โรคต่างๆ

Takayasu’s Arteritis

Takayasu’s Arteritis หรือโรคทากายาสุ คือโรคเรื้อรังที่เกิดจากการอักเสบของเส้นเลือดหัวใจขนาดใหญ่และกลาง โดยหลอดเลือดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ แขนงต่าง ๆ ของหลอดเลือดแดงใหญ่ ซึ่งเป็นหลอดเลือดหลักในการเวียนเอาเลือดออกจากหัวใจ รวมไปถึงหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปยังแขนและสมอง อาการอักเสบดังกล่าวส่งผลให้หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน ผนังเส้นเลือดโป่งพอง ผู้ป่วยมักมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอก มีไข้ ความดันโลหิตสูง และมีภาวะโลหิตจางโรคทากายาสุพบมากในผู้หญิงเอเชียช่วงอายุไม่เกิน 40 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ยาเพื่อยับยั้งอาการอักเสบและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ การอักเสบของเส้นเลือดอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะแสดงอาการ หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาพบแพทย์ slotxo อาการของ Takayasu’s Arteritisโรคทากายาสุเกี่ยวข้องกับการอักเสบของเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งเป็นเส้นเลือดที่ทำหน้าที่ไหลเวียนเลือดจากหัวใจไปยังแขน ขา สมอง หรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย จึงไม่มีอาการของโรคที่จำเพาะชัดเจน โดยอาการของโรคแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ระยะที่ 1 เป็นอาการเบื้องต้นของ Takayasu’s Arteritis ได้แก่เหนื่อยง่ายน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุรู้สึกเจ็บหรือปวดบริเวณกล้ามเนื้อ ข้อต่อมีไข้อ่อน ๆ และมีเหงื่อออกตอนกลางคืนผู้ป่วย Takayasu’s Arteritis อาจเกิดการอักเสบของเส้นเลือดขึ้นนานหลายปีแต่ไม่มีอาการผิดปกติที่แสดงออกชัดเจนก่อนที่จะพัฒนากลายเป็นอาการในระยะที่ 2ระยะที่ 2 เป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบของเส้นเลือดจนเส้นเลือดตีบ ทำให้ออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้น้อย …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Synesthesia

Synesthesia เป็นสภาวะการรับรู้ของสมองที่สามารถรับรู้ประสาทสัมผัส 2 อย่างในเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ หากกระตุ้นประสาทสัมผัสหนึ่ง อีกประสาทสัมผัสหนึ่งจะถูกกระตุ้นไปด้วย เช่น การมองเห็นสีต่าง ๆ ขณะฟังเพลง การมองเห็นรูปร่างลักษณะกลมหรือเหลี่ยมขณะรับรสอาหาร เป็นต้นSynesthesia เป็นภาวะหนึ่งและไม่จัดว่าเป็นโรค ผู้ที่มีอาการนี้อาจมองว่าอาการที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นเพียงลักษณะของสัมผัสพิเศษอย่างหนึ่ง ไม่ใช่อุปสรรคหรือข้อบกพร่องแต่อย่างใด ส่วนมากมักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้ที่มีภาวะนี้ส่วนใหญ่จะถนัดซ้ายและมีความสนใจในด้านศิลปะหรือดนตรี บางกรณีอาจได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนื่องจากมักเกิดในผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเคยมีอาการนี้มาก่อน รวมทั้งอาจเกิดกับผู้ที่ใช้ยาที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทหรือผู้ที่มีอาการชักบางประเภทได้ slotxo อาการของ Synesthesiaโดยปกติแล้ว มนุษย์จะรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยสมองจะประมวลผลออกมาเป็นการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการสัมผัส แต่ในกรณีของ Synesthesia จะเกิดการเชื่อมโยงในการรับประสาทสัมผัสของมนุษย์เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ที่มีภาวะ Synesthesia สามารถรับรู้ได้ 2 ช่องทางพร้อม ๆ กัน และยังสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้ถึง 60-80 ประเภทดังนั้น อาการที่พบจึงแตกต่างกันไปตามประเภทที่เกิดอาการ ซึ่งประเภทของ Synesthesia ที่พบได้มากที่สุดคือการเชื่อมโยงของการรับรู้ระหว่างตัวอักษรและสี (Grapheme-Color Synesthesia) และการเชื่อมโยงระหว่างสีกับการได้ยินเสียง (Chromesthesia) สำหรับประเภทอื่น ๆ ที่พบได้ เช่นมองเห็นหรือได้ยินเป็นคำขณะรับรสอาหารมองเห็นเป็นรูปร่างขณะรับรสอาหารได้ยินเสียงขณะรับรสอาหารเห็นเป็นรูปร่างหรือรูปทรงขณะได้ยินเสียงได้ยินเสียงขณะดมกลิ่นบางกลิ่นรู้สึกถึงสิ่งของในมือขณะได้ยินเสียงอย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอาการของ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Spina Bifida

Spina Bifida หรือโรคสไปนา ไบฟิดา เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดที่กระดูกสันหลัง ไขสันหลัง เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการจัดตัวของกระดูกสันหลังและไขสันหลังตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทำให้เกิดช่องโหว่หรือช่องเปิดบริเวณหลัง ไขสันหลังและเส้นประสาทที่แตกแขนงออกมาจนอาจได้รับความเสียหาย ความผิดปกติเหล่านี้อาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติในการควบคุมระบบปัสสาวะและการเดินได้โรคดังกล่าวจัดอยู่กลุ่มภาวะหลอดประสาทไม่ปิด (Neural Tube Defect) ซึ่งแบ่งออกได้หลายชนิด โดยความรุนแรงจะมีหลายระดับแตกต่างออกไปตามชนิดที่ผู้ป่วยเป็น ในกรณีที่รุนแรง ผู้ป่วยจะมีถุงยื่นจากไขสันหลังออกมาอยู่ภายนอกร่างกายอย่างเห็นได้ชัดเจน slotxo อาการ Spina Bifidaลักษณะอาการของ Spina Bifida แบ่งออกได้ 3 รูปแบบตามชนิดของโรค คือสไปนา ไบฟิดาชนิดมองไม่เห็นภายนอก (Spina Bifida Occulta)เป็นรูปแบบของอาการที่มีความรุนแรงน้อยที่สุดและพบได้มากที่สุด ไม่มีช่องเปิดบริเวณหลัง ไม่มีถุงยื่นนอกร่างกาย แต่ภายในมีช่องโหว่ของกระดูกสันหลัง อาจมีรอยเล็ก ๆ กลุ่มขนและไขมันส่วนเกินอยู่บริเวณผิวหนังส่วนหลัง ซึ่งรูปแบบนี้มักจะไม่สร้างความเสียหายให้กับไขสันหลังหรือเส้นประสาท และผู้ป่วยส่วนมากมักไม่ทราบว่าตนเองมีอาการดังกล่าวสไปนา ไบฟิดาชนิดเมนนิ้งโกซีล (Meningocele)ผู้ป่วยในกลุ่มอาการนี้จะมีช่องเปิดบริเวณหลังและมีถุงนอกร่างกาย แต่ถุงดังกล่าวไม่มีส่วนประกอบของไขสันหลังและเส้นประสาท มักไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงเนื่องจากเส้นประสาทโดยรอบอาจได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสไปนา ไบฟิดาชนิดไมอีโลเมนนิ้งโกซีล (Myelomeningocele)เป็นรูปแบบที่มีความรุนแรงที่สุด ผู้ป่วยจะมีช่องเปิดและมีถุงอยู่นอกร่างกายที่มักเกิดขึ้นบริเวณกลางหรือหลังช่วงล่าง ซึ่งถุงดังกล่าวมีส่วนประกอบของไขสันหลังและเส้นประสาท และจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อไขสันหลังและเส้นประสาทเหล่านั้น ผู้ป่วยจึงมักมีความบกพร่องทางด้านร่างกายตามความรุนแรงของโรค เช่น ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ เข้าห้องน้ำลำบาก ไม่มีความรู้สึกบริเวณช่วงขาและไม่สามารถขยับขาหรือเท้าได้ เป็นต้น …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Sickle Cell Disease

Sickle Cell Disease (SCD) หรือโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เม็ดเลือดมีอายุสั้นและแตกสลายได้ง่าย จนเกิดเป็นภาวะเลือดจางในที่สุด โดยผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ตาเหลือง และตัวเหลือง บางรายอาจมีอาการที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ร่วมด้วย ทั้งนี้ โรค Sickle Cell Disease สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่อาจทำได้ค่อนข้างยาก การรักษาส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวพบในคนไทยได้น้อย ส่วนใหญ่มักเกิดกับคนเชื้อชาติแอฟริกัน โดยโรคนี้จะส่งผลให้เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกติ ซึ่งอาการของโรคอาจมีตั้งแต่ระดับไม่รุนแรงมากไปจนถึงเป็นอันตรายต่อชีวิต นอกจากนี้ ภาวะแทรกซ้อนของโรคอาจเป็นอันตรายและส่งผลให้เสียชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ป่วยโรค Sickle Cell Disease จึงควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจดูอาการเป็นประจำ slotxo อาการของ Sickle Cell Diseaseโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวทำให้เกิดอาการได้หลายรูปแบบ อาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โดยอาการที่มักพบได้ มีดังนี้อาการแรกเริ่มของโรค Sickle Cell Disease อาจปรากฏได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 5 เดือนขึ้นไป โดยอาจมีอาการ เช่น ตาเหลือง ตัวเหลือง เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Shin Splints

Shin Splints หรืออาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง คืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อ เอ็น และเยื่อหุ้มกระดูกขาท่อนล่าง ซึ่งเป็นผลมาจากการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนัก การเล่นกีฬาที่ต้องมีการปะทะหรือใช้แรงมาก ทำให้มีอาการปวดตึงขณะทำกิจกรรมหรือเจ็บเมื่อกดลงบริเวณขอบกระดูกหน้าแข้งอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งจะเกิดขึ้นเมื่อออกกำลังกายหรือลงน้ำหนักที่ขา แต่อาการจะหายไปเมื่อพักการใช้งาน ส่วนมากจะพบอาการนี้ในผู้ที่มีเท้าแบน ผู้ที่ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมในระดับค่อนข้างหนัก เช่น วิ่ง เล่นฟุตบอล เล่นบาสเกตบอล หรือเต้น โดยกลุ่มอาการบาดเจ็บนี้สามารถรักษาให้หายได้ slotxo อาการ Shin Splintsผู้ป่วยมักจะมีอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งขณะเริ่มออกกำลังกายหรือทำกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการลงน้ำหนักไปที่ขา แต่จะดีขึ้นเมื่อพักการใช้ขา โดยอาการที่พบได้บ่อยมีดังนี้เจ็บแปลบหรือปวดตื้อบริเวณหน้าแข้งอาการปวดอาจเกิดขึ้นกับขาหนึ่งใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างมักมีปวดหรือกดเจ็บบริเวณด้านในของแข้งมีอาการบวมในระดับไม่รุนแรงบริเวณหน้าแข้งปวดมากขึ้นเมื่อออกแรงหรือทำกิจกรรมที่ขาอาจมีอาการเท้าชาและอ่อนแรงร่วมหากอาการยังไม่ดีขึ้นหลังจากดูแลตนเองในเบื้องต้น อย่างการหยุดพักการใช้งานขา การประคบน้ำแข็ง หรือการรับประทานยาแก้ปวด รวมทั้งมีอาการแสบร้อน บวมบริเวณหน้าแข้ง เจ็บแม้อยู่เฉย ๆ หรือได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งจากการล้มหรืออุบัติเหตุ ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว slotxo สาเหตุของ Shin Splintsอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งเกิดจากกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มกระดูกในส่วนแข้งถูกใช้งานมากเกินไปจากการทำกิจกรรมซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงมักเกิดกับผู้ที่เปลี่ยนท่าการออกกำลังอย่างกะทันหันหรือออกกำลังกายอย่างหนักต่อเนื่อง เช่น การวิ่งระยะไกลหรือการวิ่งขึ้นเขา นอกจากนี้ การออกแรงมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้อบวมและเพิ่มความดันต่อกระดูกจนอาจเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดและการอักเสบได้ หรืออาจเป็นผลมาจากแรงดันที่ตอบสนองต่ออาการกระดูกขาหัก โดยการวิ่งหรือก้าวหนัก ๆ อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดการแตกขนาดเล็กของกระดูกขาได้นอกจากนี้ ยังพบว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอาการ Shin Splints ได้เช่นกัน …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Sheehan Syndrome

Sheehan Syndrome หรือกลุ่มอาการชีแฮน เป็นความผิดปกติของต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ที่มีหน้าที่ควบคุมฮอร์โมน ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ ความดันโลหิตต่ำ ไม่มีขนรักแร้ และในหญิงที่เพิ่งคลอดบุตรอาจมีปริมาณน้ำนมน้อย เป็นต้นกลุ่มอาการชีแฮนพบได้ค่อนข้างน้อยมาก ส่วนมากมักเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ที่เสียเลือดมากหลังคลอดบุตร โดยสาเหตุมาจากต่อมใต้สมองได้รับบาดเจ็บหรือขาดออกซิเจนไปเลี้ยงชั่วขณะจนทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มอาการนี้อาจจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนตลอดชีวิต slotxo อาการของ Sheehan Syndromeต่อมใต้สมองมีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อให้ผลิตฮอร์โมนตามปกติ เมื่อได้รับความเสียหายจึงกระทบต่อต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ เช่น ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (Thyroid-stimulating Hormone) ลูทิไนซิงฮอร์โมน (Lutinizing Hormone) ฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเซิล (Follicle Stimulating Hormone) โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) โปรแลคตินฮอร์โมน (Prolactin) แอดรีโนคอร์ติโคทรอพิกฮอร์โมน (Adrenocorticotropic Hormone) เป็นต้นการขาดฮอร์โมนหรือเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอาการแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนี้เหนื่อยล้า อ่อนเพลียร้อนวูบวาบขี้หนาวน้ำหนักขึ้นเวียนศีรษะผิวแห้งหน้าอกยานมีรอยย่นบนใบหน้า บริเวณรอบดวงตาและริมฝีปากขนรักแร้และขนบริเวณอวัยวะเพศลดลงและไม่งอกขึ้นใหม่ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือประจำเดือนขาดในสตรีตั้งครรภ์อาจมีน้ำนมน้อยหรือไม่มีน้ำนมปวดตามข้ออารมณ์ทางเพศลดลงคิดช้ากว่าปกติความผิดปกติบางอย่างที่อาจทราบเมื่อไปพบแพทย์ เช่น น้ำตาลในเลือดต่ำ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม อาการจากการขาดฮอร์โมนเหล่านี้อาจเกิดขึ้นทันทีหลังคลอด แต่ถ้าต่อมใต้สมองได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยอาจใช้เวลาหลายเดือนไปจนถึงหลายปีจึงจะแสดงอาการออกมา หากอาการข้างต้นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ …

Continue Reading