โรคต่างๆ

ต่อมลูกหมากอักเสบ

ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis) เป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์และอยู่ใกล้กับระบบทางเดินปัสสาวะ ส่งผลให้มีอาการปวดแสบขณะปัสสาวะ ปวดอวัยวะเพศ อัณฑะ ขาหนีบ และบริเวณใกล้เคียง ภาวะนี้สามารถเกิดได้กับผู้ชายทุกวัย โดยอาจเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อแบคทีเรียและการบาดเจ็บการอักเสบของต่อมลูกหมากอาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ต่อมลูกหมากอักเสบชนิดเฉียบพลัน (Acute Prostatitis) ที่มักมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นฉับพลัน และชนิดเรื้อรัง (Chronic Prostatitis) ที่เป็น ๆ หาย ๆ จึงควรศึกษาอาการของภาวะดังกล่าวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตราย สล็อตออนไลน์ อาการของต่อมลูกหมากอักเสบลักษณะอาการมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันตามชนิด ดังนี้การอักเสบชนิดเฉียบพลันอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันนั้นพบได้น้อย แต่มีความรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย โดยอาจสังเกตจากอาการต่อไปนี้ปวดอวัยวะเพศ อัณฑะ และบริเวณโดยรอบ เช่น ขาหนีบ ทวารหนัก ท้องน้อย และหลังส่วนล่าง ซึ่งอาการปวดอาจรุนแรงและมีอาการปวดขณะถ่ายหนักร่วมด้วยปัสสาวะลำบาก เช่น ปวดแสบขณะปัสสาวะ ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะกะปริบกะปรอย ปัสสาวะออกมามีสีขุ่น หรือปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้นมีหนองในท่อปัสสาวะ สามารถสังเกตได้เมื่อมีของเหลวข้นออกจากท่อปัสสาวะปวดเมื่อยตัว รู้สึกไม่สบาย และมีไข้การอักเสบชนิดเรื้อรังอาการอักเสบของต่อมลูกหมากชนิดเรื้อรังเป็นการติดเชื้อที่ไม่รุนแรง จะเกิดขึ้นเมื่อมีการอักเสบในบริเวณดังกล่าวติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน อาการส่วนใหญ่อาจไม่รุนแรง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ต่อมน้ำเหลืองโต

ต่อมน้ำเหลืองโต (Lymphadenopathy) เป็นภาวะบวมโตขึ้นของต่อมน้ำเหลืองซึ่งเป็นต่อมที่มีอยู่ทั่วร่างกาย ภายในประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาว ต่อมน้ำเหลืองในแต่ละแห่งมีหน้าที่สำคัญในการช่วยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค เชื้อไวรัส และแบคทีเรียต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น โดยบริเวณที่มักสังเกตพบว่ามีอาการโตของต่อมน้ำเหลือง ได้แก่ ลำคอ ใต้คาง หลังใบหู ใต้รักแร้ และบริเวณขาหนีบ สล็อตออนไลน์ อาการต่อมน้ำเหลืองโตต่อมน้ำเหลืองโตเป็นอาการบ่งบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย อาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อหรือโรคบางชนิด โดยอาการต่อมน้ำเหลืองโตเมื่อแรกเริ่มอาจสังเกตได้ดังนี้อาการกดเจ็บและปวดบริเวณต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองบวมโตขึ้น อาจมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วลันเตาหรือถั่วแดง หรือใหญ่กว่านั้นผิวหนังบริเวณที่ต่อมน้ำเหลืองโตมีอาการบวม แดง สัมผัสแล้วรู้สึกอุ่นรู้สึกถึงก้อนบวมโตนอกจากนี้ ภาวะต่อมน้ำเหลืองโตยังอาจเกิดขึ้นพร้อมอาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกันไป ดังนี้อาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล เป็นไข้ หรืออาการอื่น ๆ ที่แสดงถึงการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนอาการบวมของต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายที่อาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวี เชื้อโมโนนิวคลีโอซิส หรือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ต่อมน้ำเหลืองมีขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จับดูแล้วรู้สึกแข็ง และไม่เคลื่อนที่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการมีเนื้องอกเป็นไข้เหงื่อออกตอนกลางคืนทั้งนี้ ต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้นนั้นอาจหายดีหรือกลับไปเป็นปกติเมื่อโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียนั้นดีขึ้นแล้ว แต่หากผู้ป่วยมีความกังวลหรือพบว่าภาวะต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้นมีลักษณะต่อไปนี้ควรต้องไปพบแพทย์ต่อมน้ำเหลืองบวมโตขึ้นโดยไม่มีที่มาแน่ชัดมีอาการบวมโตขึ้นเรื่อย ๆ หรือเป็นมานานกว่า 2-4 สัปดาห์ผิวหนังบนต่อมน้ำเหลืองดังกล่าวมีอาการแดงสัมผัสแล้วแข็ง นิ่มคล้ายยาง หรือไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อออกแรงดันเกิดขึ้นพร้อมกับมีไข้เรื้อรัง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ต่อมน้ำลายอักเสบ

ต่อมน้ำลายอักเสบ เป็นอาการอักเสบที่เกิดกับต่อมน้ำลายข้างใดข้างหนึ่ง จนทำให้มีอาการ เช่น เจ็บในปาก หน้าบวม คอบวม คางบวม เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส การอุดกั้นในต่อมน้ำลาย และสาเหตุอื่น ๆ เช่น นิ่วในต่อมน้ำลาย โรคคางทูม และภาวะขาดน้ำ เป็นต้น สล็อตออนไลน์ อาการของต่อมน้ำลายอักเสบต่อมน้ำลายมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าใบหู ใต้กราม และโคนลิ้น อาการของต่อมน้ำลายอักเสบบางอาการจะคล้ายกับโรคหรือภาวะอื่น ๆ โดยผู้ป่วยอาจมีอาการ เช่นมีรสชาติผิดปกติในปากไม่สามารถอ้าปากได้ตามปกติ เจ็บหรือรู้สึกติดขัดเมื่อต้องอ้าปากหรือรับประทานอาหารเจ็บในปาก ปากแห้งเจ็บที่ใบหน้า บวมหรือแดงบริเวณกรามด้านหน้าใบหู ใต้กราม หรือใต้ปากหน้าบวม คอบวมมีอาการของการติดเชื้อ เช่น มีไข้ หรือหนาวสั่น เป็นต้นหากต่อมน้ำลายอักเสบเรื้อรัง อาจมีอาการบวมใต้คางแบบเป็น ๆ หาย ๆ หรือปวดในระหว่างที่รับประทานอาหาร และอาจมีการติดเชื้อแทรกซ้อนด้วยหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติที่บริเวณดังกล่าว หรือพบอาการใด ๆ ของภาวะต่อมน้ำลายอักเสบ โดยเฉพาะมีรสชาติผิดปกติในปาก อ้าปากไม่ได้ตามปกติ เจ็บที่ใบหน้า บวมหรือแดงบริเวณด้านหน้าใบหู มีไข้สูง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ติ่งเนื้อ

ติ่งเนื้อ (Skin Tags/Acrochordon) คือ ก้อนเนื้อเล็กมีลักษณะนุ่ม ซึ่งเกิดขึ้นมาและเป็นติ่งอยู่บนผิวหนัง มีสีและขนาดแตกต่างกันไป โดยมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงประมาณ 2 นิ้ว ติ่งเนื้อไม่ใช่เนื้อร้าย และไม่กลายเป็นมะเร็งผิวหนัง โดยทั่วไปแล้ว บริเวณผิวหนังที่เป็นข้อพับมักเกิดติ่งเนื้อ เช่น คอ รักแร้ ลำตัว ใต้ราวนม หรือบริเวณหัวหน่าว ผู้ที่มีติ่งเนื้ออาจรู้สึกระคายเคืองในกรณีที่ติ่งเนื้อเสียดสีกับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ ทั้งนี้ ผู้ที่มีอายุมากขึ้นอาจเกิดติ่งเนื้อได้ พบได้ทั่วไปสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-60 ปี ขึ้นไป และมีแนวโน้มเกิดขึ้นกับผู้ที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ตั้งครรภ์ หรือมีบุคคลในครอบครัวเคยเกิดติ่งเนื้อ สล็อตออนไลน์ อาการของติ่งเนื้อติ่งเนื้อที่เพิ่งขึ้นบนผิวหนัง จะเป็นก้อนเนื้อนุ่มมีขนาดเล็กนูนขึ้น และยื่นออกมาเป็นติ่ง และจะค่อย ๆ กลายเป็นสีเดียวกับผิวหนัง โดยไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดใด ๆ แต่อาจรู้สึกระคายเคืองบ้างหากเสียดสีกับเสื้อผ้า หรือถ้าก้านที่ยึดติ่งเนื้อถูกบิด อาจเกิดลิ่มเลือดภายในติ่งเนื้อและรู้สึกเจ็บได้ ติ่งเนื้อมักขึ้นที่คอ รักแร้ กลางลำตัว บริเวณผิวหนังที่ย่นทับกัน เปลือกตา หรือต้นขาด้านใน ผู้ที่เกิดติ่งเนื้อควรเข้ารับการตรวจจากแพทย์ เนื่องจากติ่งเนื้อมีลักษณะคล้ายหูดหรือไฝ ซึ่งกลายเป็นเนื้อร้ายได้ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของติ่งเนื้อติ่งเนื้อเกิดจากผิวหนังล้อมรอบเส้นใยคอลลาเจนและเส้นเลือด คอลลาเจนดังกล่าวเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ตามร่างกายโดยเฉพาะที่ผิวหนัง ผู้ที่อายุมากมักมีติ่งเนื้อขึ้นมา …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

ติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia) คือภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จากนั้นเชื้อแบคทีเรียซึมเข้าสู่กระแสเลือด หากไม่ได้รับการรักษาทันที อาจอักเสบทั่วร่างกาย ซึ่งทำให้ลิ่มเลือดอุดตันการลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย เมื่อไม่ได้รับออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ การทำงานของอวัยวะส่วนนั้นจึงล้มเหลว ซึ่งถือเป็นอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ร้ายแรง ทั้งนี้ อาจมีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดถึงร้อยละ 50 เสียชีวิตจากภาวะดังกล่าว ผู้ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยด่วน สล็อตออนไลน์ อาการการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยอาจติดเชื้อในกระแสเลือดได้ตั้งแต่แรกเกิดหรือเกิดขึ้นหลังป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งในระยะแรก ทั้งนี้ การติดเชื้อในกระแสเลือดอาจเกิดขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือหลังได้รับการผ่าตัด โดยผู้ป่วยมักมีอาการเบื้องต้น ดังนี้รู้สึกหนาว มือและเท้าเย็นมากป่วยเป็นไข้ขึ้นสูง ผู้ป่วยบางราย อาการอาจค่อย ๆ เป็นหนักขึ้น และอาจป่วยเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบร่วมด้วยหายใจเร็วขึ้นชีพจรเต้นเร็วหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีและปล่อยให้อาการกำเริบ จะปรากฏอาการรุนแรง ดังนี้รู้สึกตัวน้อยลง รวมทั้งสับสนจนคิดอะไรไม่ออกคลื่นไส้และอาเจียนผิวหนังอาจเกิดจุดหรือแดง หากปล่อยทิ้งไว้ ผื่นจะลุกลามใหญ่ขึ้นเหมือนรอยช้ำ โดยรอยช้ำเหล่านี้จะแผ่ขยายใหญ่เป็นบริเวณกว้างปัสสาวะน้อยลงเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ นำไปสู่ภาวะช็อกทั้งนี้ เด็กที่ติดเชื้อในกระแสเลือด อาการจะแสดงออกไม่ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่ โดยเด็กอาจจะตัวเย็นมาก เกิดจุดเป็นหย่อม ๆ และมีสีผิวออกเขียว ๆ หรือผิวซีด หายใจถี่กว่าปกติ รู้สึกเหนื่อยง่ายและซึมลง ปลุกให้ตื่นยาก เมื่อลองกดผื่นบนผิวหนังแล้ว ผื่นนั้นไม่ยอมหายไปตามรอยกด สล็อตออนไลน์ สาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จัดเป็นการติดเชื้อที่รุนแรง โดยทั่วไปแล้ว การติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แบ่งเป็นการติดเชื้อจากปัญหาสุขภาพทั่วไป …

Continue Reading