โรคต่างๆ

Fetal Alcohol Syndrome

FAS (Fetal Alcohol Syndrome) หรือ กลุ่มอาการผิดปกติของทารกจากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาขณะตั้งครรภ์ ส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมามีความผิดปกติบนใบหน้า ไอคิวต่ำ เป็นโรคสติปัญญาบกพร่อง มีปัญหาทางด้านความจำ การจดจ่อหรือความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ความสามารถในการเรียนรู้และการสื่อสารมีความบกพร่อง เป็นต้น รวมถึงอาจมีความผิดปกติทางการมองเห็นและการได้ยิน โดยผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการแตกต่างกันไป ซึ่งอาการของ FAS อาจค่อย ๆ แสดงให้เห็นเมื่อเด็กโตขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของการรักษานั้นมักรักษาตามอาการและความบกพร่องที่พบ slotxo อาการของกลุ่มอาการทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอล์FAS เกิดจากการที่ทารกในครรภ์ได้รับความเสียหายจากแอลกอฮอล์ในระดับที่รุนแรงและอาจเกิดการยุติการตั้งครรภ์ได้ในกรณีที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ทำให้เกิดความผิดปกติตามมา ดังนี้รูปร่างและอวัยวะภายนอกมีความผิดปกติ เช่น มีริมฝีปากบนที่บาง ร่องริมฝีปากบนเรียบ หนังคลุมหัวตามาก ช่องตาสั้น จมูกแบน ปลายจมูกเชิดขึ้น แขนขาหรือนิ้วมีความพิการ เป็นต้นอวัยวะภายในผิดปกติ เช่น หัวใจผิดปกติ ไตผิดปกติและบกพร่อง สมองพัฒนาช้า เป็นต้นน้ำหนักหรือส่วนสูงต่ำกว่าคนปกติ หรืออาจเกิดขึ้นร่วมกันระบบประสาทและสมองเกิดความผิดปกติ ทำให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ความจำ การสื่อสาร อาการขาดสมาธิ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ไอคิวต่ำ เป็นต้นการได้ยินหรือการมองเห็นมีความผิดปกติ slotxo สาเหตุของกลุ่มอาการทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอล์สาเหตุของการเกิด …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Polycystic Ovary Syndrome

PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) หรือกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ คือ ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ทำให้ผู้ป่วยมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน แอนโดรเจน และอินซูลินอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุล เกิดถุงน้ำขนาดเล็กจำนวนหลายใบอยู่ในรังไข่ ซึ่งอาจเกิดเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง รังไข่จึงมีขนาดโตขึ้น และอาจส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ สิวขึ้น ขนดก หรือมีบุตรยาก โดยมักพบในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์เป็นหลัก slotxo อาการของกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ผู้ป่วย PCOS มักมีอาการหรือรู้สึกถึงความผิดปกติภายหลังจากมีประจำเดือนครั้งแรก ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลัก ๆ ดังนี้การตกไข่ผิดปกติ ส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่ปกติและมีบุตรยากประจำเดือนมาไม่ปกติ เช่น ประจำเดือนไม่มาติดต่อกันนานหลายเดือน ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนมานานและอาจมามากหรือน้อยผิดปกติมีบุตรยาก เนื่องจากการตั้งครรภ์ต้องอาศัยการตกไข่ ซึ่งผู้ป่วย PCOS บางราย อาจมีภาวะไม่ตกไข่ในบางเดือน หรือบางรายอาจไม่ตกไข่เลย จึงส่งผลให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ยากระดับฮอร์โมนเพศชายสูงขึ้น ฮอร์โมนแอนโดรเจนที่สูงขึ้น ส่งผลต่อลักษณะทางกายภายของผู้ป่วย เช่น มีขนขึ้นตามหน้าและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีสิวขึ้นมากผิดปกติ เสียงเปลี่ยน หรือเป็นโรคศีรษะล้านทางพันธุกรรม (Male-Pattern Baldness) ซึ่งทำให้ผมร่วงและผมบางอาการอื่น ๆ ผู้ป่วย PCOS อาจมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นผิดปกติ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Antiphospholipid Syndrome

Antiphospholipid Syndrome หรือกลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเกิดความผิดพลาดในการสร้างแอนติบอดี้ต่อโปรตีนที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ตามปกติ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่งผลให้เลือดแข็งตัวตามบริเวณต่าง ๆ ในร่างกาย อย่างสมอง ปอด ไต และขา ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการ เช่น ปวดศีรษะ มีปัญหาด้านความจำหรือการทรงตัว การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป หรือมีภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์อาจเสี่ยงต่อการแท้งบุตรหรือปัญหาทารกเสียชีวิตในครรภ์ด้วย โดยในปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุของกลุุ่มอาการนี้และยังไม่พบวิธีรักษาให้หายขาด แต่ผู้ป่วยอาจใช้ยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดแข็งตัวได้ slotxo อาการของ Antiphospholipid Syndromeผู้ป่วย Antiphospholipid Syndrome มักมีภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดง ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา เช่นความดันเลือดสูงเกิดจุดสีแดงเล็ก ๆ บริเวณผิวหนัง ซึ่งอาจมีเลือดออกอาการทางผิวหนังแบบ Livedo Reticularis ซึ่งส่งผลให้ตามผิวหนังมีสีแดงและสีน้ำเงิน และมีลักษณะคล้ายแห โดยมักเกิดขึ้นบริเวณขามีเลือดออกเป็นระยะ โดยเฉพาะที่จมูกหรือเหงือกมีภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคลมชักเกิดภาวะหลอดเลือดดำตามผิวหนังอักเสบเป็นโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด หรือภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำลึกเผชิญภาวะหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนกำหนด ทารกเสียชีวิตในครรภ์ หรือแท้งบุตรซ้ำ ๆนอกจากนี้ ผู้ป่วย Antiphospholipid Syndrome บางรายอาจรู้สึกเหนื่อยล้า มีปัญหาในการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหว มีปัญหาด้านการจดจำและการพูด …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Sick Sinus Syndrome

SSS (Sick Sinus Syndrome) หรือกลุ่มอาการซิคไซนัส เกิดจากเซลล์เพซเมกเกอร์หรือตุ่มไซนัสซึ่งมีหน้าที่ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจทำงานผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยอาจรู้สึกอ่อนเพลีย มึนงง หายใจถี่ เจ็บหน้าอก หรือใจสั่น โดยผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ทันทีหากพบว่ามีอาการดังกล่าว slotxo อาการของกลุ่มอาการซิคไซนัสตุ่มไซนัสที่ทำงานผิดปกติจะส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีลักษณะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติแตกต่างกันไป ได้แก่หัวใจเต้นช้ากว่าปกติหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติหัวใจเต้นช้าและเร็วสลับกันไป หรือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะทั้งนี้ หากมีสัญญาณบ่งชี้ของกลุ่มอาการ SSS ดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีหายใจถี่เจ็บหน้าอกอ่อนเพลียเวียนศีรษะหรือมึนงงใจสั่น slotxo สาเหตุของกลุ่มอาการซิคไซนัสทางการแพทย์คาดว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เกิดความเสียหายเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ตุ่มไซนัสทำงานผิดปกติจนเกิดกลุ่มอาการ SSS ขึ้นโดยปัจจัยหลักที่ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเกิดความเสียหาย ได้แก่อายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อาจเสี่ยงต่อกลุ่มอาการนี้มากกว่าคนทั่วไประบบการนำไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากโรคหัวใจหรือความผิดปกติอื่น ๆ ของหัวใจการเกิดเนื้อเยื่อแผลเป็นบริเวณหัวใจ อาจเกิดจากโรคหัวใจ ความผิดปกติของหัวใจ หรือการผ่าตัดหัวใจการได้รับยาบางชนิด โดยเฉพาะยาที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตหรือรักษาโรคหัวใจ เช่น เบต้าบล็อกเกอร์ หรือแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ เป็นต้นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดกลุ่มอาการซิคไซนัสในเด็กนอกจากนี้ ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ อาจเสี่ยงต่อกลุ่มอาการซิคไซนัสมากกว่าคนทั่วไปด้วย เครดิตฟรี การรักษากลุ่มอาการซิคไซนัสการรักษากลุ่มอาการ SSS ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและสาเหตุที่พบด้วย หากเกิดจากการรับประทานยา แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดใช้ยาชนิดนั้นทันทีทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจจำเป็นต้องฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไว้บริเวณหน้าอกหรือช่องท้อง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งคลื่นไฟฟ้าไปยังหัวใจเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเต้นด้วยอัตราเร็วปกติ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Chronic Fatigue Syndrome

CFS (Chronic Fatigue Syndrome) หรือกลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง เป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้มีอาการต่าง ๆ เช่น อ่อนเพลียอย่างรุนแรง มีปัญหาในการนอนหลับ เวียนศีรษะ ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ เป็นต้น ทั้งยังส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หรือบางรายอาจไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้ ส่วนสาเหตุนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ และการขาดสมดุลของฮอรโมนในร่างกาย เป็นต้น slotxo อาการของ CFSอาการหลักที่บ่งบอกว่าอาจเป็น CFS คือ เหนื่อยล้าอย่างมากและรู้สึกไม่สบาย รวมถึงอาจมีอาการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ด้วยอ่อนเพลีย แม้จะพักผ่อนแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นจำเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ หรือขาดสมาธิเจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองที่คอหรือรักแร้บวมปวดข้อหรือปวดกล้ามเนื้อเวียนศีรษะ ปวดศีรษะมีปัญหาในการนอนหลับ นอนหลับไม่สนิทดังนั้น หากพบว่ามีอาการอ่อนเพลียอย่างต่อเนื่องหรือเป็นมากขึ้น ควรไปพบแพทย์ เพราะอาการอ่อนเพลียที่พบโดยทั่วไปอาจเป็นสัญญาณหรืออาการของโรคต่าง ๆ ได้หลากหลายชนิด เช่น การติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน โรคเกี่ยวกับจิตใจ เป็นต้น slotxo สาเหตุของ CFSปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มอาการนี้ แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Cushing Syndrome

Cushing Syndrome (กลุ่มอาการคุชชิง) เกิดจากร่างกายมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) สูง ซึ่งอาจเป็นเพราะใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์มากเกินไป หรือร่างกายอาจผลิตฮอร์โมนนี้ออกมามากกว่าปกติ ทำให้มีอาการ เช่น น้ำหนักเพิ่มขึ้น มีภาวะอ้วน ใบหน้ากลมผิดปกติ มีก้อนไขมันด้านหลังช่วงระหว่างไหล่ และผิวหนังหน้าท้องแตกลายเป็นสีม่วงหรือสีชมพู เป็นต้นส่วนการรักษา Cushing Syndrome ได้แก่ การปรับลดปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายให้เป็นปกติ รักษาตามสาเหตุ รวมถึงรักษาประคับประคองตามอาการ หากรักษาได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจะมีโอกาสฟื้นฟูเป็นปกติได้ดียิ่งขึ้น slotxo อาการของ Cushing Syndromeอาการของ Cushing Syndrome แบ่งได้เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้อาการที่พบได้ทั่วไปหิวบ่อย กินจุ ใบหน้าอ้วนกลม น้ำหนักเพิ่มอ้วนขึ้น โดยเฉพาะส่วนกลางลำตัว เช่น บริเวณไหปลาร้า ลำตัวส่วนบน พุง แต่แขนขาลีบมีก้อนไขมันสะสม โดยเฉพาะที่ใบหน้า ส่วนกลางลำตัว หลังส่วนบนหรือช่วงระหว่างบ่าปัสสาวะมากและปัสสาวะบ่อยนอนไม่หลับอาการทางผิวหนังผิวหนังแห้งผิวหนังบางจนเห็นเส้นเลือด หรือเกิดรอยช้ำได้ง่ายผิวหนังแตกลายเป็นสีชมพูหรือสีม่วง บริเวณต้นขา ท้องแขน และหน้าอกเกิดรอยแผลเป็นได้ง่ายเป็นสิวทั้งตามตัวและใบหน้าอาการทางกระดูกกระดูกพรุน สูญเสียมวลกระดูก ทำให้กระดูกแตกหักง่ายอาการทางกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแอ ต้นแขนต้นขาลีบ อ่อนเพลีย ไม่มีแรงอาการทางหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงปวดศีรษะอาการทางต่อมไร้ท่อน้ำตาลในเลือดสูงเบาหวานอาการทางสมองและจิตใจบกพร่องทางกระบวนการคิดวิตกกังวล หงุดหงิดง่ายซึมเศร้า …

Continue Reading