โรคต่างๆ

ตับโต

ตับโต (Hepatomegaly) คือ ภาวะที่ตับมีขนาดใหญ่กว่าปกติ และอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการอย่างแน่นท้อง อาเจียน น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เท้าบวมหรือขาบวม อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ โรคมะเร็ง ความผิดปกติที่หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลให้ตับเสียหายได้ ผู้ป่วยตับโตจึงควรได้รับการรักษาเพื่อให้ตับกลับมาเป็นปกติ สล็อตออนไลน์ อาการของตับโตอาการของผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามสาเหตุที่ทำให้ตับโต โดยในระยะแรกผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่หากมีความรุนแรงขึ้น ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ร่วมกับตับโตแน่นท้องเวียนศีรษะ อาเจียนไม่อยากอาหาร น้ำหนักลดอ่อนเพลียตาขาว และผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือมีภาวะดีซ่านฟกช้ำง่ายเท้าและขาบวมทั้งนี้ ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนหากมีอาการ เช่น มีไข้ร่วมกับดีซ่าน ปวดท้องรุนแรง หายใจลำบาก อาเจียนเป็นเลือดหรือเป็นสีดำ อุจจาระเป็นสีดำหรืออุจจาระปนเลือด เป็นต้น สล็อตออนไลน์ สาเหตุของตับโตอาการตับโตนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่พบได้ มีดังนี้โรคเกี่ยวกับตับการติดเชื้อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ บี หรือ ซี เป็นต้นการอักเสบของตับ อาจมีสาเหตุมาจากโรคไขมันพอกตับ โรคอ้วน โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และการใช้ยาหรือสมุนไพรบางชนิดการมีสารบางชนิดสะสมในตับมากเกินไป เช่น โรคแอมีลอยโดซิส โรควิลสัน ภาวะเหล็กเกิน …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตับอักเสบ

ตับอักเสบ (Hepatitis) เป็นภาวะอักเสบที่เกิดบริเวณตับ อาจเกิดจากจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือสาเหตุอื่น ๆ อย่างการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก การใช้ยาเสพติด ผลข้างเคียงจากการใช้ยา การได้รับสารพิษ โรคอ้วน และกลุ่มอาการเมตาบอลิค รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันทำลายตับเอง ทำให้ตับเกิดความเสียหายจนเกิดอาการป่วยต่าง ๆ ตามมา หากตับอักเสบอย่างเรื้อรัง อาจทำให้การทำงานของตับผิดปกติ เกิดโรคตับแข็ง หรือเสี่ยงเป็นมะเร็งตับได้ สล็อตออนไลน์ อาการของตับอักเสบตับอักเสบเฉียบพลันตับอักเสบชนิดเฉียบพลันอาจไม่ปรากฏอาการอย่างชัดเจน ผู้ป่วยอาจไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคตับอักเสบ แต่หากป่วยจนอาการกำเริบ อาจสังเกตพบอาการได้ ดังต่อไปนี้รู้สึกเหนื่อย เมื่อยล้าตลอดเวลาปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อรู้สึกไม่สบาย มีไข้สูงตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไปปัสสาวะสีเข้มอุจจาระสีซีดปวดท้องเบื่ออาหารคันตามผิวหนังน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุภาวะดีซ่าน หรือมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองตับอักเสบเรื้อรังหากตับอักเสบอย่างเรื้อรังอาจไม่พบอาการชัดเจนใด ๆ จนกระทั่งตับเริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่หรือมีภาวะตับวาย ซึ่งอาจตรวจพบได้จากผลการตรวจเลือด หรือผู้ป่วยอาจมีอาการปรากฏในระยะต่อมา เช่นภาวะดีซ่านขา เท้า และข้อเท้าบวมรู้สึกสับสนอาเจียนหรืออุจจาระเป็นเลือด สล็อตออนไลน์ สาเหตุของตับอักเสบตับอักเสบอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ตับอักเสบจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นชนิดที่พบได้บ่อยในประเทศที่มีระบบสาธารณะสุขไม่ดี เกิดจากการรับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (Hepatitis A Virus HAV) ผ่านทางการรับประทานอาหารหรือการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสซึ่งออกมาจากอุจจาระของผู้ติดเชื้อ โดยประเทศกำลังพัฒนาจะมีการแพร่กระจายเชื้อมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วตับอักเสบ บี สามารถติดต่อผ่านทางเลือดหรือของเหลวในร่างกาย จากแม่สู่ลูก จากการมีเพศสัมพันธ์ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตกเลือด

ตกเลือด (Bleeding During Pregnancy) ระหว่างตั้งครรภ์ ถือเป็นภาวะปกติ โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นช่วงที่เริ่มตั้งครรภ์ (ช่วงอายุครรภ์ 1-12 สัปดาห์) สตรีมีครรภ์ที่ตกเลือดระหว่างอุ้มท้องมีโอกาสให้กำเนิดทารกที่มีสุขภาพดีแข็งแรงได้ เนื่องจากการตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเสมอไป แต่บางครั้งภาวะตกเลือดนี้ก็อาจเป็นอันตรายจนถึงขั้นทำให้เกิดภาวะแท้งได้ ทั้งนี้อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพครรภ์ร้ายแรงอื่น ๆ ด้วย ผู้ตั้งครรภ์จึงควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจสุขภาพครรภ์และทารกในครรภ์ สล็อตออนไลน์ อาการหรือสัญญาณของการตกเลือดการตกเลือดจะปรากฏสัญญาณและอาการที่แตกต่างกันไปตามสาเหตุ ดังนี้เลือดล้างหน้าเด็ก การตกเลือดจากสาเหตุนี้จะมีเลือดออกเป็นจุดเพียงเล็กน้อยคล้ายเลือดรอบเดือนที่มาน้อย โดยผู้ตั้งครรภ์จะมีเลือดล้างหน้าเด็กออกจากช่องคลอดประมาณ 2-3 ชั่วโมง บางรายอาจตกเลือดนี้ประมาณ 2-3 วันภาวะแท้ง สัญญาณตกเลือดจากภาวะแท้งคือ ช่องคลอดจะมีเลือดออก รวมทั้งมีเนื้อเยื่อไหลออกมาด้วย นอกจากนี้ ผู้ตั้งครรภ์จะรู้สึกปวดบีบที่ท้องน้อย ซึ่งอาการปวดจะรุนแรงกว่าการปวดประจำเดือนท้องนอกมดลูก หากผู้ตั้งครรภ์ประสบภาวะท้องนอกมดลูก จะเกิดอาการปวดท้องน้อยรุนแรง โดยปวดท้องข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลา รวมทั้งมีเลือดออกจากช่องคลอด ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มปวดท้อง ทั้งนี้ ผู้ตั้งครรภ์อาจจะรู้สึกปวดไหล่ ท้องร่วง อาเจียน และวิงเวียนเป็นลมร่วมด้วยครรภ์ไข่ปลาอุก ผู้ตั้งครรภ์ที่เกิดครรภ์ไข่ปลาอุกมักจะรู้สึกคลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง รวมทั้งขนาดท้องโตขึ้นอย่างรวดเร็ว หากแพทย์อัลตราซาวด์ครรภ์ จะพบกลุ่มเนื้อเยื่อมีลักษณะคล้ายพวงองุ่นที่มดลูก และไม่พบจังหวะหัวใจของทารกในครรภ์รกเกาะต่ำ อาการตกเลือดจากรกเกาะต่ำคือ จะมีเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากช่องคลอดและมักไม่เกิดอาการเจ็บปวดใด ๆ โดยผู้ตั้งครรภ์อาจตกเลือดน้อยหรือมาก และมักหยุดตกเลือดเอง อย่างไรก็ดี ผู้ตั้งครรภ์อาจจะกลับมาตกเลือดได้อีก …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ดีซ่าน

ดีซ่าน (Jaundice) เป็นอาการป่วยที่เยื่อบุตาขาว เนื้อเยื่อและผิวหนังของผู้ป่วยกลายเป็นสีเหลือง เรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “ภาวะตัวเหลืองตาเหลือง” เกิดจากการมีปริมาณสารบิลิรูบิน (Bilirubin) ในกระแสเลือดมากเกินไป มาจากหลายสาเหตุหรือจากการเจ็บป่วยอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของตับ ระบบน้ำดี และเซลล์เม็ดเลือดแดง สล็อตออนไลน์ อาการของดีซ่านลักษณะอาการแสดงหลักของภาวะดีซ่านที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน คือ ดวงตาและผิวหนังมีสีเหลือง อุจจาระอาจมีสีซีดลง และปัสสาวะมีสีเข้ม นอกจากภาวะตัวเหลืองตาเหลืองที่ปรากฏเด่นชัด อาจพบอาการป่วยที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยอาจมีอาการร่วมเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่าง เช่นอ่อนเพลีย หมดแรง เหนื่อยง่ายเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนปวดบริเวณชายโครงด้านขวาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อท้องบวม ขาบวม น้ำหนักลดมีไข้ หนาวสั่น คันตามตัว สล็อตออนไลน์ สาเหตุของดีซ่านดีซ่านเกิดจากความผิดปกติของปริมาณสารบิลิรูบินในกระแสเลือด ทำให้เห็นผิวหนังและเยื่อตาขาวเป็นสีเหลือง โดยปกติ เซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีการสลายตัวและเกิดเซลล์ใหม่มาแทนที่ สารบิลิรูบินเป็นสารที่เกิดจากการที่เซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าสลายตัว โดยสารนี้จะถูกขับออกไปตามท่อน้ำดีและกระแสเลือด ลำเลียงไปตามอวัยวะต่าง ๆ ไปจนถึงอวัยวะที่มีหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย คือ ลำไส้ จึงสามารถพบความผิดปกติของสีของเสียที่ถูกขับออกจากร่างกายอย่างปัสสาวะและอุจจาระด้วยบางกรณีที่พบภาวะดีซ่านในเด็กแรกเกิด อาจเกิดจากการพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายและอวัยวะที่ยังไม่เติบโตแข็งแรงเต็มที่ อาการควรจะหายไปภายในสองสัปดาห์ในทารกที่คลอดครบกำหนด หากพบว่ามีอาการนานเกินไปหรือหากมีอาการที่น่าสงสัยของโรคอื่นร่วมด้วย ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันทีภาวะดีซ่าน แบ่งตามตำแหน่งของการเกิด ดังนี้ดีซ่านที่เกิดก่อนเข้าสู่ตับ เกิดภาวะดีซ่านก่อนสารบิลิรูบินจะถูกลำเลียงตามกระแสเลือดไปที่ตับ เช่น เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างโรคไข้จับสั่นหรือมาลาเรีย …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ดาวน์ซินโดรม

ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกิน ทำให้ผู้ป่วยมีเชาวน์ปัญญาต่ำ พูดช้า มีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อ และมีลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ค่อนข้างชัดเจน อย่างหน้าแบน หัวแบน จมูกแบน ตาเล็กเป็นวงรี คอสั้น ตัวเตี้ยกว่าคนในวัยเดียวกันเมื่อโตขึ้น และอาจมีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้มักมีอายุสั้นกว่าคนปกติ สล็อตออนไลน์ อาการของดาวน์ซินโดรมมีโครงสร้างทางใบหน้าที่โดดเด่นชัดเจน เช่น หน้าแบน หัวเล็ก หูเล็ก หูบิดผิดรูปร่าง ปากเล็ก ตาเรียว หางตาเฉียงขึ้น มีจุดสีขาวอยู่ที่ตาดำ คอสั้น แขนขาสั้น ตัวเตี้ยกว่าคนในวัยเดียวกันเมื่อโตขึ้นนิ้วสั้น มือสั้น เท้าสั้น เส้นลายมือตัดเป็นเส้นเดียวลิ้นจุกอยู่ที่ปากตัวอ่อนปวกเปียก กล้ามเนื้อหย่อน ข้อต่อหลวมเชาวน์ปัญญาต่ำ ทำให้มีปัญหาด้านพัฒนาการ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของดาวน์ซินโดรมดาวน์ซินโดรมเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมของเซลล์คู่ที่ 21 ในร่างกายมนุษย์ โดยปกติคนเราจะมีโครโมโซมซึ่งเป็นพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น สีของตา เพศ หรือการพัฒนารูปร่างหน้าตาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อ 23 โครโมโซม และจากแม่ 23 โครโมโซม รวมเป็น 46 …

Continue Reading
โรคต่างๆ

Sebaceous Cyst

Sebaceous Cyst หรือ ซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง เป็นซีสต์หรือถุงน้ำขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังอย่างช้า ๆ โดยสามารถเกิดได้ทั่วร่างกาย มักไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือกลายไปเป็นมะเร็ง ยกเว้นเกิดการติดเชื้อหรือการอักเสบมีขนาดใหญ่ หรือซีสต์ชนิดนี้ขึ้นในบริเวณที่อาจเกิดการเสียดสีบ่อย ๆ เช่น ตามลำคอ หรือบนใบหน้า สล็อตออนไลน์ อาการของซีสต์ไขมันใต้ผิวหนังผู้ป่วยจะมีก้อนหรือตุ่มนูนขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงหลายเซนติเมตร โดยมีรูปทรงคล้ายโดม ผิวเรียบ ภายในมีสารสีขาวคล้ายชีสต์หรือไขมัน ก้อนซีสต์มีความนิ่ม สามารถจับเคลื่อนที่ได้เล็กน้อย พบได้บ่อยตามใบหน้า คอ หลังช่วงบน หน้าอก และหนังศีรษะ โดยทั่วไป ก้อนซีสต์ขนาดเล็กมักไม่ค่อยก่อให้เกิดความเจ็บปวด แต่หากมีขนาดใหญ่มากอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัวหรือมีอาการเจ็บปวด โดยเฉพาะซีสต์ที่เกิดบริเวณใบหน้าหรือลำคออย่างไรก็ตาม ซีสต์ในลักษณะนี้ไม่ค่อยเป็นอันตราย แต่อาจเสี่ยงเกิดความผิดปกติหรือกลายเป็นมะเร็งได้ โดยผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดหากสังเกตพบอาการดังต่อไปนี้ก้อนซีสต์ขยายใหญ่มากกว่า 5 เซนติเมตรมีก้อนซีสต์โตขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วหลังจากผ่าออกไปแล้วพบสัญญาณการติดเชื้ออื่น ๆ เช่น มีอาการปวด เกิดรอยแดง มีหนอง เป็นต้น สล็อตออนไลน์ สาเหตุของซีสต์ไขมันใต้ผิวหนังโดยทั่วไปแล้ว ต่อมไขมันใต้ผิวหนังจะทำหน้าที่หลั่งสารประเภทน้ำมันหรือซีบัม (Sebum) ออกมาตามรูขุมขนเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังและเส้นผม เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของต่อมไขมันหรือท่อต่อมไขมันอุดตันหรือได้รับความเสียหาย สารดังกล่าวจะไม่สามารถหลั่งออกไปสู่ผิวชั้นนอกได้ตามปกติและเกิดการสะสมตกค้างอยู่ในรูขุมขนจนกลายเป็นก้อนซีสต์ใต้ผิวหนัง นอกจากนี้ Sebaceous Cyst อาจเกิดจากเซลล์ผิวหนังชั้นนอกอยู่ผิดที่ โดยไปอยู่ในผิวชั้นหนังแท้แล้วผลิตสารเคอราตินสะสมจนเกิดซีสต์ขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างช้า …

Continue Reading