โรคต่างๆ

จมูกไม่ได้กลิ่น

จมูกไม่ได้กลิ่น (Anosmia) คือ การสูญเสียการรับกลิ่นเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด อาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั้งชั่วคราวและถาวร โดยมักเกิดจากการระคายเคืองของจมูก ซึ่งส่วนมากผู้ที่เผชิญภาวะจมูกไม่ได้กลิ่นมักจะไม่มีความอยากอาหาร จึงทำให้น้ำหนักลดลง มีภาวะทุพโภชนาการ หรืออาจเป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจากสูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรู้รสชาติของอาหาร สล็อตออนไลน์ อาการของจมูกไม่ได้กลิ่นอาการที่ชัดเจน คือ สูญเสียการรับรู้กลิ่นต่าง ๆ เช่น กลิ่นอาหาร กลิ่นดอกไม้ เป็นต้น โดยผู้ป่วยอาจไม่สามารถรับรู้กลิ่นได้เลย หรืออาจรับรู้กลิ่นต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงการรับรู้รสชาติที่น้อยลงได้ด้วยจมูกไม่ได้กลิ่นมักเป็นอาการที่ไม่รุนแรงและเกิดขึ้นชั่วคราว แต่อาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ ในบางกรณีอาจก่อให้เกิดอันตรายหากกลิ่นที่ไม่รับรู้นั้นเป็นสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น กลิ่นก๊าซรั่ว กลิ่นควันไฟ กลิ่นนมเปรี้ยว เป็นต้น ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับการดมกลิ่นควรรีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะหากมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นโดยที่ไม่ได้ป่วยเป็นหวัดหรือภูมิแพ้ และอาการไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของจมูกไม่ได้กลิ่นจมูกไม่ได้กลิ่นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ส่วนมากเป็นผลมาจากการบวมและอุดตันภายในจมูก บางครั้งอาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับการส่งสัญญาณจากเส้นประสาทในจมูกไปยังสมอง ซึ่งอาจมีสาเหตุที่พบได้บ่อย ดังนี้การระคายเคืองเยื่อเมือกในจมูก มักเป็นผลมาจากอาการหวัด จนส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียการรับรู้กลิ่นบางส่วนหรือชั่วคราว แต่อาการมักจะหายได้เอง หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อบริเวณโพรงอากาศข้างจมูกหรือไซนัส โรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ และการสูบบุหรี่การอุดตันในจมูก เป็นผลมาจากช่องจมูกถูกปิดกั้นและอุดตัน โดยอาจเกิดจากเนื้องอก ติ่งเนื้อ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

จมูกบาน

จมูกบาน เป็นอาการที่รูจมูกบานออกมากกว่าปกติขณะหายใจ มักเป็นสัญญาณของการหายใจไม่ออก อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การออกกำลังกาย หรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ โดยทั่วไปการดูแลรักษาอาการขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรง แต่หากเป็นเด็กเล็ก ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยทันที เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณอาการป่วยที่อันตรายถึงชีวิตได้ สล็อตออนไลน์ อาการจมูกบานจมูกบานเกิดขึ้นได้ในขณะหายใจเข้า โดยรูจมูกจะมีลักษณะบานกว้างออกมากกว่าปกติ หากหายใจได้ดีจะไม่ทำให้จมูกบาน ถึงแม้จมูกบานส่วนใหญ่มักเป็นอาการไม่รุนแรง แต่บางกรณีอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ เช่น หากทารกแรกเกิดมีอาการจมูกบาน อาจเป็นสัญญาณของกลุ่มอาการหายใจลำบาก (Respiratory Distress) ซึ่งเป็นภาวะร้ายแรงที่ร่างกายไม่สามารถนำออกซิเจนเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ ทั้งนี้ หากพบว่าทารกหรือเด็กเล็กมีอาการจมูกบานอย่างต่อเนื่อง หรือสงสัยว่าเด็กอาจหายใจไม่ออกรวมถึงมีอาการตัวเขียว ปากเขียว หรือเล็บเขียว ซึ่งแสดงถึงการขาดออกซิเจนในร่างกาย ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์โดยด่วน สล็อตออนไลน์ สาเหตุของจมูกบานจมูกบานอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้การติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือติดเชื้อไวรัส RSV ทำให้ผู้ป่วยมีไข้ คัดจมูก และหายใจติดขัด หรือกลุ่มอาการครูป (Croup) ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่คอหอยและหลอดลม ส่งผลให้หายใจลำบาก ไอเสียงก้อง พบมากในเด็กการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดบวม เป็นการติดเชื้อที่ปอด ส่งผลให้ผู้ป่วยไอ มีเสมหะ และหายใจติดขัด หรือโรคหลอดลมอักเสบ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

จมน้ำ

จมน้ำ (Drowning / Submersion Injury) คือ ภาวะความบกพร่องระบบทางเดินหายใจอันเกิดจากการจมอยู่ใต้น้ำ ก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมงการจมน้ำยังมีระดับของการเกิดภาวะดังกล่าวในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้Near Drowning คือ ภาวะรอดชีวิตจากการจมน้ำ โดยผู้ป่วยอาจรอดชีวิตเป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงหรือรอดชีวิตเพียงชั่วขณะ ภาวะนี้ถือเป็นภาวะก่อนจมน้ำเสียชีวิต ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆSecondary Drowning คือ ภาวะแทรกซ้อนจากการจมน้ำ โดยมีน้ำเข้าไปในปอดผู้ป่วย ทำให้ปอดบวมหรืออักเสบ ส่งผลให้ร่างกายแลกเปลี่ยนออกซิเจนและหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้ยาก ผู้ที่ประสบภาวะนี้จะแสดงอาการออกมาหลังผ่านไปนานกว่า 24 ชั่วโมงDry Drowning คือ ภาวะจมน้ำที่มีน้ำเข้าปากหรือจมูก ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจกระตุกและปิดลง ภาวะนี้มักเกิดขึ้นทันทีหลังจมน้ำImmersion Syndrome คือ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการจมน้ำที่เย็นมาก ซึ่งอาจเกิดจากการตอบสนองของระบบประสาทร่วมกับการบีบตัวของหลอดเลือด สล็อตออนไลน์ อาการจมน้ำผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำจะหายใจสั้น ๆ จากการสำลักน้ำ กลั้นหายใจ หรือหยุดหายใจ และอาจเกิดกล่องเสียงหดเกร็งร่วมด้วย จนนำไปสู่ภาวะขาดออกซิเจนและเลือดเป็นกรดได้ ผู้ที่จมน้ำอาจจะหมดสติและอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยผู้ที่จมน้ำร้อยละ 85 ระบบทางเดินหายใจจะหยุดทำงานและรับน้ำเข้าไปในปอด ภาวะดังกล่าวเรียกว่า Wet Drowning …

Continue Reading
โรคต่างๆ

งูกัด

งูกัด (Snake Bite) จัดเป็นภาวะสุขภาพที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากการถูกงูที่มีหรือไม่มีพิษกัดนั้นอาจส่งผลให้เกิดอาการแพ้หรือติดเชื้อ ผู้ที่ถูกงูมีพิษกัดจะเกิดอาการปวดและบวมที่แผล ตัวสั่น คลื่นไส้ และขยับร่างกายไม่ได้ โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามลำดับแผลงูกัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของงู ได้แก่ งูมีพิษกัด และงูไม่มีพิษกัดงูมีพิษกัด งูชนิดนี้จะปล่อยพิษให้ซึมเข้าไปในผิวหนัง เยื่อเมือก หรือดวงตาของผู้ที่ถูกกัด ทั้งนี้ งูมีพิษบางตัวอาจกัดโดยไม่ปล่อยพิษออกมา (Dry Bite) ก็ได้ งูมีพิษที่พบได้ทั่วไปในไทยนั้นมีหลายชนิด เช่น งูจงอาง งูเห่า งูแมวเซา งูสามเหลี่ยม งูสมิงคลา งูกะปะ งูทะเล หรืองูเขียวหางไหม้งูไม่มีพิษกัด งูชนิดนี้จะปล่อยพิษให้ซึมเข้าไปภายในร่างกายของผู้ที่ถูกกัดไม่ได้ โดยแผลจากงูไม่มีพิษจะต่างจากแผลงูมีพิษที่ไม่ปล่อยพิษ อย่างไรก็ดี ผู้ที่ถูกงูไม่มีพิษกัดควรเข้ารับการรักษาทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกงูมีพิษกัด งูไม่มีพิษที่พบได้ทั่วไปในไทยมีหลายสายพันธุ์ เช่น งูเขียวชนิดต่าง ๆ งูสิง งูแสงอาทิตย์ งูดิน งูเหลือม หรืองูหลามหากพบผู้ที่ถูกงูกัด ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อชะลอพิษงูกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยทำความสะอาดแผล ไม่ขยับอวัยวะที่ถูกงูกัด และคนใกล้ชิดอาจช่วยผู้ประสบเหตุให้ไม่ตื่นตกใจมากนัก ที่สำคัญ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

คีลอยด์

คีลอยด์ คือ แผลเป็นชนิดหนึ่งที่มีลักษณะนูนและขนาดอาจขยายใหญ่กว่ารอยแผลที่เกิดขึ้น โดยอาจเกิดขึ้นทันทีที่แผลหายหรือหลังจากแผลหายดีสักพักแล้ว แม้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ แต่ก็อาจทำให้รู้สึกเจ็บ คัน ระคายเคือง หรือส่งผลด้านความสวยความงามได้ สล็อตออนไลน์ อาการของคีลอยด์คีลอยด์สามารถเกิดขึ้นที่บนร่างกายบริเวณใดก็ตาม แต่ส่วนที่มีแนวโน้มการเกิดคีลอยด์มากกว่าบริเวณอื่น ๆ ได้แก่ หน้าอก หัวไหล่ หลัง ลำคอ และติ่งหู โดยอาจมีลักษณะที่สังเกตได้ดังต่อไปนี้เป็นก้อนนูนขึ้นมาจากผิวหนัง โดยจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปลักษณะเป็นมันเงา ไม่มีขนขึ้นบนคีลอยด์ในช่วงแรกอาจมีสีแดงหรือม่วง ก่อนที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีคล้ำหรือซีดลงเมื่อสัมผัสแล้วรู้สึกแข็ง คล้ายยางไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ แต่บางคนก็อาจมีอาการเจ็บ ฟกช้ำ คัน แสบร้อน หรือส่งผลให้เคลื่อนไหวลำบากได้หากเป็นบริเวณข้อต่อเมื่อสัมผัสหรือเสียดสีกับเสื้อผ้าอาจเกิดความระคายเคือง คัน หรือรู้สึกเจ็บคีลอยด์อาจคงอยู่เป็นเวลาหลายปี และบางครั้งก็ใช้เวลานานเป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าจะก่อตัวขึ้นมาเมื่อถูกแสงแดดอาจมีสีคล้ำลงกว่าผิวบริเวณรอบ ๆ และเป็นไปได้ว่าสีคล้ำอาจไม่หายไป สล็อตออนไลน์ สาเหตุของคีลอยด์คีลอยด์เป็นผลจากความผิดปกติของกระบวนรักษาแผลตามธรรมชาติของร่างกาย โดยปกติเมื่อผิวหนังได้รับความเสียหายหรือเป็นแผลจะมีการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนขึ้นมาซ่อมแซมบริเวณดังกล่าวจนหายดี แต่หากกระบวนการนี้ทำงานมากเกินไปจะทำให้เกิดแผลเป็น ซึ่งแผลเป็นส่วนใหญ่มักค่อย ๆ ยุบจางลงเมื่อเวลาผ่านไป ทว่าแผลเป็นชนิดคีลอยด์นั้นจะมีขนาดใหญ่และนูนขึ้นกว่ารอยแผลเดิมแผลคีลอยด์ก่อตัวขึ้นหลังจากได้รับบาดแผลใด ๆ บริเวณผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นแผลผ่าตัด แผลจากการเจาะตามร่างกาย แผลไหม้ แผลจากโรคอีสุกอีใส สิว หรือในบางคนแม้แต่แผลขีดข่วนเล็กน้อยก็ยังทิ้งร่องรอยในลักษณะของแผลเป็นชนิดนี้ได้ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

คันหู

คันหู เป็นอาการคันและระคายเคืองบริเวณใบหูและภายในรูหู เนื่องจากหูเป็นอวัยวะที่เต็มไปด้วยเส้นใยประสาทที่บอบบางและไวต่อสัมผัส จึงเกิดอาการระคายเคืองได้ง่าย อาการคันหูอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการใช้หูฟัง การแพ้สารเคมี หรืออาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อ และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้น หากผู้ป่วยคันหูแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา สล็อตออนไลน์ อาการคันหูเมื่อมีอาการคันหู นอกจากจะรู้สึกถึงอาการคันและระคายเคือง อาจมีอาการอื่นที่ปรากฏขึ้นร่วมกับการคันหู ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อ หรืออาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากผู้ป่วยพยายามเกาหู เช่น หูบวม มีของเหลวไหลออกจากหู หรือมีไข้ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของอาการคันหูอาการคันหูเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่นผิวแห้ง ในการผลิตขี้หูภายในหู นอกจากจะเกิดขี้หูเพื่อป้องกันและดักจับสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปในหูชั้นในแล้ว ยังเป็นการปล่อยสารที่ช่วยหล่อลื่นผิวภายในหูออกมาด้วย หากไม่มีการผลิตขี้หูในปริมาณที่เพียงพอ จะทำให้ผิวหนังภายในหูแห้ง ลอกออกเป็นแผ่น และทำให้เกิดอาการคันหูได้ผิวหนังอักเสบภายในช่องหู ผิวหนังภายในหูเกิดการอักเสบเนื่องจากอาการแพ้ต่อสารและผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ใช้ในหูหรือใกล้กับบริเวณหู เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดหู แพ้สารประกอบที่ใช้ทำต่างหู เช่น เงินหรือโลหะอื่น เป็นต้นหูชั้นนอกอักเสบหรือติดเชื้อ หลังเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ หูบริเวณนั้นจะเกิดอาการบวมแดง อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดและอาการคันหูได้การใช้หูฟังหรืออุปกรณ์ช่วยฟัง อาจทำให้เกิดน้ำอุดตันภายในหู หรือผิวหนังบริเวณหูอาจเกิดอาการแพ้ต่ออุปกรณ์ช่วยฟัง โดยเฉพาะหูฟังที่หลวม จะทำให้เกิดแรงกดบริเวณเดิม ๆ ซึ่งทำให้เกิดอาการคันได้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหู …

Continue Reading