โรคต่างๆ

ถ่ายเป็นเลือด

ถ่ายเป็นเลือด (Rectal Bleeding หรือ Hematochezia) เป็นลักษณะอาการที่ผู้ป่วยมีเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากทวารหนัก ถ่ายอุจจาระแล้วมีเลือดหรือลิ่มเลือดปนอยู่ หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีแดงเข้ม สาเหตุหลักที่มักทำให้ถ่ายเป็นเลือด คือการบาดเจ็บที่อวัยวะในระบบย่อยอาหารอย่างลำไส้ใหญ่ ไส้ตรง และทวารหนัก โดยการถ่ายเป็นเลือดอาจเป็นการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยไปจนถึงสัญญาณอันตรายของปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ ปริมาณของเลือดที่ถ่ายออกมา และระยะเวลาที่มีอาการถ่ายเป็นเลือด
โดยปกติแล้ว คนเรามักถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีน้ำตาล ซึ่งเป็นผลจากน้ำดีในตับที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร ในบางครั้ง อาจพบว่าอุจจาระมีสีที่ต่างไปจากปกติ เช่น เขียว สีเหลือง สีซีด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในร่างกายในระบบย่อยอาหาร การทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียและเอนไซม์ในลำไส้ หรือการรับประทานอาหารบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีอุจจาระ
การเปลี่ยนแปลงของสีอุจจาระเพียงเล็กน้อยอาจมีนัยสำคัญบ่งชี้โรคน้อยมากด้วยเช่นกัน แต่หากพบว่าสีของอุจจาระเปลี่ยนไปติดต่อกันเป็นเวลานาน และมีอุจจาระสีดังกล่าวในหลาย ๆ ครั้งที่ขับถ่าย อาจต้องสังเกตอาการแสดงอื่น ๆ ที่ปรากฏทางร่างกายร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเข้ม สีแดงอ่อน มีเลือดปน มีลิ่มเลือด หรือถ่ายเป็นเลือด ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาต่อไป

สล็อตออนไลน์

อาการถ่ายเป็นเลือด
นอกเหนือจากอาการที่มีเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากทวารหนัก ถ่ายอุจจาระแล้วมีเลือดหรือลิ่มเลือดปนอยู่ หรือถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีแดงเข้มแล้ว อาจพบอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับโรคและการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุของอาการถ่ายเป็นเลือดด้วย
โดยอาการที่อาจพบร่วมกับการถ่ายเป็นเลือด หรืออาจเกิดขึ้นหลังจากถ่ายเป็นเลือด ได้แก่
ท้องผูกหรือท้องร่วง
เจ็บปวดขณะถ่ายอุจจาระ
ปวดเกร็งบริเวณท้อง
อ่อนเพลีย น้ำหนักลด
คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
หายใจลำบาก ใจสั่น
หน้ามืด คล้ายจะเป็นลม หรืออาจเป็นลมหมดสติได้
หน้าซีด ตัวซีด หรือโลหิตจางจากการเสียเลือดเรื้อรัง
ความดันโลหิตต่ำ หรือมีภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกขึ้นยืน
ในบางรายอาจเสี่ยงเกิดภาวะช็อคจากการเสียเลือดมาก

สล็อตออนไลน์

สาเหตุของอาการถ่ายเป็นเลือด
การขับถ่ายออกมาเป็นเลือดเป็นผลมาจากอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายได้รับความเสียหาย จึงเกิดภาวะเลือดออก โดยสาเหตุที่มักเป็นที่มาของอาการถ่ายเป็นเลือด ได้แก่
ริดสีดวงทวาร
มีแผลฉีกขาดที่รูทวารหนักจากการขับอุจจาระที่แข็งตัวจากอาการท้องผูก
ทวารหนักและไส้ตรงอักเสบ
ลำไส้ใหญ่อักเสบ
ถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ
มีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ หรือมีการกำจัดติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ออกไป
ภาวะลำไส้ขาดเลือด
มะเร็งลำไส้ใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุของการถ่ายเป็นเลือดอื่น ๆ ที่พบได้ไม่มากนัก เช่น
มีภาวะเลือดออก หรือมีแผลบริเวณช่องท้อง ลำไส้เล็ก หลอดอาหาร หรือกระเพาะอาหาร
มีความผิดปกติของเส้นเลือด เส้นเลือดโป่งพอง หรือเส้นเลือดแตก ทำให้มีเลือดไหลเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร
กระเพาะอาหารอักเสบ
มีเนื้องอกในลำไส้เล็ก
มีแผลในลำไส้ตรง

เครดิตฟรี

การรักษาอาการถ่ายเป็นเลือด
หากเป็นอาการถ่ายเป็นเลือด หรือมีเลือดปนเพียงเล็กน้อย อาจเป็นปัญหาสุขภาพที่ไม่รุนแรง เช่น อาการท้องผูก ผู้ป่วยสามารถดูแลรักษาอาการได้ เช่น รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง ดื่มน้ำมาก ๆ ฝึกสุขนิสัยการขับถ่าย และปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันอาการท้องผูก แต่หากถ่ายเป็นเลือดปริมาณมาก หรือถ่ายเป็นเลือดบ่อย ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา โดยแพทย์จะทำการรักษาตามอาการที่ผู้ป่วยเผชิญอยู่ ดังนี้
การเสียเลือดมาก สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง มีเลือดออกมาก ความดันโลหิตต่ำ เวียนศีรษะ เป็นลม หรืออาจช็อค แพทย์อาจต้องให้เลือดหรือน้ำเกลือเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อทดแทนเลือดที่เสียไป และอาจพิจารณาจ่ายยารักษาให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย
การรักษาที่สาเหตุ แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วจึงวางแผนการรักษา ซึ่งวิธีการรักษาย่อมขึ้นอยู่กับการเจ็บป่วยที่เป็นต้นเหตุ ความรุนแรงของอาการ และสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย
ตัวอย่างการรักษาอาการถ่ายเป็นเลือดตามโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น
การรักษาแผลที่ทวารหนัก โดยการนั่งแช่น้ำอุ่นจะช่วยบรรเทาแผล และริดสีดวงทวารที่เกิดขึ้น โดยควรรักษาอาการท้องผูกควบคู่ไปด้วย
การห้ามเลือด แพทย์จะสอดกล้องพร้อมเครื่องมือพิเศษเข้าไปทางทวารหนักเพื่อตรวจหาตำแหน่งอวัยวะภายในที่เสียหายและมีเลือดออก เพื่อฉีดสารให้เลือดหยุดไหล โดยอาจใช้เลเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ยึดปิดเส้นเลือดที่เสียหายและมีเลือดไหล
การให้ยา บางโรคแพทย์อาจจ่ายยาเพื่อรักษาอาการ เช่น ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H. Pylori) ในกระเพาะอาหาร ยาต้านการอักเสบเพื่อรักษาลำไส้ใหญ่อักเสบ
การผ่าตัด ในบางกรณี แพทย์อาจต้องทำการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการที่เกิดขึ้น เช่น ผ่าตัดนำติ่งเนื้อออกไป ผ่าตัดนำเนื้อร้ายจากการป่วยมะเร็งออกไป หรือผ่าตัดนำเนื้อเยื่อส่วนที่เสียหายจากการบาดเจ็บหรืออักเสบออกไป

สล็อต xo