โรคต่างๆ

ชันนะตุ

ชันนะตุ (Tinea capitis) เป็นโรคติดเชื้อบนหนังศีรษะที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยมักมีอาการคัน หนังศีรษะตกสะเก็ด ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ โดยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่มักพบมากในเด็กอายุ 6-12 ปี และติดต่อจากคนไปสู่คนด้วยการสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น หวี ผ้าเช็ดตัว หมอน หมวก เป็นต้น หรืออาจติดต่อจากสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อโรคนี้ก็ได้ สล็อตออนไลน์ อาการของชันนะตุโรคชันนะตุอาจแสดงลักษณะอาการได้หลากหลาย โดยอาการที่เกิดขึ้นได้มีดังนี้ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ เส้นผมเปราะและหักจนเห็นเป็นจุดดำ ๆ บริเวณที่ติดเชื้อราหนังศรีษะตกสะเก็ดเป็นจุดกลม ๆ และบางรายอาจมีผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดง มีขุย หรือบวมคันศีรษะอย่างหนัก เมื่อมีอาการคันและเกาจนเป็นแผลจะทำให้แผลเกิดการอักเสบและติดเชื้อได้ชันนะตุอาจทำให้ผู้ป่วยผมร่วงถาวรและทิ้งรอยแผลเป็นไว้ได้มีตุ่มหนองหรือฝีที่กดแล้วอาจรู้สึกเจ็บมีไข้ต่ำประมาณ 37.8-38.3 องศาเซลเซียสต่อมน้ำเหลืองในลำคอโตอย่างไรก็ตาม มีโรคบนหนังศีรษะหลายชนิดที่อาจทำให้เกิดอาการคล้ายคลึงกันนี้ หากพบว่าผมร่วง มีสะเก็ดรังแค คัน หรืออาการบนหนังศีรษะใด ๆ ที่ผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะการรักษาชันนะตุด้วยตนเองนั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยกำจัดเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคนี้ได้ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของชันนะตุชันนะตุเกิดจากการติดเชื้อราชนิดเดียวกันกับโรคกลากที่ชื่อว่าเดอมาโทไฟต์ (Dermatophytes) ซึ่งอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของเส้นผม เล็บ และผิวหนังชั้นนอกของมนุษย์ เติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนชื้น และเกิดขึ้นได้หลายตำแหน่ง โดยเฉพาะผิวหนังส่วนที่สร้างน้ำมันมาก เช่น ศีรษะ เปลือกตา …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ฉี่ไม่ออก

ฉี่ไม่ออก (Urinary Retention) เป็นภาวะที่ไม่สามารถขับปัสสาวะได้ตามปกติแม้ว่ารู้สึกปวดปัสสาวะมากหรืออาจต้องใช้เวลาเบ่งปัสสาวะนานกว่าจะออก ในรายที่เป็นไม่รุนแรงยังถ่ายปัสสาวะได้ตามปกติ แต่มักถ่ายได้ไม่สุด ทำให้น้ำปัสสาวะบางส่วนค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ สล็อตออนไลน์ อาการฉี่ไม่ออกโดยทั่วไปภาวะนี้อาจแบ่งลักษณะอาการที่พบได้บ่อยตามความรุนแรง ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไป ดังนี้ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน (Acute Urinary Retention)ปวดปัสสาวะ แต่เบ่งหรือปัสสาวะไม่ออกปวดแน่นท้อง รู้สึกไม่สบายบริเวณท้องช่วงล่างท้องอืดบริเวณท้องช่วงล่างปัสสาวะไม่ออกเรื้อรัง (Chronic Urinary Retension)ปัสสาวะบ่อยมากกว่า 8 ครั้งขึ้นไปต่อวันถ่ายปัสสาวะไม่สุดมีอาการแสบขัดขณะปัสสาวะต้องออกแรงเบ่งให้ถ่ายปัสสาวะออกปัสสาวะสะดุด น้ำปัสสาวะที่ออกมาหยุดเป็นช่วง ๆ หรือไม่พุ่งเป็นสายปวดปัสสาวะอีกครั้งหลังจากเพิ่งปัสสาวะเสร็จรู้สึกแน่นท้องหรือปวดบริเวณท้องช่วงล่างบางรายอาจไม่พบอาการผิดปกติใด ๆผู้ที่มีอาการปัสสาวะไม่ออกควรไปพบแพทย์ทันที บางรายอาจมีอาการปวดแน่นท้อง ปวดบริเวณท้องช่วงล่างและทางเดินปัสสาวะร่วมด้วย นอกจากนี้ อาการปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลันในบางคนอาจไม่พบอาการผิดปกติหรืออาการไม่รุนแรงจนรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จึงทำให้หลายคนละเลยในการรักษาให้หายขาด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Urinary Incontinence) สล็อตออนไลน์ สาเหตุของอาการฉี่ไม่ออกอาการฉี่ไม่ออกเกิดได้จากหลายส่วน โดยสาเหตุที่พบได้บ่อยมีดังนี้ท่อปัสสาวะอุดตัน เป็นสาเหตุหลักของอาการฉี่ไม่ออก อาจเกิดได้จากโรคหรือความผิดปกติบางสภาวะจนค่อย ๆ เกิดการสะสมและอุดตัน จึงทำให้ร่างกายไม่สามารถระบายน้ำปัสสาวะออกจากร่างกายได้ตามปกติ เช่นต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic HyperplasiaBPH) เป็นสาเหตุที่พบมากในผู้ชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 50-60 ปีอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานหย่อน (Genitourinary Prolapse) พบได้ในผู้หญิงท่อปัสสาวะตีบแคบ (Urethral …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ฉี่ราด

ฉี่ราด (Bedwetting) คือการปัสสาวะรดที่นอนหรือไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ส่วนมากมักเกิดขึ้นในเวลานอนหรือเวลากลางคืน โดยในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หากพบว่ามีการปัสสาวะรดที่นอนหรือไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนจะถือว่ามีปัญหาฉี่ราด ส่วนมากจะมีอาการลดลงและหายเองเมื่อโตขึ้น อาจมีสาเหตุจากปัญหาการควบคุมกระเพาะปัสสาวะในเด็ก กระเพาะปัสสาวะที่มีขนาดเล็ก ปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ หรืออาจเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ได้ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ร่างกายต้องขับน้ำตาลส่วนเกินออกจากร่างกาย ฉี่ราดในเด็กเป็นอาการที่รักษาและป้องกันได้ สล็อตออนไลน์ อาการฉี่ราดฉี่ราดเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลานอน อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นปัสสาวะบ่อยหรือไม่ค่อยปัสสาวะมีอาการปวดหรือรู้สึกเครียดในขณะปัสสาวะอุจจาระราดรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลามีไข้สูง 38 องศาเซลเซียสปัสสาวะเป็นเลือดควรไปพบแพทย์หากพบว่าบุตรหลานมีอาการดังนี้มีอาการอื่น ๆ ข้างต้นเกิดขึ้นร่วมกับอาการฉี่ราดอาการฉี่ราดที่ทำให้เกิดปัญหาต่อทั้งครอบครัวและตัวเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และยังคงมีอาการฉี่ราดเป็นประจำมีอาการฉี่ราดเกิดขึ้นหลังจากที่ไม่ได้พบอาการมาระยะเวลาหนึ่ง สล็อตออนไลน์ สาเหตุของฉี่ราดฉี่ราดแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ Primary Bedwetting คืออาการฉี่ราดที่เกิดขึ้นเป็นประจำตั้งแต่แรกเกิด และ Secondary Bedwetting คืออาการฉี่ราดอีกครั้งหลังไม่เคยฉี่ราดมาแล้ว 6 เดือน อาจเป็นอาการที่บ่งบอกถึงปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาทางอารมณ์หรือจิตใจ ฉี่ราดยังบอกไม่ได้แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด มีเพียงปัจจัยต่าง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Schizophrenia

Schizophrenia หรือโรคจิตเภท เป็นโรคความผิดปกติทางจิตที่รุนแรงและเรื้อรัง ส่งผลต่อการพูด การคิด การรับรู้ ความรู้สึก และการแสดงออกของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการต่าง ๆ อย่างประสาทหลอน หลงผิด ปลีกตัวจากสังคม หรือไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้ จึงยังไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจง แต่ผู้ป่วยอาจบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นได้ โดยต้องเข้ารับการรักษาเพื่อควบคุมอาการไปตลอดชีวิต สล็อตออนไลน์ อาการของจิตเภทอาการของโรคจิตเภทอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาการด้านบวก อาการด้านลบ และอาการด้านการรับรู้ ดังนี้อาการด้านบวก เป็นอาการทางจิตที่มักจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่มีสุขภาพดีทั่ว ๆ ไป ซึ่งผู้ป่วยอาจสูญเสียความสามารถในการรับรู้ความเป็นจริงบางอย่าง โดยอาจมีอาการดังต่อไปนี้ประสาทหลอน ผู้ป่วยอาจมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้สึก หรือรับรสที่ไม่มีอยู่จริง แต่มักเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงซึ่งเกิดจากความคิดของผู้ป่วยเอง โดยอาการที่พบได้บ่อย คือ อาการหลอนทางการได้ยิน ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจได้ยินผู้อื่นส่งเสียงพากย์สิ่งที่ตนเองกำลังกระทำอยู่ คิดว่าเสียงนั้นคุยกับตนเอง หรือได้ยินว่าเสียงนั้นกำลังพูดสิ่งที่ตนเองคิด โดยสิ่งที่ได้ยินมักเป็นคำหยาบ คำพูดที่รุนแรงหรือไม่รื่นหู กระทั่งคำสั่งที่ให้ทำตาม ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจตอบโต้กับเสียงที่ได้ยินด้วย จึงทำให้คนอื่นมองเห็นว่ากำลังพูดคนเดียวหลงผิด มักเกิดกับผู้ป่วยโรคนี้โดยส่วนใหญ่ โดยผู้ป่วยอาจเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีอยู่จริง เช่น เชื่อว่าเพื่อนบ้านแอบติดกล้องในห้องเพื่อถ้ำมองตนเอง เชื่อว่ามีคนดังมาหลงรัก เชื่อว่ามีคนวางแผนฆ่าหรือวางแผนปองร้าย …

Continue Reading
โรคต่างๆ

จาม

จาม เป็นอาการที่ร่างกายใช้ขจัดหรือขับสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดการระคายเคืองออกทางจมูกและปากอย่างแรงและรวดเร็ว ในขณะที่จามจะเกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าอกและกะบังลมอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัว โดยมักมีสาเหตุจากเยื่อเมือกในจมูกเกิดการระคายเคืองอาการจามมักทำให้เกิดความรำคาญและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันบ้าง แต่มักไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงเสมอไป สล็อตออนไลน์ อาการจามอาการจามจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่สามารถควบคุมการกระจายลมหายใจที่ขับออกทางจมูกหรือทางปากได้ และอาจมีอาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้จามเกิดขึ้นร่วมด้วยดังต่อไปนี้น้ำมูกไหล หรือคัดจมูกตาแฉะ แสบตา หรือคันตาไอเจ็บคอหากพบว่าอาการจามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จามร่วมกับมีไข้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และรักษาอาการด้วยตนเองแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือหายไป ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา สล็อตออนไลน์ สาเหตุของอาการจามอาการจามเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับจมูก โดยจมูกมีหน้าที่กรองอากาศที่หายใจเข้าไปให้ปราศจากสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งสกปรกและแบคทีเรียจะถูกดักจับไว้ในน้ำมูกและถูกย่อยโดยกรดในกระเพาะ แต่ในบางครั้งสิ่งสกปรกก็สามารถผ่านเข้าไปภายในจมูกและทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณเยื่อเมือกในจมูกและคอจนทำให้เกิดอาการจามโดยปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการจาม ได้แก่สิ่งกระตุ้นจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝุ่น ควัน มลภาวะทางอากาศต่าง ๆ สภาพอากาศแห้งหรือเย็น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ละอองเกสรดอกไม้ เชื้อรา สะเก็ดผิวหนังของสัตว์ และการรับประทานอาหารรสเผ็ดโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยจามอย่างต่อเนื่องและจามบ่อยเป็นหวัดหรือไข้หวัดจากการติดเชื้อไวรัสการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาพ่นจมูกคอร์ติโคสเตียรอยด์จามจากการเกิดปฏิกิริยาหลังสัมผัสกับแสงสว่างจ้า (Photic Sneeze Reflex)เกิดการบาดเจ็บที่จมูกการถอนยาบางชนิด เช่น ยากลุ่มโอปิออยด์ เครดิตฟรี การรักษาอาการจามการรักษาอาการจามขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ หากอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ที่บ้าน แต่หากจามจากโรคและการเจ็บป่วยควรได้รับการรักษาจากแพทย์การดูแลรักษาอาการด้วยตนเองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้หรือสิ่งกระตุ้นที่อาจทำให้จาม ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการจามที่มีสาเหตุมาจากโรคภูมิแพ้ได้ เพราะโรคภูมิแพ้เกิดจากร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไป นอกจากนั้น อาจเปลี่ยนแปลงบางสิ่งภายในที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเสี่ยงเกิดการระคายเคือง หรือลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสิ่งที่กระตุ้นให้มีอาการจาม …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Retinopathy ofPrematurity

ROP (Retinopathy of Prematurity) หรือจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นโรคทางดวงตาที่เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดที่จอตา และมีพังผืดที่เกิดขึ้นร่วมกับหลอดเลือดเกิดใหม่ โดยโรคนี้พบได้ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงในระยะยาว และอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ อย่างไรก็ตาม หากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจช่วยให้ทารกสามารถมองเห็นตามปกติได้ สล็อตออนไลน์ อาการของจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดเนื่องจากทารกที่เป็นโรค ROP อาจไม่มีอาการหรือสัญญาณบ่งบอกใด ๆ ในช่วงแรกเกิดจนกว่าทารกจะมีอายุ 4-6 สัปดาห์ แพทย์จึงแนะนำให้ทารกที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์ โดยโรคนี้จะมีอาการที่แตกต่างกันไปตามระดับความรุนแรงของอาการ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 5 ระยะ ดังนี้ระยะที่ 1 หลอดเลือดบริเวณจอตาเจริญผิดปกติเพียงเล็กน้อย มักมีอาการดีขึ้นจนสามารถมองเห็นได้ตามปกติโดยไม่ต้องได้รับการรักษาระยะที่ 2 หลอดเลือดบริเวณจอตาเจริญผิดปกติในระดับปานกลาง มักมีอาการดีขึ้นจนสามารถมองเห็นได้ตามปกติโดยไม่ต้องได้รับการรักษาระยะที่ 3 หลอดเลือดบริเวณจอตาเจริญผิดปกติอย่างรุนแรง หลอดเลือดที่ผิดปกติจะเจริญจากจุดศูนย์กลางของดวงตาไปตามบริเวณของจอตา ซึ่งมีทารกที่มีอาการในระยะนี้บางส่วนที่มีอาการดีขึ้นโดยไม่ต้องได้รับการรักษา และสามารถมองเห็นได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ทารกบางส่วนอาจพบว่ามีหลอดเลือดบริเวณจอตาของทารกที่ขยายใหญ่ขึ้นและบิด ซึ่งอาจทำให้มีอาการแย่ลงได้ ดังนั้น ทารกจึงต้องเข้ารับการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดโรคจอตาหลุดลอกระยะที่ 4 จอตาของทารกหลุดลอกออกบางส่วน โดยเกิดจากการดึงรั้งของพังผืดและหลอดเลือดที่ผิดปกติทำให้จอตาหลุดลอกออกจากผนังตาระยะที่ 5 เป็นระยะสุดท้ายของโรค ซึ่งจอตาจะหลุดลอกออกมาทั้งหมด และอาจส่งผลให้ทารกมีความบกพร่องทางสายตาอย่างรุนแรง หรืออาจตาบอดได้ทั้งนี้ ทารกส่วนใหญ่ที่มีอาการของ ROP มักมีอาการดีขึ้นในระยะที่ 1 หรือ …

Continue Reading