โรคต่างๆ

Prader-Willi Syndrome

PWS (Prader-Willi Syndrome) หรือกลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่ เป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 15 ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกหิวอย่างต่อเนื่อง กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม และผู้ป่วยส่วนใหญ่มักพบปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักจนอาจนำไปสู่ภาวะอ้วนด้วย แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้ให้หายขาด แต่หากผู้ป่วยดูแลอาการอย่างถูกต้องก็อาจช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดย PWS เป็นโรคที่พบได้น้อย และมีโอกาสเกิดเพียง 1 ใน 10,000-30,000 คนเท่านั้น สล็อตออนไลน์ อาการของกลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่เนื่องจาก PWS เป็นลักษณะการเจ็บป่วยที่ติดตัวมาแต่กำเนิด จึงมักแสดงอาการตั้งแต่ยังเป็นทารก ซึ่งอาจมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุ ดังนี้ช่วงวัยทารกเกิดภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวต่ำ ทำให้ตัวอ่อนปวกเปียก และมีการเคลื่อนไหวน้อยมีใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น มีรูปร่างดวงตาคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ ตาเหล่ หน้าผากแคบบริเวณขมับ สันจมูกแคบ ริมฝีปากบนบาง และริมฝีปากห้อยลง เป็นต้นไม่มีแรงดูดนมและป้อนอาหารให้ยาก ทำให้เจริญเติบโตช้าและมีน้ำหนักตัวน้อยมีการตอบสนองไม่ดี ดูเหนื่อย ปลุกยาก มีเสียงร้องที่เบาและอ่อนแรงสีผม สีผิว และสีตาอ่อนกว่าปกติมือและเท้ามีขนาดเล็กอวัยวะสืบพันธุ์เจริญช้า โดยเพศชายอาจมีอวัยวะสืบพันธุ์และถุงอัณฑะที่เล็ก รวมทั้งอาจมีลูกอัณฑะขนาดเล็กหรือไม่มีลูกอัณฑะในถุงอัณฑะ สำหรับเพศหญิงอาจมีคลิตอริสและแคมที่มีขนาดเล็กกว่าปกติช่วงวัยเด็ก-วัยผู้ใหญ่รู้สึกหิวมากผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมการรับประทานอาหารได้จนอาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจมีพฤติกรรมที่ผิดปกติอื่น ๆ เช่น กักตุนอาหารไว้ ชอบรับประทานอาหารแช่แข็งหรือแม้แต่ขยะ เป็นต้นร่างกายเจริญเติบโตช้า มีรูปร่างเตี้ย …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Myofascial Pain Syndrome

Myofascial Pain Syndrome หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด เป็นกลุ่มโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างเรื้อรังและเกิดอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดจุดกดเจ็บ (Trigger Point) ในกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด บางครั้งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายด้วย โดยสาเหตุอาจมาจากกล้ามเนื้อถูกใช้งานอย่างซ้ำ ๆ จากการทำงานและการทำกิจกรรม หรืออาจเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อมากเกินไป สล็อตออนไลน์ อาการของกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดอาการที่บ่งบอกว่าอาจเป็น Myofascial Pain Syndrome มีดังนี้เจ็บกล้ามเนื้อ โดยจะปวดแบบลึก ๆปวดกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง หรือปวดมากขึ้นเรื่อย ๆอาจมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อต้องทำกิจกรรมบางอย่างหรือเกิดความเครียดกล้ามเนื้อจับตัวเป็นก้อนแน่นนอนหลับยากเพราะปวดกล้ามเนื้อเกิดภาวะซึมเศร้า อ่อนเพลีย หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรมหากพบว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง โดยอาการไม่หายขาดไปหรือดูแลอาการโดยทั่วไป อย่างหยุดใช้งานกล้ามเนื้อหรือนวดกล้ามเนื้อแล้วยังไม่ได้ผล ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง สล็อตออนไลน์ สาเหตุของกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดเมื่อกล้ามเนื้อถูกใช้งานอย่างหนักหรือได้รับบาดเจ็บอาจทำให้มีการก่อตัวของเนื้อเยื่อพังผืดหรือจุดกดเจ็บ โดยจุดกดเจ็บนี้สามารถทำให้เกิดอาการปวดและตึงได้ หากอาการนี้เป็นอย่างต่อเนื่องไม่หายไปและมีอาการปวดมากขึ้น จะเรียกภาวะนี้ว่า Myofascial Pain Syndrome หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด ส่วนสาเหตุของ Myofascial Pain Syndrome ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่พบว่าอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่ไปกระตุ้นให้เกิดอาการดังกล่าว ดังนี้กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บ โดยอาจได้รับบาดเจ็บอย่างกะทันหันหรือกล้ามเนื้อเกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดจุดกดเจ็บได้ เช่น จุดภายในกล้ามเนื้อหรือบริเวณใกล้กันกับกล้ามเนื้อที่ตึงอาจกลายเป็นจุดกดเจ็บ การเคลื่อนไหวแบบซ้ำ ๆ และการจัดท่าทางร่างกายที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้นความเครียดและความวิตกกังวล …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Carpal Tunnel Syndrome

Carpal Tunnel Syndrome CTS คือ กลุ่มอาการประสาทมือชา เป็นภาวะที่เส้นประสาทมีเดียนซึ่งเป็นเส้นประสาทหลักของมือถูกบีบอัดหรือกดทับภายในข้อมือ เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างมือ หรือการใช้งานมืออย่างไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บ ชา และเป็นเหน็บบริเวณมือกับแขน ส่วนใหญ่อาการจะค่อยเป็นค่อยไป ผู้ป่วยมักต้องรักษาด้วยการใส่เฝือก การใช้ยา หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางประเภทที่ทำให้เส้นประสาทมือเสียหาย และอาจต้องรับการผ่าตัดหากมีอาการรุนแรง slotxo อาการของ Carpal Tunnel Syndromeชา เป็นเหน็บ และปวดแสบปวดร้อนบริเวณฝ่ามือกับนิ้วมือโดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ และอาจรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่นิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางเป็นบางครั้ง โดยไม่มีอาการดังกล่าวที่นิ้วก้อย ซึ่งหากพบความผิดปกติที่นิ้วก้อย ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุซึ่งอาจเกิดจากโรคอื่นปวดหรือเป็นเหน็บไล่จากปลายแขนไปยังหัวไหล่ไม่สามารถใช้มือได้ตามปกติในชีวิตประจำวัน เช่น ติดกระดุมไม่ได้ หรือทำสิ่งของหลุดมืออาการของ Carpal Tunnel Syndrome มักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจแสดงอาการเพียงชั่วคราวในช่วงแรก และกำเริบบ่อยขึ้นหรือมีอาการนานมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยผู้ป่วยมักเริ่มมีอาการตอนกลางคืนหรือหลังตื่นนอน ซึ่งมักรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ขยับหรือสะบัดมือ และมีอาการชัดเจนมากขึ้นหลังจากทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวข้อมือหรือใช้ข้อมือหยิบจับและถือสิ่งของเป็นเวลานาน เช่น ทำงานบ้าน ซักผ้า บิดผ้า หั่นเนื้อสัตว์ ตำน้ำพริก ใช้โทรศัพท์ อ่านหนังสือ จับพวงมาลัยขณะขับรถ ขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Toxic Shock Syndrome

TSS (Toxic Shock Syndrome) หรือ กลุ่มอาการท็อกซิกช็อก เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ยากแต่อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่สามารถปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ การได้รับสารพิษนั้นอาจทำให้มีไข้สูงอย่างฉับพลัน และความดันเลือดต่ำซึ่งอาจเป็นเหตุให้อวัยวะสำคัญ อย่างปอด ตับ หรือหัวใจ ล้มเหลวได้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในผ้าอนามัยโดยเฉพาะแบบสอด อย่างไรก็ตาม TSS สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัยมีประจำเดือน slotxo อาการของกลุ่มอาการท็อกซิกช็อกโดยส่วนใหญ่อาการที่เกิดจาก TSS มักเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น ไข้สูงอย่างฉับพลัน หนาวสั่น ความดันโลหิตต่ำ รอยแดงบริเวณดวงตา ปาก ลำคอ ฝ่ามือฝ่าเท้าลอกและมีผื่นคล้ายอาการไหม้แดด ถ่ายเหลว อาเจียน ปวดศีรษะและกล้ามเนื้อ เวียนศีรษะ สับสน ไม่มีสมาธิ เป็นลมหมดสติ และอาจมีอาการชัก เป็นต้น slotxo สาเหตุของกลุ่มอาการท็อกซิกช็อกTSS มักมีสาเหตุการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ชื่อ สแตฟิโลค็อกคัสออเรียส และ สเตรปโตค็อกคัส กลุ่มเอ ซึ่งโดยปกติแล้ว แบคทีเรียเหล่านี้จะอาศัยอยู่ตามผิวหนังและเยื่อบุต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อเกิดแผลหรือรอยถลอก เชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ก็อาจเข้าสู่กระแสเลือด โดยแบคทีเรียบางสายพันธุ์จะเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสร้างสารพิษภายในร่างกาย …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Tourette Syndrome

Tourette Syndrome หรือกลุ่มอาการทูเร็ตต์ เป็นโรคติกส์ (Tics) ประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาท ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอย่างกล้ามเนื้อกระตุกซ้ำ ๆ กะพริบตาและทำเสียงออกมาโดยไม่รู้ตัวหรือไม่สามารถควบคุมได้ ส่งเสียงจากในลำคอหรือโพล่งคำหยาบออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้และมักพบได้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี slotxo อาการของกลุ่มอาการทูเร็ตต์ผู้ป่วย Tourette Syndrome จะมีอาการของโรคติกส์อย่างอาการกล้ามเนื้อกระตุกและทำเสียงออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถควบคุมได้ โดยทั้ง 2 อาการอาจเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดขึ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงบางคนอาจมีเพียงอาการกล้ามเนื้อกระตุกซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็ว แต่บางรายก็อาจมีอาการรุนแรงเป็นเวลานานจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้ อาการกระตุกของกล้ามเนื้อและอาการเปล่งเสียงออกมาโดยไม่ตั้งใจยังแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ อาการแบบไม่ซับซ้อนที่มักส่งผลต่อกล้ามเนื้อร่างกายเพียงไม่กี่ส่วน และอาการแบบซับซ้อนที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อร่างกายหลาย ๆ ส่วน ดังนี้อาการกระตุกของกล้ามเนื้อชนิดไม่ซับซ้อน เช่น กะพริบตา ขยิบตา กลอกตา ยักไหล่ ผงกศีรษะ แลบลิ้น ปากกระตุกหรือจมูกกระตุก เป็นต้นชนิดซับซ้อน เช่น สัมผัสหรือดมสิ่งของ ทำท่าทางไม่สุภาพ เลียนแบบท่าทางผู้อื่น ดัดหรือบิดตัว กระโดด เป็นต้นอาการทำเสียงออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจชนิดไม่ซับซ้อน เช่น เสียงคราง เสียงกระแอมไอ เสียงเห่า อาการสะอึก …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Thoracic Outlet Syndrome

TOS (Thoracic Outlet Syndrome) หรือกลุ่มอาการทีโอเอส เกิดจากการกดทับของเส้นเลือดและเส้นประสาทบริเวณระหว่างต้นคอกับรักแร้ไปจนถึงด้านหน้าของไหล่และหน้าอก โดยกลุ่มอาการแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คืออาการเกิดกับหลอดเลือด เป็นการบีบรัดจนทำให้เกิดแรงกดที่หลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า อาจเกิดเพียงหลอดเลือดเดียวหรือหลายหลอดเลือดอาการเกิดกับเส้นประสาท เกิดการกดทับบริเวณเส้นประสาทระหว่างต้นคอกับรักแร้ไปจนถึงด้านหน้าของไหล่และหน้าอกที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและความรู้สึกของไหล่ แขน และมืออาการเกิดจากสาเหตุคลุมเครือ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหรือปวดบริเวณระหว่างต้นคอกับรักแร้โดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งแพทย์อาจต้องใช้การตรวจคลื่นไฟฟ้าเพื่อช่วยหาสาเหตุทั้งนี้ TOS สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่มักพบได้ในผู้หญิงอายุ 20-40 ปีเป็นส่วนใหญ่ และสามารถรักษาให้หายได้ แต่ก็อาจกลับมาเป็นซ้ำได้เช่นกัน slotxo อาการของกลุ่มอาการทีโอเอสผู้ป่วยอาจมีอาการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่ามีการกดทับบริเวณเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ซึ่งหากเกิดการกดทับที่หลอดเลือดก็อาจทำให้มีอาการ ดังต่อไปนี้ปวดและบวมที่แขน ซึ่งอาจเกิดจากการกดทับจนทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกแล้วเกิดลิ่มเลือดอุดตันบริเวณดังกล่าวแขนอ่อนแรง หรือตรวจชีพจรไม่พบในแขนข้างที่มีอาการมือและนิ้วเปลี่ยนเป็นสีซีดหรือม่วงคล้ำคล้ายฟกช้ำแขน มือ และนิ้วมือเย็นผิดปกติเกิดอาการเหน็บชาบริเวณนิ้วมือข้างที่มีอาการมีก้อนเนื้อที่มีการเคลื่อนตัวเป็นจังหวะบริเวณใกล้กับกระดูกไหปลาร้าส่วนการกดทับที่เส้นประสาทบริเวณคอจะทำให้เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท ดังนี้กล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งลีบลงกำมือได้ไม่แน่น เนื่องจากไม่มีแรงเกิดอาการชาที่แขนหรือนิ้วมือปวดบริเวณคอ ไหล่ หรือมือทั้งนี้ หากอาการที่เกิดเริ่มรุนแรงขึ้น หรือมีอาการอย่างเรื้อรังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีท่าทีจะดีขึ้น ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดต่อไป slotxo สาเหตุของกลุ่มอาการทีโอเอสTOS เป็นกลุ่มอาการที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด โดยอาการจะแสดงให้เห็นเมื่อหลอดเลือดหรือเส้นประสาทถูกกดทับหรือบีบรัด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ การมีกระดูกซี่โครงบริเวณคองอกเกินมาแต่กำเนิด หรือมีประวัติกระดูกไหปลาร้าหักจนทำให้ช่องว่างระหว่างหลอดเลือดกับเส้นประสาทแคบลง รวมถึงอาจมีเนื้อเยื่อบริเวณคอที่เจริญเติบโตผิดปกตินอกจากนี้ บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้ อาจมีโอกาสเกิดกลุ่มอาการ TOS ได้มากกว่าคนทั่วไปเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20-40 ปีมีปัญหาเกี่ยวกับการนอน …

Continue Reading