โรคต่างๆ

ตาบอด

ตาบอด (Blindness/Vision Impairment) คือ ภาวะที่ดวงตาไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ หรือรับรู้ความแตกต่างระหว่างแสงสว่างและความมืดได้ ถือเป็นความพิการทางตาหรือการบกพร่องทางการมองเห็นในระดับที่ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน ได้รับการศึกษา และประกอบอาชีพได้เช่นคนปกติทั่วไป อาการตาบอดอาจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการรับประทานยา การผ่าตัด การสวมแว่นตาหรือการใส่คอนแทคเลนส์ แต่อาจมีวิธีการรับมือและป้องกันได้ ดังนั้น หากผู้ป่วยเริ่มสูญเสียการมองเห็น ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการรักษา แต่ในกรณีที่ความสามารถในการมองเห็นเสียหายจนรักษาไม่ได้ ผู้ป่วยอาจต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ เช่น อักษรเบรลล์ หรือโปรแกรมเสียงสำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ เป็นต้น สล็อตออนไลน์ อาการตาบอดองค์การอนามัยโลกได้ให้คำนิยามของตาบอดไว้ว่า เป็นสายตาที่ดีที่สุดเมื่อแก้ไขด้วยแว่นธรรมดา (แว่น สายตาสั้นแว่นสายตายาว แว่นสายตาเอียง) แล้วเห็นน้อยกว่า 3/60 ลงไปจนถึงบอดสนิท ไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง หรือมีลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศาลงไป โดยอาจเกิดขึ้นกับดวงตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างอาการตาบอดสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตาบอดสนิท (Complete Blindness) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้เลย หรือเห็นเป็นภาพมืดทั้งหมด และตาบอดบางส่วน (Partial Blindess) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการมองเห็นที่จำกัด อาจมองเห็นเพียงเงาลาง ๆ และไม่สามารถมองเห็นรูปร่างของสิ่งต่าง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตาบวม

ตาบวม (Swollen Eyes) คือ อาการบวมน้ำหรือการมีของเหลวสะสมอยู่ที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณรอบ ๆ ดวงตา มักจะเกิดขึ้นที่บริเวณเปลือกตา มีหลายสาเหตุ เช่น การบาดเจ็บ บาดแผล การติดเชื้อ การอักเสบ เป็นต้น สล็อตออนไลน์ อาการตาบวม อาการตาบวมที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับสาเหตุ อาจมีสัญญาณและอาการที่เกิดขึ้น เช่นมีการผลิตน้ำตาออกมามากกว่าปกติ หรือมีขี้ตามากรู้สึกระคายเคืองที่ตาตาแดงตาแห้งมีอุปสรรคในการมองเห็นหรือมองเห็นได้ไม่ชัด สล็อตออนไลน์ สาเหตุของตาบวม อาการตาบวมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ภูมิแพ้ภาวะคั่งน้ำแมลงกัดเยื่อบุตาอักเสบหรือตาแดงตากุ้งยิงถุงน้ำหรือซีสต์ที่มีการอักเสบหรือติดเชื้อการอักเสบที่กระบอกตาหรือเปลือกตาเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ (Cellulitis)การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเกิดจากการบาดเจ็บหรือร้องไห้ติดต่อกันเป็นเวลานานภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism)กลุ่มอาการโรคไต (Nephrotic Syndrome)เนื้องอกมะเร็งตา (พบได้น้อยมาก)หากพบว่าตนเองมีอาการตาบวมติดต่อกันนานกว่า 1-2 วัน โดยที่อาการไม่ดีขึ้น หรืออาการบวมไม่ลดลง ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เครดิตฟรี การรักษาตาบวม การรักษาตาบวมขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยมีตัวอย่างในการรักษาที่แตกต่างกันไป ดังนี้ซีสต์ โดยปกติซีสต์อาจหายไปได้เองภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่บางครั้งอาจกลายเป็นตุ่มแข็งขึ้น ซึ่งรักษาด้วยตนเองเบื้องต้นได้ด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบตา เพราะอุณหภูมิอุ่น ๆ จะช่วยในเรื่องการหลั่งน้ำมันและการอุดตันบริเวณตาได้ โดยอาจประคบได้วันละ 4-5 ครั้งต่อวัน แต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์ และแพทย์จะช่วยระบายของเหลวออกมาให้ตากุ้งยิง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตาขี้เกียจ

ตาขี้เกียจ (Amblyopia/Lazy Eye) คือ โรคทางสายตาที่ทำให้ดวงตามองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงและตาบอดถาวรในอนาคต ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับดวงตาข้างเดียว แต่บางรายอาจพบได้ทั้ง 2 ข้าง ซึ่งโรคนี้มักจะปรากฏในเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางการมองเห็น สล็อตออนไลน์ อาการตาขี้เกียจโรคนี้ค่อนข้างสังเกตได้ยาก และตัวเด็กเองก็อาจแยกออกไม่ออกว่าเกิดอาการกับดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ ยกเว้นในกรณีที่มองเห็นความผิดปกติจากดวงตาได้ชัดเจน ผู้ป่วยมักมีอาการ ดังนี้การมองเห็นของดวงตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้างแย่ลงมีอาการตาเหล่ ต้องเอียงศีรษะหรือปิดตาไว้ข้างหนึ่ง เพื่อให้มองเห็นได้ชัดการกะระยะหรือวัดความห่างระหว่างวัตถุกับสิ่งอื่น ๆ ทำได้ยากดวงตาเบนเข้าด้านในหรือออกด้านนอกปวดศีรษะพ่อแม่อาจเริ่มสังเกตอาการของเด็กได้ตั้งแต่หลังคลอดไม่กี่สัปดาห์ แต่ในเด็กบางคนอาจไม่พบอาการผิดปกติใด ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องอาศัยการตรวจสายตาอย่างละเอียดเป็นหลัก แพทย์มักจะแนะนำให้เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปีเข้ารับการตรวจคัดกรองสายตาจากจักษุแพทย์ เพราะการตรวจพบโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้พัฒนาการทางด้านสายตาของเด็กเป็นไปตามวัย นอกจากนี้ เด็กบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงทำให้มีโอกาสในการเป็นโรคนี้มากกว่าปกติเมื่อมีปัจจัยกระตุ้น ดังนี้เด็กที่มีตาเหล่หรือตาเขสายตาสั้นหรือสายตายาวอย่างรุนแรงทั้ง 2 ข้างสายตา 2 ข้าง ไม่เท่ากัน โดยข้างหนึ่งอาจสั้นหรือยาวมากกว่าอีกข้างหนึ่งมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้แสงเข้าตาได้ไม่ปกติ เช่น เป็นต้อกระจก หนังตาตก เป็นต้นมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคตาขี้เกียจ ตาเขหรือตาเหล่เด็กที่คลอดก่อนกำหนดหรือคลอดออกมาน้ำหนักตัวน้อยมีความผิดปกติด้านพัฒนาการ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของตาขี้เกียจตาขี้เกียจอาจเป็นผลมาจากสภาวะใด ๆ ที่บดบังการมองเห็นของดวงตา …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตากระตุก

ตากระตุก (Eye Twitching) เป็นอาการขยับหรือกระตุกอย่างรวดเร็วของกล้ามเนื้อเปลือกตาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นได้ทั้งกับเปลือกตาบนและเปลือกตาล่าง แต่มักจะเกิดกับเปลือกตาบนและมักเกิดกับตาทีละข้างอาการตากระตุกสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ โดยผู้ที่มีอาการส่วนใหญ่จะพบว่าอาการไม่มีความรุนแรงใด ๆ แต่บางรายอาจพบว่ามีอาการกระตุกอย่างรุนแรงจนทำให้รู้สึกต้องการที่จะหลับตาลงหรือก่อความรำคาญ และบางรายอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยจนไม่สามารถสังเกตได้ สล็อตออนไลน์ อาการตากระตุกอาการตากระตุกมักจะเกิดขึ้นกับตาทีละข้างเกิดขึ้นได้กับเปลือกตาบนและเปลือกตาล่าง แต่โดยส่วนใหญ่จะเกิดกับเปลือกตาบน อาการตากระตุกจะมีตั้งแต่อาการที่สังเกตได้น้อยไปจนถึงกระตุกมากจนทำให้เกิดความรำคาญ และอัตราอุบัติการณ์ของอาการไม่สามารถคาดเดาได้ โดยอาจเกิดแล้วหายไปได้เองภายในเวลาอันสั้น แต่อาจกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดไป หรืออาจนานเป็นวันหรือมากกว่านั้นแล้วกลับมาเกิดซ้ำอาการตากระตุกจะไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและมักไม่เป็นอันตราย แต่อาจจะสร้างความรำคาญให้ผู้ที่มีอาการได้ นอกจากนั้น อาการมักจะหายไปเองโดยไม่ต้องรักษา แต่มีบางกรณีซึ่งพบได้น้อยที่อาการตากระตุกอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหรือมีความรุนแรง โดยเฉพาะในรายที่มีอาการกระตุกของส่วนอื่น ๆ บนใบหน้าร่วมด้วย สล็อตออนไลน์ สาเหตุของตากระตุกสาเหตุของตากระตุกยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่แพทย์ได้สันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์กับการทำงานของสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติ โดยอาการมักเกิดขึ้นจากความเครียด การอดนอน การบริโภคคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์มาก และอาจรวมไปถึงสาเหตุต่อไปนี้ เช่นเกิดการระคายเคืองที่ตาหรือเปลือกตาด้านในตาล้าตาแห้งเวียนศีรษะออกกำลังกายแสงสว่าง ลมสูบบุหรี่ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดหากมีอาการหนังตากระตุกเรื้อรัง หรือที่เรียกว่าโรคหนังตากระตุก (Benign Essential Blepharospasm) ซึ่งทำให้เกิดอาการตากระตุกทั้งสองข้างจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Dystonia) ของกล้ามเนื้อรอบดวงตาซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ปัจจัยต่อไปนี้อาจทำให้มีอาการแย่ลงได้เปลือกตาอักเสบเยื่อตาอักเสบตาแห้งเกิดการระคายเคืองจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ลม แสงสว่าง แสงอาทิตย์ หรือมลภาวะมีอาการอ่อนล้ามีความไวต่อแสงสว่างมีความเครียดบริโภคแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนมากเกินไปสูบบุหรี่อาการตากระตุกอาจเป็นสัญญาณของความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นกับสมองและระบบประสาท ได้แก่โรคอัมพาตใบหน้า (Bell’ Palsy)ภาวะคอบิดเกร็ง (Cervical Dystonia)โรคกล้ามเนื้อบิดเกร็ง (Dystonia)โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)โรคกล้ามเนื้อช่องปากหรือขากรรไกรบิดเกร็ง …

Continue Reading