โรคต่างๆ

กล่องเสียงอักเสบ

กล่องเสียงอักเสบ คือ ภาวะอักเสบของกล่องเสียงที่ทำให้ผู้ป่วยมีเสียงแหบ เจ็บคอ ไอ และอาจมีอาการอื่น ๆ ตามมา ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การใช้เสียงมากเกินไป การระคายเคือง การติดเชื้อ เป็นต้น โดยภาวะนี้เกิดขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง หากสาเหตุของโรคไม่รุนแรงมากนักอาจหายได้เองโดยไม่ต้องไปพบแพทย์ แต่ในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรังอาจต้องใช้ยาหรือการรักษาวิธีอื่น ๆ ร่วมด้วย สล็อตออนไลน์ อาการของกล่องเสียงอักเสบผู้ป่วยกล่องเสียงอักเสบส่วนใหญ่มีอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและแย่ลงภายในเวลาไม่กี่วัน ซึ่งอาการหลัก ๆ ที่พบ คือ เสียงแหบ และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นเสียงหายพูดไม่ชัดเจ็บคอและไอระคายเคืองคอ รู้สึกอยากกระแอมไอตลอดเวลามีไข้ต่ำทั้งนี้ ภาวะกล่องเสียงอักเสบมักเกิดขึ้นร่วมกับอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หรือทอนซิลอักเสบ จึงอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้นด้วย เช่น ปวดหัว คัดจมูก ต่อมน้ำเหลืองบวม เจ็บคอขณะกลืน รู้สึกเหนื่อยและปวดตามร่างกาย เป็นต้นนอกจากนี้ หากเกิดภาวะกล่องเสียงอักเสบในเด็กอาจส่งผลให้กล่องเสียงบวมจนหายใจลำบากด้วย เนื่องจากเด็กมีทางเดินหายใจแคบและเล็กกว่าผู้ใหญ่ แต่อาจพบอาการนี้ในผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกัน สล็อตออนไลน์ สาเหตุของกล่องเสียงอักเสบกล่องเสียงอักเสบเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะอาการที่ปรากฏ ดังนี้กล่องเสียงอักเสบชนิดเฉียบพลัน …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Klinefelter Syndrome

Klinefelter Syndrome หรือกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ คือความผิดปกติในโครโมโซมของทารกเพศชายที่กำเนิดมาพร้อมกับโครโมโซม X มากกว่าปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมักมีการเจริญเติบโตทางร่างกายที่ผิดปกติ เช่น แขนขายาว ตัวสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน หน้าอกใหญ่ อวัยวะเพศชายมีขนาดเล็ก รวมถึงอาจมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อเข้าสู่วัยเรียน เป็นต้นในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้โครโมโซมมีความผิดปกติ แพทย์จึงทำได้เพียงรักษาตามอาการ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์เป็นโรคที่พบได้น้อย โดยมีโอกาสเกิดขึ้นในทารกเพศชายเพียง 1 ใน 660 คน สล็อตออนไลน์ อาการของ Klinefelter Syndromeโดยปกติผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์มักจะไม่มีอาการแสดงชัดเจนในช่วงวัยเด็ก ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจพบหรือได้รับการวินัจฉัยจากแพทย์เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีสัญญาณเตือนแสดงออกมาตามช่วงวัยต่าง ๆ ดังนี้วัยทารกและวัยหัดเดินเด็กจะมีพัฒนาการช้าในการลุก คลาน เดิน พูดช้าหรือเงียบกว่าปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และอาจตรวจพบไส้เลื่อนและภาวะอัณฑะไม่เลื่อนลงถุงอัณฑะวัยเด็กผู้ป่วยที่เป็นเด็กมักจะมีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Dyslexia) ทั้งในการอ่าน เขียน หรือสะกดคำ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว (Dyspraxia) มีปัญหาในการเข้าสังคม เป็นเด็กขี้อาย ไม่มีความมั่นใจในตนเอง สมาธิสั้น อีกทั้งยังมีปัญหาในการพูดถึงความรู้สึกของตนเองวัยรุ่นอาการที่แสดงออกส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย รวมถึงมีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุช้ากว่าคนในวัยเดียวกัน เช่น แขนและขายาว หน้าอกใหญ่กว่าวัยรุ่นชายทั่วไป สะโพกกว้าง ขนตามส่วนต่าง ๆ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Zollinger-Ellison Syndrome

Zollinger-Ellison Syndrome(ZES) หรือกลุ่มอาการโซลลิงเจอร์-เอลลิสัน เป็นภาวะที่เนื้องอกจำนวนตั้งแต่หนึ่งก้อนหรือมากกว่านั้นเกิดขึ้นบริเวณตับอ่อนหรือลำไส้เล็กส่วนต้นที่เรียกว่าดูโอดีนัม (Duodenum) โดยเนื้องอกดังกล่าวทำให้ผลิตฮอร์โมนแกสตรินออกมามากผิดปกติ ผู้ป่วยจึงอาจมีภาวะกรดในกระเพาะอาหารมากเกินและอาจส่งผลให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร มีอาการท้องเสีย รวมถึงอาการผิดปกติอื่น ๆ ตามมา จึงเรียกเนื้องอกชนิดนี้ว่า แกสตริโนม่า (Gastrinomas)Zollinger-Ellison Syndrome พบได้น้อยแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย ส่วนมากมักพบในผู้ที่มีอายุ 20-50 ปี โดยในจำนวนกว่าครึ่งของผู้ป่วยพบว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ก่อให้เกิดการลุกลาม การรักษาโดยทั่วไปจึงมักให้ยาลดกรดและรักษาแผลในกระเพาะอาหารแก่ผู้ป่วย สล็อตออนไลน์ อาการของกลุ่มอาการโซลลิงเจอร์-เอลลิสันอาการและสัญญาณบ่งบอก Zollinger-Ellison Syndrome ที่พบบ่อยที่สุด คือ ปวดท้องและท้องเสีย รวมถึงอาการอื่น ๆ เช่นรู้สึกแสบร้อน หรือรู้สึกไม่สบายตัวในบริเวณท้องส่วนบนมีอาการแสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยวและจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่คลื่นไส้และอาเจียนท้องเสียเลือดออกในทางเดินอาหาร โดยอาจพบอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดในกรณีที่เกิดแผลในกระเพาะอาหารความอยากอาหารลดลง และน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งนี้ Zollinger-Ellison Syndrome มักมีอาการคล้ายกับโรคอื่น โดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย้อน แต่อาการกรดไหลย้อนเป็นสภาวะเรื้อรังที่เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปยังหลอดอาหาร ขณะที่ Zollinger-Ellison Syndrome อาจมีอาการที่รุนแรงกว่าและมักตอบสนองต่อการรักษาโดยทั่วไปน้อยกว่าโรคอื่น ๆหากมีอาการปวดหรือแสบร้อนบริเวณท้องส่วนบนแล้วอาการไม่ทุเลาลง หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสีย ควรรีบไปพบแพทย์ ในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานยาลดกรด เช่น ยาโอเมพราโซล (Omeprazole) ยาไซเมทิดีน (Cimetidine) หรือยาแรนิทิดีน (Ranitidine) …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Sjogren’s Syndrome

Sjogren’s Syndrome หรือกลุ่มอาการโจเกรน เป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยภูมิคุ้มกันจะทำลายเซลล์ของร่างกายแทนการทำลายไวรัสและแบคทีเรีย ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนที่ทำหน้าที่ผลิตของเหลว โดยเฉพาะต่อมน้ำตาและต่อมน้ำลาย ผู้ป่วยในกลุ่มอาการนี้มักมีอาการตาแห้ง ระคายเคืองตา ปากแห้ง หรือผิวแห้ง เนื่องจากร่างกายผลิตสารคัดหลั่งได้น้อยกว่าปกติกลุ่มอาการโจเกรนไม่มีอาการที่ร้ายแรงและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยแพทย์จะรักษาตามอาการที่แสดงออกมาแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุ 40 ปีขึ้นไป และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย สล็อตออนไลน์ อาการของ Sjogren’s Syndromeอาการของผู้ป่วยกลุ่มอาการโจเกรนจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางรายอาจมีอาการแค่ 1-2 อย่าง แต่ในบางรายอาจมีหลายอาการเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยอาการที่มักพบได้บ่อยมีดังนี้ปากแห้ง เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตน้ำลายหรือผลิตได้น้อยลง บางรายอาจรู้สึกลิ้นแห้งคล้ายกับมีชอล์คในปาก กลืนลำบาก เหงือกอักเสบ และมีโอกาสเกิดฟันผุมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากน้ำลายน้อยตาแห้ง คันตา ดวงตาระคายเคือง รู้สึกสากในดวงตาหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ในดวงตา โดยอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเป็นพัก ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อบริเวณรอบดวงตาหรือกระจกตาได้รับความเสียหายขณะเดียวกัน อาจเกิดอาการอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น ผิว คอ ริมฝีปาก หรือจมูกแห้ง ช่องคลอดแห้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิง ต่อมน้ำลายบวมบริเวณลำคอและใบหน้า โดยเฉพาะบริเวณกรามถึงด้านหน้าของใบหู มีอาการกรดไหลย้อน ทำให้รู้สึกแสบบริเวณช่วงอกไปจนถึงท้อง ข้อบวม ปวดบริเวณข้อ หรือมีอาการข้อติดแม้ไม่ได้เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์นอกจากนี้ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Turner Syndrome

Turner Syndrome หรือกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ เป็นภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบในเพศหญิง เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม X โดยผู้ป่วยภาวะนี้จะมีโครโมโซม X เพียงตัวเดียว ทำให้ผู้ป่วยมีลักษณะเฉพาะ คือ มีรูปร่างเตี้ย คอมีพังผืด และปลายแขนกางออก ทั้งยังส่งผลให้ผู้ป่วยมีรังไข่ที่ไม่เจริญ ไม่มีประจำเดือน และอาจเกิดภาวะมีบุตรยาก อย่างไรก็ตาม ภาวะนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 1 ใน 2,000 คนเท่านั้น สล็อตออนไลน์ อาการของกลุ่มอาการเทอร์เนอร์แพทย์อาจตรวจพบอาการของ Turner Syndrome ได้ตั้งแต่ขณะที่อยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งอาจพบว่าทารกมีอาการบวมน้ำ เนื้อเยื่อบริเวณคอหนา คอบวม ตัวเล็ก และอาจมีความผิดปกติของหัวใจหรือไต ซึ่งมีอาการบางอย่างที่อาจพบได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือวัยเด็ก เช่น คอมีพังผืด มีรูปร่างเตี้ย มีเพดานปากสูงกว่าปกติ ไรผมและหูอยู่ต่ำ หนังตาตก ขากรรไกรเล็กและหด หน้าอกกว้างและหัวนมทั้งสองข้างห่างกันมากผิดปกติ ปลายแขนกางออก เป็นต้นนอกจากนี้ ผู้ป่วยภาวะนี้อาจมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้เจริญเติบโตช้าความดันโลหิตสูงตาแห้ง และมีปัญหาในการมองเห็นหูติดเชื้อ และสูญเสียการได้ยินกระดูกสันหลังคดนอกจากนี้ ผู้ป่วย Turner Syndrome อาจมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ เนื่องจากร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาไม่เพียงพอ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Hunter Syndrome

Hunter Syndrome หรือ Mucopolysaccharidosis Type 2 คือ กลุ่มอาการฮันเตอร์ เป็นโรคผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมาก เกิดจากร่างกายผลิตเอนไซม์ไม่เพียงพอที่จะย่อยสลายน้ำตาลบางชนิดได้ ส่งผลกระทบต่ออวัยวะและการทำงานของร่างกาย อย่างศีรษะมีขนาดใหญ่ขึ้น และผู้ป่วยอาจมีอาการหลายรูปแบบ เช่น พัฒนาการช้า ท้องเสีย ข้อแข็ง หรือติดเชื้อในหู เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอาการฮันเตอร์มักเกิดกับเด็กผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า 18 เดือน แต่พบได้น้อยมากในเด็กผู้หญิง อีกทั้งโรคดังกล่าวยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงควบคุมอาการและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเท่านั้น สล็อตออนไลน์ อาการของ Hunter Syndromeอาการของ Hunter Syndrome อาจเริ่มแสดงให้เห็นเมื่อมีอายุประมาณ 2-4 ปี โดยอาจมีอวัยวะในร่างกายบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ศีรษะโต ริมฝีปากหนา ลิ้นใหญ่ จมูกกว้าง คิ้วหนา ผิวหนา กระดูกหนา มือสั้น นิ้วแข็ง หรือมีรูปร่างแคระแกรนเป็นต้นนอกจากนี้ อาจมีอาการอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามความรุนแรงของการป่วย เช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวสมาธิสั้นสติปัญญาบกพร่องการเจริญเติบโตช้าขนตามร่างกายเพิ่มขึ้นท้องเสียข้อแข็งรู้สึกอ่อนแรง หรือเสียวซ่าบริเวณมือกล้ามเนื้อกระตุกกลุ่มอาการประสาทมือชา (Carpal tunnel syndrome)ไอบ่อยหรือเป็นไข้บ่อย …

Continue Reading