โรคต่างๆ

ต่อมน้ำลายอักเสบ

ต่อมน้ำลายอักเสบ เป็นอาการอักเสบที่เกิดกับต่อมน้ำลายข้างใดข้างหนึ่ง จนทำให้มีอาการ เช่น เจ็บในปาก หน้าบวม คอบวม คางบวม เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส การอุดกั้นในต่อมน้ำลาย และสาเหตุอื่น ๆ เช่น นิ่วในต่อมน้ำลาย โรคคางทูม และภาวะขาดน้ำ เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

อาการของต่อมน้ำลายอักเสบ
ต่อมน้ำลายมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าใบหู ใต้กราม และโคนลิ้น อาการของต่อมน้ำลายอักเสบบางอาการจะคล้ายกับโรคหรือภาวะอื่น ๆ โดยผู้ป่วยอาจมีอาการ เช่น
มีรสชาติผิดปกติในปาก
ไม่สามารถอ้าปากได้ตามปกติ เจ็บหรือรู้สึกติดขัดเมื่อต้องอ้าปากหรือรับประทานอาหาร
เจ็บในปาก ปากแห้ง
เจ็บที่ใบหน้า บวมหรือแดงบริเวณกรามด้านหน้าใบหู ใต้กราม หรือใต้ปาก
หน้าบวม คอบวม
มีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ หรือหนาวสั่น เป็นต้น
หากต่อมน้ำลายอักเสบเรื้อรัง อาจมีอาการบวมใต้คางแบบเป็น ๆ หาย ๆ หรือปวดในระหว่างที่รับประทานอาหาร และอาจมีการติดเชื้อแทรกซ้อนด้วย
หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติที่บริเวณดังกล่าว หรือพบอาการใด ๆ ของภาวะต่อมน้ำลายอักเสบ โดยเฉพาะมีรสชาติผิดปกติในปาก อ้าปากไม่ได้ตามปกติ เจ็บที่ใบหน้า บวมหรือแดงบริเวณด้านหน้าใบหู มีไข้สูง หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

สล็อตออนไลน์

สาเหตุของต่อมน้ำลายอักเสบ
ต่อมน้ำลายอักเสบอาจเป็นผลจากการผลิตน้ำลายที่ลดลง เพราะน้ำลายเป็นตัวช่วยย่อยเศษอาหาร ช่วยทำให้ช่องปากสะอาด ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียและเศษอาหาร และยังช่วยควบคุมสมดุลของเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ดีและไม่ดีในช่องปากด้วย เมื่อมีน้ำลายน้อยลงและมีเศษอาหารตกค้างก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อและการอักเสบของต่อมน้ำลายตามมาได้
โดยสาเหตุที่อาจทำให้ต่อมน้ำลายอักเสบ มีดังนี้
การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus เป็นชนิดที่พบว่าทำให้เกิดต่อมน้ำลายอักเสบมากที่สุด ส่วนเชื้อ Streptococcus Viridans เชื้อ Streptococcus Pyogenes เชื้อ Haemophilus Influenzae หรือเชื้อ Escherichia Coli ก็สามารถทำให้เกิดต่อมน้ำลายอักเสบได้เช่นกัน
การติดเชื้อไวรัส เช่น โรคคางทูม การติดเชื้อเอชไอวี การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A หรือเชื้อไวรัสพาราอินฟลูเอนซาชนิดที่ 1 กับ 2 และโรคเริม เป็นต้น
ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่
โรคเอดส์
โรคเบาหวาน
โรคบูลิเมีย
โรคพิษสุรา
นิ่วในต่อมน้ำลาย
ท่อน้ำลายอุดตันจากเสมหะ
เนื้องอก
กลุ่มอาการโจเกรน (Sjogren’s Syndrome) เป็นการเจ็บป่วยทางระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดอาการปากแห้ง
ซาร์คอยโดซิส (Sarcoidosis) เป็นการเจ็บป่วยทางระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกาย
ภาวะปากแห้ง
ภาวะขาดน้ำ
ภาวะขาดสารอาหาร
การฉายรังสีรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและคอ
การดูแลสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีพอ
การสูบบุหรี่
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต่อมน้ำลายอักเสบได้สูงขึ้น เช่น มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันคางทูม เป็นต้น

เครดิตฟรี

การรักษาต่อมน้ำลายอักเสบ
การรักษาต่อมน้ำลายอักเสบจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ สาเหตุ และอาการที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งการรักษาได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
การรักษาด้วยตนเอง
ดื่มน้ำเปล่าวันละ 8-10 แก้ว โดยอาจผสมน้ำมะนาวเข้าไปด้วย เพื่อช่วยกระตุ้นน้ำลายและช่วยทำความสะอาดต่อมน้ำลาย
ประคบร้อนบริเวณต่อมน้ำลายที่เกิดการอักเสบ
นวดต่อมน้ำลายที่เกิดการอักเสบ
บ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่น
อมมะนาวหรือลูกอมรสเปรี้ยว เพื่อกระตุ้นน้ำลายและลดอาการบวม
ฝึกการรักษาสุขอนามัยในช่องปาก ทั้งการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ซึ่งอาจช่วยฟื้นฟูและป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายได้
เลิกสูบบุหรี่ เพราะจะช่วยให้หายได้เร็วขึ้น
การรักษาโดยแพทย์
การใช้ยา แพทย์จะรักษาต่อมน้ำลายอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อาการมีตุ่มหนองหรือมีไข้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยบางรายแพทย์อาจต้องใช้เข็มเจาะเพื่อระบายหนองออกก่อน
การผ่าตัด เฉพาะกรณีที่ป่วยอย่างเรื้อรังหรือมีการติดเชื้อซ้ำซ้อน โดยการผ่าตัดอาจเป็นการนำเอาบางส่วนหรือทั้งหมดของต่อมน้ำลายออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการด้วย

สล็อต xo