โรคต่างๆ

ต่อมน้ำเหลืองโต

ต่อมน้ำเหลืองโต (Lymphadenopathy) เป็นภาวะบวมโตขึ้นของต่อมน้ำเหลืองซึ่งเป็นต่อมที่มีอยู่ทั่วร่างกาย ภายในประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาว ต่อมน้ำเหลืองในแต่ละแห่งมีหน้าที่สำคัญในการช่วยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค เชื้อไวรัส และแบคทีเรียต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น โดยบริเวณที่มักสังเกตพบว่ามีอาการโตของต่อมน้ำเหลือง ได้แก่ ลำคอ ใต้คาง หลังใบหู ใต้รักแร้ และบริเวณขาหนีบ

สล็อตออนไลน์

อาการต่อมน้ำเหลืองโต
ต่อมน้ำเหลืองโตเป็นอาการบ่งบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย อาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อหรือโรคบางชนิด โดยอาการต่อมน้ำเหลืองโตเมื่อแรกเริ่มอาจสังเกตได้ดังนี้
อาการกดเจ็บและปวดบริเวณต่อมน้ำเหลือง
ต่อมน้ำเหลืองบวมโตขึ้น อาจมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วลันเตาหรือถั่วแดง หรือใหญ่กว่านั้น
ผิวหนังบริเวณที่ต่อมน้ำเหลืองโตมีอาการบวม แดง สัมผัสแล้วรู้สึกอุ่น
รู้สึกถึงก้อนบวมโต
นอกจากนี้ ภาวะต่อมน้ำเหลืองโตยังอาจเกิดขึ้นพร้อมอาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันไป ดังนี้
อาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล เป็นไข้ หรืออาการอื่น ๆ ที่แสดงถึงการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน
อาการบวมของต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายที่อาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวี เชื้อโมโนนิวคลีโอซิส หรือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
ต่อมน้ำเหลืองมีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จับดูแล้วรู้สึกแข็ง และไม่เคลื่อนที่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการมีเนื้องอก
เป็นไข้
เหงื่อออกตอนกลางคืน
ทั้งนี้ ต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้นนั้นอาจหายดีหรือกลับไปเป็นปกติเมื่อโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียนั้นดีขึ้นแล้ว แต่หากผู้ป่วยมีความกังวลหรือพบว่าภาวะต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้นมีลักษณะต่อไปนี้ควรต้องไปพบแพทย์
ต่อมน้ำเหลืองบวมโตขึ้นโดยไม่มีที่มาแน่ชัด
มีอาการบวมโตขึ้นเรื่อย ๆ หรือเป็นมานานกว่า 2-4 สัปดาห์
ผิวหนังบนต่อมน้ำเหลืองดังกล่าวมีอาการแดง
สัมผัสแล้วแข็ง นิ่มคล้ายยาง หรือไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อออกแรงดัน
เกิดขึ้นพร้อมกับมีไข้เรื้อรัง เหงื่อออกตอนกลางคืน หรือน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
ไม่มีอาการติดเชื้อปรากฏชัดเจน และไม่ได้รู้สึกเจ็บป่วย
เจ็บคอ มีอาการกลืนหรือหายใจลำบาก

สล็อตออนไลน์

สาเหตุของภาวะต่อมน้ำเหลืองโต
ต่อมน้ำเหลืองโตส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ โดยเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโรคหวัด ส่วนโรคอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุได้เช่นกันมีดังนี้
สาเหตุจากโรคติดเชื้อที่พบบ่อย ได้แก่
โรคหัด
คออักเสบ (Strep Throat)
การติดเชื้อที่หู
การติดเชื้อที่ฟัน
โรคโมโนนิวคลีโอซิส (Mononucleosis) โรคติดเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสน้ำลายของผู้ป่วยโรคนี้
โรคติดเชื้อเอชไอวี
วัณโรค
โรคติดเชื้อที่แผลหรือผิวหนัง เช่น โรคเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ
สาเหตุจากโรคติดเชื้อที่พบไม่บ่อย ได้แก่
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด เช่น ซิฟิลิส หนองใน
โรคแมวข่วน การติดเชื้อแบคทีเรียจากการถูกแมวที่ติดเชื้อข่วนหรือกัด
โรคท็อกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis) โรคติดเชื้อจากปรสิตที่เกิดจากการสัมผัสกับอุจจาระของแมวที่ติดเชื้อหรือการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก
สาเหตุจากโรคความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคการอักเสบเรื้อรังที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเนื้อเยื่อตามแนวข้อต่อ
โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) เป็นโรคอักเสบเรื้อรังอีกชนิดหนึ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายข้อต่อ ผิวหนัง เซลล์เม็ดเลือด และอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ปอด และไต
สาเหตุจากโรคมะเร็ง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งเป็นมะเร็งที่ก่อตัวขึ้นในระบบน้ำเหลืองโดยตรง
โรคลูคีเมีย โรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเซลล์เม็ดเลือดขาว ไขกระดูก และระบบต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่เกิดการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง เช่น มะเร็งเต้านม
ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือใช้ยา เช่น ยาต้านชักเฟนิโทอิน (Phenytoin) และยาป้องกันโรคมาลาเรีย ก็อาจมีผลทำให้เกิดภาวะต่อมน้ำเหลืองโตได้เช่นกัน แต่พบได้น้อยมาก
นอกจากนี้บริเวณที่ต่อมน้ำเหลืองบวมโตขึ้นก็สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุได้เช่นกัน
ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณข้างลำคอหรือใต้ขากรรไกร เป็นบริเวณที่พบได้บ่อยที่สุด โดยอาจแสดงถึงการติดเชื้อที่ฟัน ฟันเป็นหนอง ติดเชื้อในลำคอ ติดเชื้อจากไวรัส หรือติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเนื้องอกที่ไม่อันตราย หรือบางครั้งอาจเป็นอาการบ่งบอกมะเร็งที่ศีรษะและลำคอได้
ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณหลังหู อาจสัมพันธ์กับการติดเชื้อบริเวณหนังศีรษะหรือตา เช่น รังแค ฝี หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่ออ่อน
ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณใต้วงแขน มักสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งจะทำให้ต่อมน้ำเหลืองบริเวณนี้โตขึ้น รวมถึงสาเหตุจากการเกิดบาดแผลหรือการติดเชื้อที่แขนข้างเดียวกับที่ต่อมน้ำเหลืองโต
ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณเหนือไหปลาร้า มักเกิดจากความผิดปกติ โดยอาจบ่งบอกถึงโรคมะเร็งหรือการติดเชื้อในบริเวณใกล้เคียง เช่น มะเร็งปอด ติดเชื้อที่ปอด มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในช่องอก หรือมะเร็งเต้านม และยังเป็นไปได้ว่าจะเกิดจากเซลล์มะเร็งที่อยู่ห่างไกลออกไปได้แพร่กระจายมา เช่น มะเร็งที่อวัยวะสืบพันธ์ุ มะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือบางครั้งก็เกิดจากการอักเสบจากวัณโรค หรือโรคซาร์คอยโดซิส (Sarcoidosis)
ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณขาหนีบ อาจพบได้ทั่วไปในวัยหนุ่มสาว แต่ก็มีสาเหตุจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเฉพาะที่ การติดเชื้อที่แขนขาส่วนล่าง หรือมะเร็งที่อวัยวะสืบพันธ์ุได้เช่นกัน

เครดิตฟรี

การรักษาภาวะต่อมน้ำเหลืองโต
วิธีการรักษาภาวะต่อมน้ำเหลืองโตในผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แพทย์ตรวจพบ เช่น หากเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจะรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะ แต่หากเกิดจากเชื้อไวรัสก็มักจะปล่อยให้หายไปได้เอง เป็นต้น
ภาวะต่อมน้ำเหลืองโตต่อเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสอาจค่อย ๆ ยุบลงได้เองหลังจากที่อาการติดเชื้อสิ้นสุดลงแล้วโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และหากรู้สึกเจ็บหรือกดแล้วเจ็บก็อาจใช้วิธีบรรเทาด้วยตนเองดังต่อไปนี้
ประคบร้อน วางแผ่นประคบร้อนลงบนบริเวณที่มีอาการเจ็บจากต่อมน้ำเหลืองโต โดยอาจใช้ผ้าขนหนูจุ่มลงในน้ำร้อนแล้วบิดน้ำให้แห้งแล้วจึงประคบลงไป
รับประทานยาบรรเทาอาการปวด เช่น ไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน หรือพาราเซตามอล พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้หายจากโรคที่เป็นได้เร็วยิ่งขึ้นและจะทำให้ต่อมน้ำเหลืองยุบลงตามไปในที่สุด
ส่วนภาวะต่อมน้ำเหลืองโตที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย วิธีการรักษาที่นำมาใช้บ่อยที่สุดคือการใช้ยาปฏิชีวนะ ทว่าก็ไม่ใช่ทุกกรณี เช่น ผู้ป่วยมีต่อมน้ำเหลืองโตจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีก็จะต้องได้รับการรักษาในลักษณะเฉพาะ เช่นเดียวกับภาวะต่อมน้ำเหลืองโตที่เกิดจากมะเร็งที่ผู้ป่วยจะต้องรับการรักษาจากโรคมะเร็งที่เป็นต้นเหตุ โดยวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง อาจมีการผ่าตัด รักษาด้วยการฉายรังสี หรือทำเคมีบำบัด เป็นต้น

สล็อต xo