โรคต่างๆ

ตาโปน

ตาโปน (Exophthalmos) คืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณดวงตา จนทำให้ลูกตายื่นออกมามากกว่าปกติ จนในบางครั้งก็ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหลับตาได้สนิท และส่งผลเสียต่อดวงตา ทำให้ตาแห้ง และเกิดแผลที่กระจกตาได้ในที่สุดอาการตาโปนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้อาการตาโปนจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นอาการตาโปนที่เกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากครอบครัว ซึ่งไม่มีอันตราย แต่ถ้าหากรุนแรงจนหลับตาได้ไม่สนิทก็อาจต้องทำการรักษาอาการตาโปนจากปัญหาสุขภาพ เป็นอาการตาโปนที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายเนื่องจากอาการเจ็บป่วย เช่น โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคมะเร็ง เนื้องอกที่บริเวณหลังตา เป็นต้นอาการตาโปนสามารถรักษาหายได้ ทั้งนี้ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด เพื่อให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ป่วยได้รับการรักษาตามสาเหตุของโรค อาการก็จะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ก็อาจไม่กลับไปเป็นปกติ บางกรณีอาจต้องใช้การผ่าตัดช่วยเพื่อให้ดวงตากลับเข้าไปอยู่ที่เดิมได้ สล็อตออนไลน์ อาการตาโปนตาโปนเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และต้องใช้เวลาพักหนึ่งจึงจะสามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยมีลักษณะตาโปนหรือไม่ โดยอาการที่จะสามารถเห็นได้ชัดคือ ดวงตาจะมีลักษณะโปน หรือยื่นออกมาจากตำแหน่งเดิมอย่างผิดปกติ จนทำให้เห็นตาขาวด้านบนที่อยู่เหนือม่านตาได้มากขึ้นโดยไม่ต้องยกเปลือกตา นอกจากนี้อาการตาโปนยังส่งผลให้ผู้ป่วยกระพริบตาได้น้อยลง จนทำให้ตาแห้ง จนนำไปสู่ภาวะกระจกตาเป็นแผล หรือสูญเสียการมองเห็นได้ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของอาการตาโปนอาการตาโปนเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่มักพบได้บ่อยที่สุดคือ โรคไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โดยอาการตาโปนที่เกิดจากโรคดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติส่งผลต่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมันบริเวณรอบดวงตาทำให้เกิดการอักเสบ และบวมจนทำให้ลูกตาถูกเบียดมาด้านหน้ามากขึ้นทั้งนี้อาการตาโปนยังอาจเกิดจากภาวะอื่น ๆ ได้ แต่ก็พบได้น้อยกว่าสาเหตุข้างต้น โดยที่อาจพบได้แก่อาการบาดเจ็บ หรือมีเลือดออกที่บริเวณหลังตาความผิดปกติที่ดวงตา เช่น หลอดเลือดบริเวณหลังตามีรูปร่างผิดปกติ ภาวะกระบอกตาตื้นในเด็กแรกเกิด …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตาแพ้แสง

ตาแพ้แสง คือ อาการรู้สึกไม่สบายตา หรือระคายเคืองดวงตาเมื่อต้องสัมผัสแสงต่าง ๆ เช่น แสงแดด แสงจากหลอดไฟ หรือแสงจากเปลวไฟ เป็นต้น โดยทั่วไปตาแพ้แสงเป็นอาการที่ไม่รุนแรง ผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการได้โดยสวมแว่นกันแดด แต่หากตาแพ้แสงอย่างรุนแรงก็อาจต้องไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม เพราะแสงอาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดดวงตาอย่างมาก สล็อตออนไลน์ อาการของตาแพ้แสงตาแพ้แสงสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ มาก่อน ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการแตกต่างกันไป และบางรายอาจมีอาการตาแพ้แสงร่วมกับอาการอื่น ๆ ด้วยโดยอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีตาแพ้แสง ได้แก่รู้สึกไม่สบายตา ระคายเคืองดวงตาต้องหรี่ตาหรือหลับตาเมื่อสัมผัสแสงแสบตาตาแดงมีน้ำตาไหลออกมามากมีสารคัดหลั่งสีเขียวหรือสีเหลืองไหลออกจากดวงตาทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของตาแพ้แสง และอาการที่ปรากฏร่วมกับตาแพ้แสงนั้นไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยอาจแตกต่างกันไปตามโรค ภาวะ หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของตาแพ้แสง สล็อตออนไลน์ สาเหตุของตาแพ้แสงอาการตาแพ้แสงเป็นเพียง 1 ในอาการของภาวะเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเซลล์ในดวงตาที่ตรวจจับแสง และเส้นประสาทตาที่ส่งต่อไปยังสมอง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคไมเกรน ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการตาแพ้แสงร่วมกับอาการปวดหัว และในบางครั้งก็อาจเกี่ยวข้องกับอาการปวดหัวแบบเป็นชุด ๆ หรือที่เรียกว่า ปวดหัวคลัสเตอร์ ด้วยเช่นกันส่วนอาการเจ็บป่วยหรือภาวะอื่น ๆ ที่อาจทำให้ตาแพ้แสงได้ มีดังนี้โรคหรืออาการเจ็บป่วยทางสมอง เช่นการได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงเนื้องอกในต่อมใต้สมองก้านสมองเสื่อมเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับดวงตา เช่นตาแห้งม่านตา กระจกตา เยื่อตา …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตาแดง

ตาแดง คือ อาการที่เยื่อบุดวงตาทั้ง 2 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งเป็นสีแดงจากหลอดเลือดฝอยที่เยื่อตาขยายตัว มักเกิดจากการอักเสบหรือการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุตา ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ การขยี้ตา การสัมผัสดวงตา ฝุ่นผงเข้าตา ตาแห้ง การบาดเจ็บบริเวณดวงตา หรือเนื้อเยื่อดวงตาเกิดการติดเชื้อ เป็นต้น อาการตาแดงพบได้ในทุกเพศทุกวัย ซึ่งส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงมากนัก และหายเองได้ภายใน 1-2 วัน แต่หากสังเกตเห็นว่าอาการตาแดงเริ่มรุนแรง หรืออาจเกี่ยวข้องกับโรคตาอื่น ๆ ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม สล็อตออนไลน์ อาการตาแดงอาการตาแดงอาจเป็นแค่ตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้างพร้อม ๆ กัน ซึ่งแตกต่างกันไปตามสาเหตุด้วยนอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจมีอาการอื่น ๆ ปรากฏขึ้นร่วมกับอาการตาแดงได้ เช่นแสบตา น้ำตาไหลคันตา หรือคันบริเวณเปลือกตาเปลือกตาบวม หรือเปลือกตาอักเสบและลอกมีขี้ตาเหลวหรือเป็นก้อนแข็งตาพร่า มองเห็นภาพไม่ชัดขนตาร่วงปวดศีรษะ มีไข้ และไอทั้งนี้ หากผู้ป่วยตาแดงมานานเกิน 2 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น หรือตาแดงหลังจากรับประทานยาวาร์ฟาริน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยตาแดงและมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีการมองเห็นเปลี่ยนไป หรือมองเห็นแสงกระจายเป็นรัศมีรอบ ๆ ดวงไฟตาไวต่อแสงรู้สึกเหมือนมีอะไรในตามีวัตถุแปลกปลอมในตา หรือสารเคมีเข้าตามีอาการบวมในหรือนอกดวงตาลืมตาหรือหลับตาไม่ได้ปวดตาปวดหัวรุนแรง หรือปวดหัวร่วมกับอาการสับสนและมองเห็นไม่ชัดเป็นไข้สูงกว่า 38 …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตาเข

ตาเข (Strabismus/Squint) หรือตาเหล่ เป็นปัญหาทางสายตาที่เกิดจากดวงตาทั้ง 2 ข้างไม่มองไปในทิศทางเดียว ข้างใดข้างหนึ่งอาจมองตรง ส่วนอีกข้างอาจจะเฉไปด้านใน ด้านข้าง บน หรือล่าง โดยพบได้บ่อยในเด็กเล็ก เกิดได้กับทุกวัยตาเขแบ่งออกได้หลายแบบ ดังนี้แบ่งตามทิศทางการเข เช่น ตาเขเข้าด้านใน (Esotropia) ตาเขออกด้านนอก (Exotropia) ตาเขขึ้นบน (Hypertropia) ตาเขลงล่าง (Hypotropia)ตาเขที่เป็นตลอดเวลา (Constant Strabismus) หรือเป็นบางเวลา (Intermittent Strabismus)ตาเขชนิดเห็นได้ชัด (Manifest Strabismus)มองเห็นลักษณะการเขของดวงตาได้ชัดเจน หรือตาเขชนิดแอบแฝง (Latent Strabismus) ดวงตาเป็นปกติเวลาลืมตา แต่จะมีอาการตาเขเมื่อหลับตาอีกข้างการแบ่งตามมุมเบี่ยงเบนของตาในทิศทางต่าง ๆ เมื่อมีการกลอกตา บางรายเป็นตาเขประเภทที่เรียกว่า Concomitant Strabismus คือ ดวงตามีมุมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นเท่า ๆ กันในทุกทิศทางของการกลอกตา และอีกแบบเรียกว่า Incomitant Strabismus ซึ่งดวงตาจะมีมุมเบี่ยงเบนของตาแตกต่างกันไปในแต่ละทิศทาง เช่น เมื่อกลอกตาไปทางซ้าย อาจไม่พบอาการตาเข แต่เมื่อกลอกตาไปทางขวา กล้ามเนื้อตาของดวงตาข้างใดข้างหนึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เท่าอีกข้าง ทำให้ดวงตาไม่อยู่ในตำแหน่งปกติแบ่งตามอายุ ตาเขทั่วไปมักพบได้ในช่วง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตาล้า

ตาล้า (Asthenopia) เป็นคำที่ใช้เรียกอาการผิดปกติบริเวณดวงตา อย่างอาการปวดตา ตาแห้ง หรือแสบตา ซึ่งสาเหตุมักมาจากการใช้สายตาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน โดยส่วนใหญ่อาการตาล้ามักหายได้เองหลังจากการพักสายตาในระยะเวลาหนึ่งในปัจจุบันอาการตาล้าอาจพบได้บ่อยเมื่อใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ซึ่งการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อาจหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่การลดปัจจัยเสี่ยงด้านอื่น ๆ หรือปรับวิธีการใช้สายตาอาจช่วยบรรเทาอาการล้าของดวงตา สล็อตออนไลน์ อาการตาล้าอาการตาล้าอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยหลังจากการใช้สายตามากเกินไปจะมีอาการที่มักพบได้บ่อย เช่น ปวดตา ปวดกระบอกตา ตาแห้ง คันตา แสบตา มีน้ำตาไหล ตาแดง ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด หรือดวงตาไวต่อแสงมากขึ้น เป็นต้นนอกจากนี้ อาการเหล่านี้ยังอาจกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัว เหนื่อยล้า เวียนศีรษะ บ้านหมุน และปวดไมเกรนได้ด้วย โดยปกติอาการเหล่านี้มักไม่เป็นอันตราย แต่หากอาการรุนแรงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติม สล็อตออนไลน์ สาเหตุของอาการตาล้าอาการตาล้านั้นเกิดจากการใช้สายตาต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน โดยอาจพบได้บ่อยขณะอ่านหนังสือ ขับรถ ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ขณะใช้สมาร์ทโฟน อยู่ในที่แสงจ้า ใช้สายตาในที่มืดหรือแสงน้อย ทำงานที่ต้องใช้เพ่งสายตาตลอดเวลา หรือดวงตาสัมผัสกับลมจนทำให้ตาแห้ง นอกจากนี้ ผู้ที่มีภาวะตาแห้ง ผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติ หรือกระจกตามีปัญหาก็อาจเกิดอาการนี้ได้เช่นกัน เครดิตฟรี การรักษาอาการตาล้าเมื่อเกิดอาการตาล้า ควรพักสายตาสักพักเพื่อลดอาการล้าของดวงตา หากตาแห้งอาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตา …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตามัว

ตามัว (Blurred Vision) คืออาการที่ดวงตาไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและอาจเกิดขึ้นได้พร้อมกันทั้ง 2 ข้าง โดยสาเหตุหลักอาจมีผลจากความผิดปกติของดวงตา ซึ่งสามารถรักษาได้โดยการสวมแว่นตา เช่น ภาวะสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือสายตายาวตามอายุ เป็นต้น ทั้งยังอาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิด หรือผลกระทบจากโรคอื่น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคไมเกรน อาการตามัวอาจทำให้ดวงตาแดง ระคายเคืองและไวต่อแสง หรืออาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดศีรษะได้อีกด้วย สล็อตออนไลน์ อาการของตามัวตามัวอาจส่งผลต่อการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น หากกระทบต่อสายตาส่วนรอบ ก็จะทำให้การมองเห็นบริเวณรอบข้างพร่ามัวได้ ซึ่งอาจมีอาการต่าง ๆ แตกต่างกันตามสาเหตุดังต่อไปนี้มีขี้ตา มีน้ำตามาก หรืออาจมีเลือดออกจากดวงตาตาแห้ง คันตา หรือเจ็บตาเห็นจุดหรือมีเส้นใยบาง ๆ ในดวงตาเส้นเลือดฝอยในดวงตาแตกอาการตากลัวแสงหรือไม่สู้แสงการมองเห็นไม่ชัดเจนในระยะใกล้ หรือในตอนกลางคืนสายตาส่วนกลาง หรือสายตาส่วนรอบเสียหาย สล็อตออนไลน์ สาเหตุของอาการตามัวอาการตามัวอาจเกิดขึ้นได้จากทั้งปัญหาเกี่ยวกับดวงตาโดยตรง ผลกระทบจากโรคอื่น เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ตาแห้ง หรือมีแผลบริเวณดวงตาการบาดเจ็บบริเวณดวงตากระจกตาถลอก หรือรอยแผลเป็นบนกระจกตาจอตาติดเชื้อโรคเส้นประสาทตาอักเสบโรคจอประสาทตาเสื่อม ส่งผลโดยตรงต่อจอประสาท ซึ่งทำให้ความสามารถในการมองเห็นและการตอบสนองต่อแสงลดลง ผู้ป่วยจะค่อย ๆ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตาบอดสี

ตาบอดสี (Color Blindness/Color Vision Deficiency) เป็นภาวะการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนไปจากผู้ที่มีสายตาผิดปกติ โดยมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง หากคุณมองไม่เห็นตัวเลขในภาพด้านล่างนี้ อาจสันนิษฐานได้ว่าคุณเป็นตาบอดสีการมองเห็นสีของดวงตาจะต้องอาศัยเซลล์หลังจอตา 2 ชนิดเป็นส่วนสำคัญในการแยกสีที่เรามองเห็น คือ เซลล์รูปแท่ง (Rod Cell) ที่มีความไวต่อการรับแสงแบบสลัว โดยใช้สำหรับการมองเห็นในเวลากลางคืน แต่สีที่มองเห็นจะเป็นสีในโทนดำ ขาว และเทาเท่านั้น ส่วนอีกชนิด คือ เซลล์รูปกรวย (Cone Cell) ที่มีความไวในการรับแสงที่สว่างกว่าเซลล์รูปแท่ง และสามารถแยกแสงสีต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยเซลล์รูปกรวยนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดย่อย คือ เซลล์รูปกรวยชนิดที่ไวต่อแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งในคนปกติจะมีเซลล์รูปกรวยครบทั้ง 3 ชนิดที่ไวต่อแสง แต่ละสีก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองในการแยกสี และการผสมของแสงสีต่าง ๆ จากเซลล์นี้ จึงทำให้คนปกติสามารถมองเห็นสีได้หลายโทนสีตาบอดสีเป็นภาวะพบได้บ่อยในผู้ชายประมาณ 8% และพบในผู้หญิงได้ประมาณ 0.4% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสีที่คนมักเป็นตาบอดสี คือ สีเขียว เหลือง ส้มและสีแดง ส่วนภาวะตาบอดสีทุกสี (Achromatopsia) …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ตาบอดกลางคืน

ตาบอดกลางคืน (Night Blindness) เป็นอาการมองเห็นไม่ชัดเจนในเวลากลางคืนหรือเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีแสงสลัว โดยอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม การขาดวิตามินเอ สายตาสั้น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ความผิดปกติที่เรตินาหรือจอประสาทตา และการใช้ยาบางชนิด เป็นต้น โดยวิธีรักษาอาการนี้จะแตกต่างกันไปตามสาเหตุ สล็อตออนไลน์ อาการตาบอดกลางคืนผู้ที่มีอาการตาบอดกลางคืนจะพบปัญหาในการมองเห็นในที่มืด รวมทั้งที่ที่มีแสงสลัวหรือมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อต้องมีการปรับสายตาจากบริเวณที่มีความสว่างมากไปยังบริเวณที่มืดหรือมีแสงน้อย เช่น เปลี่ยนสถานที่จากบริเวณที่มีแดดจ้าเข้าไปสู่ร้านอาหารที่มีแสงสลัว ขับรถในเวลากลางคืนซึ่งแสงไฟสว่างไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น สล็อตออนไลน์ สาเหตุของอาการตาบอดกลางคืนอาการตาบอดกลางคืนอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ปัญหาสายตา เช่น สายตาสั้น ต้อหิน ต้อกระจก โรคกระจกตาย้วย โรคเบาหวานขึ้นตา และความผิดปกติที่เรตินาหรือจอประสาทตา เป็นต้นการขาดวิตามินเอ ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงสายตาและการมองเห็นโรคหรือภาวะทางพันธุกรรม เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดอาร์พี กลุ่มอาการอัชเชอร์ เป็นต้นการใช้ยารักษาโรคต้อหินที่มีผลทำให้รูม่านตาหดตัวลง อย่างยาในกลุ่มโคลิเนอร์จิก เอเจนท์ เช่น ไพโลคาร์พีน เป็นต้นทั้งนี้ คนบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงต่ออาการตาบอดกลางคืนมากกว่าคนทั่วไป เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนอาหาร ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคซิสติกไฟโบรซิส ผู้ที่ประสบปัญหาด้านการดูดซับไขมันในร่างกาย ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น เครดิตฟรี การรักษาอาการตาบอดกลางคืนการรักษาอาการตาบอดกลางคืนจะขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วย …

Continue Reading