โรคต่างๆ

ตาแพ้แสง

ตาแพ้แสง คือ อาการรู้สึกไม่สบายตา หรือระคายเคืองดวงตาเมื่อต้องสัมผัสแสงต่าง ๆ เช่น แสงแดด แสงจากหลอดไฟ หรือแสงจากเปลวไฟ เป็นต้น โดยทั่วไปตาแพ้แสงเป็นอาการที่ไม่รุนแรง ผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการได้โดยสวมแว่นกันแดด แต่หากตาแพ้แสงอย่างรุนแรงก็อาจต้องไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม เพราะแสงอาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดดวงตาอย่างมาก

สล็อตออนไลน์

อาการของตาแพ้แสง
ตาแพ้แสงสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ มาก่อน ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการแตกต่างกันไป และบางรายอาจมีอาการตาแพ้แสงร่วมกับอาการอื่น ๆ ด้วย
โดยอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีตาแพ้แสง ได้แก่
รู้สึกไม่สบายตา ระคายเคืองดวงตา
ต้องหรี่ตาหรือหลับตาเมื่อสัมผัสแสง
แสบตา
ตาแดง
มีน้ำตาไหลออกมามาก
มีสารคัดหลั่งสีเขียวหรือสีเหลืองไหลออกจากดวงตา
ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของตาแพ้แสง และอาการที่ปรากฏร่วมกับตาแพ้แสงนั้นไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยอาจแตกต่างกันไปตามโรค ภาวะ หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของตาแพ้แสง

สล็อตออนไลน์

สาเหตุของตาแพ้แสง
อาการตาแพ้แสงเป็นเพียง 1 ในอาการของภาวะเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเซลล์ในดวงตาที่ตรวจจับแสง และเส้นประสาทตาที่ส่งต่อไปยังสมอง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคไมเกรน ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการตาแพ้แสงร่วมกับอาการปวดหัว และในบางครั้งก็อาจเกี่ยวข้องกับอาการปวดหัวแบบเป็นชุด ๆ หรือที่เรียกว่า ปวดหัวคลัสเตอร์ ด้วยเช่นกัน
ส่วนอาการเจ็บป่วยหรือภาวะอื่น ๆ ที่อาจทำให้ตาแพ้แสงได้ มีดังนี้
โรคหรืออาการเจ็บป่วยทางสมอง เช่น
การได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง
เนื้องอกในต่อมใต้สมอง
ก้านสมองเสื่อม
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับดวงตา เช่น
ตาแห้ง
ม่านตา กระจกตา เยื่อตา หรือตาขาวอักเสบ
กระจกตาเสียหาย หรือกระจกตาถลอก
นอกจากนี้ อาการตาแพ้แสงอาจเกิดได้จากการรักษาปัญหาสายตาด้วยเลสิก ปัญหาสุขภาพจิต หรือแม้แต่การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาเสพติดบางอย่าง ยาฟูโรซีไมด์ ยาควินิน ยาด็อกซีไซคลิน ยาเตตราไซคลีน หรือยาหยอดขยายม่านตา เป็นต้น

เครดิตฟรี

การรักษาตาแพ้แสง
โดยทั่วไป ตาแพ้แสงที่ไม่รุนแรงมากอาจบรรเทาอาการได้ด้วยการดูแลตนเองในเบื้องต้น โดยปิดไฟหรือปิดม่านเพื่อทำให้ห้องหรืออาคารที่อยู่มืดลง หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงหรือแสงไฟในอาคารที่สว่างจ้าเกินไป ถ้าดวงตาต้องโดนแสงก็อาจหลับตาหรือใส่แว่นตากันแดด
อย่างไรก็ตาม หากอาการตาแพ้แสงรุนแรงมากขึ้นจนทำให้รู้สึกเจ็บปวดดวงตาอย่างมากเมื่อเจอแสงในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม โดยวิธีที่อาจใช้รักษาอาการตาแพ้แสง มีดังนี้
น้ำตาเทียม หยอดน้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตา และรักษาอาการตาแห้งที่ไม่รุนแรง
การใช้ยา ยาที่ใช้รักษามีหลายชนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้ตาแพ้แสงด้วย เช่น ใช้ยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส หรือยาต้านเชื้อรา เมื่อเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา เป็นต้น โดยปกติแพทย์จะให้ใช้ยาหยอดตาก่อน แต่หากอาการรุนแรงก็อาจให้ใช้ยาชนิดรับประทาน และผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาสเตียรอยด์เพิ่มตามดุลยพินิจของแพทย์ในกรณีที่เกิดอาการบวมร่วมด้วย

สล็อต xo