด้วย Rett Syndrome จะมีการเจริญเติบโตตามปกติในช่วง 5 เดือนแรกหลังการคลอด แต่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงอายุประมาณ 12-18 เดือน และอาการอาจแบ่งออกได้หลายระยะ โดยอาการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมีดังนี้เกิดความผิดปกติด้านการเจริญเติบโต สมองเติบโตช้าและหัวเล็กกว่าเด็กทั่วไป เมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่าร่างกายส่วนอื่น ๆ จะเจริญเติบโตช้าอย่างเห็นได้ชัดมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้ไม่สามารถประคองหัว คลาน หรือเดินได้อย่างปกติ โดยอาการในช่วงแรกจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วค่อย ๆ เกิดอย่างต่อเนื่องทีละน้อย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอาจมีภาวะกล้ามเนื้อเกร็งหรือกล้ามเนื้อกระตุกเนื่องจากการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ผิดปกติการเคลื่อนไหวของมือผิดปกติ เช่น การขยับมือซ้ำ ๆ ขยับมืออย่างไม่มีสาเหตุ อาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเขียน บีบ แตะ ถู หรือปรบมือ เป็นต้นการเคลื่อนไหวของดวงตาผิดปกติ เช่น จ้องหรือกระพริบตา …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Presbyopia

Presbyopia หรือภาวะสายตายาวตามอายุ เป็นภาวะที่ส่งผลให้ดวงตามองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ไม่ชัดเจนเหมือนเดิม อาการมักพบหลังอายุ 40 ปีเป็นต้นไป โดยสาเหตุหลักของ Presbyopia มาจากการเสื่อมของดวงตาตามธรรมชาติเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นอาการสายตายาวสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยทำให้มองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจน สายตาพร่ามัว หากเป็นผู้ที่ต้องใช้สายตาในการทำงานก็อาจได้รับผลกระทบได้ จึงควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสม slotxo อาการของ Presbyopiaสัญญาณที่อาจเป็นอาการของ Presbyopia ได้แก่ความคมชัดในการอ่านหนังสือเปลี่ยนไป เห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจนหรืออาจเห็นเป็นภาพมัว ๆ มองยาก ต้องใช้สายตาในการเพ่ง หรือต้องยื่นหนังสือหรือโทรศัพท์ให้ไกลออกไปจึงจะเห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนขึ้นมีอาการตาล้า ปวดตา หรือปวดศีรษะ หลังจากอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาอาการของ Presbyopia มักปรากฏในช่วงใดช่วงหนึ่งหลังอายุ 40 ปี สามารถเกิดกับดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง โดยอาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนและอาจขึ้นอยู่กับชนิดของแว่นสายตาที่สวมใส่อยู่ก่อนที่จะมีอาการ หากมีอาการในลักษณะข้างต้น ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากอาการสายตายาว slotxo สาเหตุของ Presbyopiaโดยปกติ เลนส์ตาของมนุษย์มีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่ม สามารถรับภาพจากแสงสะท้อนภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนได้ทั้งระยะใกล้และไกล แต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เซลล์และอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการมองเห็นเสื่อมลงตามธรรมชาติ ทำให้ความยืดหยุ่นเลนส์ลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถรับแสงสะท้อนหรือภาพได้ตามปกติ ทำให้เกิดภาพที่พร่ามัวและไม่ชัดเจนแม้ว่าสาเหตุหลักของ Presbyopia มาจากอายุที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัจจัยบางประการที่อาจเพิ่มความเสี่ยงหรือเร่งให้ภาวะนี้เกิดขึ้นก่อนอายุ 40 ปี เช่น การใช้ยาอย่างยาแก้แพ้ ยาต้านเศร้า ยาขับปัสสาวะ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Pearly Penile Papule

PPP (Pearly Penile Papule) หรืออาการผื่นนูนพีพีพี คือผื่นที่ปรากฏขึ้นเป็นแถวเรียงกันบริเวณรอบส่วนหัวของอวัยวะเพศชาย ลักษณะผื่นเป็นรูปโดมเล็ก ๆ สีเดียวกับผิว คล้ายสิว แต่ไม่มีหนอง ซึ่งพบได้ในช่วงวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ผ่านการขลิบอวัยวะเพศอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในเพศชาย ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศหรือความสะอาดของร่างกาย ผื่นนูนพีพีพีจึงไม่เป็นอันตราย ไม่ใช่เนื้อร้ายหรือโรคติดต่อ และมีแนวโน้มจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น slotxo อาการของ PPPผื่นนูน PPP มีลักษณะคล้ายติ่งเนื้อหรือตุ่มนูนนิ่ม ๆ ขนาดเล็ก ผิวเรียบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-4 มิลลิเมตร ขึ้นเป็นแถวโดยรอบส่วนหัวของอวัยวะเพศประมาณ 1-2 แถว ไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติหรือสร้างความเจ็บปวดต่อร่างกาย แต่อาจขยายตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผื่นนูนชนิดนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายและไม่แพร่กระจายสู่ผู้อื่น แต่อาจสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ที่เป็นผื่นได้ เนื่องจากอาจคิดว่าตนเองมีความผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศชายหรือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม หากมีความกังวลหรือพบความผิดปกติอื่น ๆ บริเวณอวัยวะเพศ อย่างก้อนนูน รอยด่าง หรือผิวหนังเปลี่ยนสีไปจากเดิม ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง slotxo สาเหตุของ PPPผื่นนูน PPP เป็นการเปลี่ยนแปลงปกติในโครงสร้างร่างกายของเพศชาย ไม่ได้เกิดจากโรคติดต่อ การติดเชื้อ หรือเป็นอาการเริ่มต้นของโรคมะเร็ง ทางสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า การเกิดของผื่นนูนพีพีพีอาจมาจากเซลล์ที่หลงเหลืออยู่ระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์ แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของอาการนี้ …

Continue Reading