โรคต่างๆ

น้ำตาลในเลือดสูง

น้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งระดับน้ำตาลที่ปกติคือประมาณ 70-100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่หากค่าที่ได้สูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานโดยทั่วไป การตรวจจะใช้เกณฑ์วัดระดับน้ำตาลก่อนรับประทานอาหารในตอนเช้า ผู้ที่เข้ารับการตรวจต้องอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงในคืนก่อนตรวจ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษานั้นอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้เส้นประสาท หลอดเลือด หรืออวัยวะต่าง ๆ ถูกทำลายจนมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาได้ สล็อตออนไลน์ อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงมักไม่มีอาการบ่งบอกในช่วงแรก แต่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติได้เมื่อระดับน้ำตาลสูงเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป อาจใช้เวลาหลายวันไปจนถึงหลายสัปดาห์ จึงจะแสดงอาการอย่างค่อยเป็นค่อยไป บางรายที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเวลานานอาจไม่มีอาการผิดปกติ แม้จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่พบได้บ่อย มีดังนี้อาการในช่วงเริ่มต้นสังเกตได้จากปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนมองเห็นไม่ชัดกระหายน้ำมากปวดศีรษะเหนื่อยง่ายผู้ที่ระดับน้ำตาลสูงขึ้นและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากการสะสมของสารคีโตน (Ketones) ซึ่งเป็นของเสียในเลือดและปัสสาวะ ทำให้มีอาการอื่นตามมา เช่นลมหายใจมีกลิ่นคล้ายผลไม้หายใจสั้นปากแห้งคลื่นไส้ อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียน้ำหนักลดรู้สึกสับสนแผลหายช้ากว่าปกติติดเชื้อบริเวณช่องคลอดหรือผิวหนังในรายที่อาการรุนแรงอาจเป็นลม หมดสติเส้นประสาทเสียหาย ส่งผลให้มีอาการเท้าเย็นจนปวดหรือไม่มีความรู้สึก ขนขาล่วง หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา หลอดเลือด หรือไตทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการอาเจียนหรือท้องเสียเรื้อรัง แม้แต่กรณีที่รับประทานอาหารหรือน้ำได้ตามปกติ ไข้ขึ้นนานกว่า 24 ชั่วโมง ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ หรือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 240 …

Continue Reading
โรคต่างๆ

นิ้วล็อค

นิ้วล็อค (Trigger Finger) คืออาการที่นิ้วเกิดล็อคเมื่องอนิ้ว แล้วไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่าย เกิดจากการอักเสบหนาตัวของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้ว ทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติ นิ้วก็จะเกิดอาการล็อค ไม่สามารถกลับมายืดตรงได้ตามปกติ สล็อตออนไลน์ อาการของนิ้วล็อคนิ้วล็อคมักเกิดขึ้นกับนิ้วโป้ง นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ทั้งนี้ อาการนิ้วล็อคอาจเกิดขึ้นกับนิ้วหลายนิ้วได้ในเวลาเดียวกัน หรืออาจเกิดขึ้นได้กับนิ้วมือทั้ง 2 ข้างด้วย โดยอาการนิ้วล็อคจะเกิดขึ้นเมื่อนิ้วใดนิ้วหนึ่งพยายามงอในขณะที่มือต้องออกแรงทำบางอย่าง เมื่อนิ้วล็อค อาจจะเกิดอาการดังนี้รู้สึกดังกึกเมื่อต้องงอหรือยืดนิ้วเกิดอาการนิ้วแข็ง ซึ่งมักเกิดขึ้นตอนเช้ารู้สึกตึงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างนูนขึ้นมาตรงโคนของนิ้วที่ล็อคนิ้วล็อคเมื่องอนิ้ว ซึ่งเกิดขึ้นทันทีที่ยืดนิ้วกะทันหันนิ้วล็อคเมื่องอนิ้วโดยไม่สามารถยืดนิ้วกลับมาได้ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของนิ้วล็อคเอ็นคือพังผืดที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูกไว้ด้วยกัน ซึ่งเอ็นและกล้ามเนื้อที่มือและแขนจะช่วยให้นิ้วมืองอและยืดได้ โดยเอ็นแต่ละส่วนถูกล้อมรอบไว้ด้วยปลอกหุ้มเอ็น อาการนิ้วล็อคจะเกิดขึ้นเมื่อปลอกหุ้มเอ็นตรงนิ้วอักเสบหนาตัวขึ้น ซึ่งทำให้เอ็นและปลอกหุ้มเอ็นตรงนิ้วไม่สามารถยืดหรืองอได้ตามปกติ เครดิตฟรี การรักษานิ้วล็อคผู้ที่เกิดอาการนิ้วล็อคบางรายอาจมีอาการดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรับการรักษา อย่างไรก็ตาม วิธีรักษาอาการนิ้วล็อคนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น ดังนี้การบำบัด อาการนิ้วล็อคสามารถรักษาได้ด้วยวิธีที่นอกเหนือไปจากการรับประทานยา ดังนี้พักผ่อน พักมือจากการทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือออกแรงหรือแบกน้ำหนักมาก ๆ ซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน โดยเว้นกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพักการใช้งานมืออย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ประคบร้อนหรือเย็น ผู้ที่มีอาการนิ้วล็อคบางรายอาจใช้วิธีประคบเย็นที่ฝ่ามือ ซึ่งช่วยให้อาการนิ้วล็อคดีขึ้น นอกจากนี้ การแช่น้ำอุ่นก็บรรเทาอาการให้ทุเลาลงโดยเฉพาะหากทำในช่วงเช้าใส่อุปกรณ์สำหรับดามนิ้ว การใส่อุปกรณ์สำหรับดามนิ้ว (Splinting) จะช่วยดามนิ้วให้ตรง ไม่งอหรือเหยียดเกินไป อีกทั้งช่วยให้นิ้วได้พัก หากเกิดอาการนิ้วล็อคหรือนิ้วแข็งตอนเช้าเป็นประจำ แพทย์จะให้ใส่อุปกรณ์ดังกล่าวดามนิ้วไว้ตลอดคืน …

Continue Reading
โรคต่างๆ

นิ้วซ้น

นิ้วซ้น (Finger Dislocation) คือการบาดเจ็บตรงข้อต่อซึ่งเกิดจากกระดูกนิ้วเลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม จนปลายสุดของกระดูกไม่สามารถตั้งตรงได้ปกติ ส่วนใหญ่แล้ว ข้อนิ้วตรงกลางของนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยมักเกิดอาการซ้น สาเหตุของนิ้วซ้นมักเกิดจากการงอนิ้วไปด้านหลังมากเกินไปข้อต่อของมือและนิ้วมือจะมีข้อต่อเชื่อมกระดูกมือ (Phalanges) และกระดูกฝ่ามือ (Metacarpal Bones) โดยข้อต่อต่าง ๆ สามารถเกิดอาการซ้นได้ ดังนี้ข้อปลายนิ้ว (Distal Interphalangeal Joints) ข้อต่อส่วนนี้อยู่ใกล้เล็บมือ มักได้รับบาดเจ็บจนเกิดแผล โดยแผลมักเปิดตรงบริเวณที่ซ้นข้อกลางนิ้ว (Proximal Interphalangeal Joints) อาการซ้นของข้อนิ้วส่วนนี้มักเกิดขึ้นเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมผาดโผน โดยนิ้วบิดหรืองอผิดด้านจึงทำให้เกิดอาการนิ้วซ้นข้อโคนนิ้ว (Metacarpophalangeal Joints) ข้อต่อส่วนนี้อยู่ระหว่างมือและนิ้วมือ โดยเชื่อมกระดูกฝ่ามือบนฝ่ามือเข้ากับกระดูกมือที่อยู่ตรงแถวแรกของนิ้ว ข้อโคนนิ้วมักซ้นที่นิ้วชี้หรือนิ้วก้อย อย่างไรก็ตาม อาการซ้นของข้อโคนนิ้วพบได้ไม่บ่อยเมื่อเทียบกับข้อปลายนิ้วและข้อกลางนิ้ว เนื่องจากข้อโคนนิ้วเป็นข้อต่อที่แข็งแรงมาก สล็อตออนไลน์ อาการนิ้วซ้นผู้ที่เกิดนิ้วซ้นจะเห็นอาการของภาวะดังกล่าวได้ชัดเจน โดยนิ้วจะงอผิดรูป ไม่สามารถงอหรือตั้งตรงได้ รวมทั้งเกิดอาการดังต่อไปนี้นิ้วคด บวม และเกิดอาการปวดมากเกิดรอยฟกช้ำดำเขียวนิ้วแข็ง ขยับลำบากสำหรับผู้ที่เกิดอาการรุนแรง จะรู้สึกชาและเป็นเหน็บร่วมด้วยนิ้วที่ซ้นซีดนิ้วที่ซ้นอาจเกิดผิวถลอกลอกออกมาบางรายอาจกระดูกหัก ส่งผลให้กระดูกโผล่ขึ้นมาที่ผิวหนัง หรือสามารถมองเห็นกระดูกตรงบริเวณที่เกิดแผลได้ผู้ที่นิ้วซ้นควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที เนื่องจากจะช่วยให้รักษาอาการให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ หากได้รับการรักษาช้าอาจทำให้นิ้วเกิดความผิดปกติถาวรได้ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของนิ้วซ้นนิ้วซ้นมีสาเหตุมาจากแรงอัดที่กระแทกปลายนิ้วอย่างแรง หรือออกแรงทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

นิ่วทอนซิล

นิ่วทอนซิล (Tonsillolith/Tonsil Stones) คือ การรวมตัวของแบคทีเรียและเซลล์ที่ตายแล้ว มีลักษณะเป็นก้อนสีเหลืองหรือสีขาวบริเวณต่อมทอนซิล มีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวหรือเมล็ดถั่ว ยากต่อการมองเห็น นิ่วทอนซิลไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย แต่อาจทำให้เกิดกลิ่นปาก ความระคายเคือง หรือทำให้ต่อมทอนซิลบวมได้ สล็อตออนไลน์ อาการของนิ่วทอนซิลนิ่วทอนซิลเกิดขึ้นได้ในคนทั่วไป โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาทอนซิลอักเสบเรื้อรัง มักไม่มีอาการรุนแรง แต่อาจเกิดขึ้นร่วมกับอาการต่าง ๆ ต่อไปนี้กลิ่นปาก เป็นองค์ประกอบสำคัญในการบ่งบอกถึงอาการนิ่วทอนซิล ซึ่งอาจแสดงถึงการติดเชื้อด้วยเช่นกันเจ็บคอ นิ่วทอนซิลมักก่อให้เกิดการระคายเคืองและเจ็บคอ หากนิ่วเกิดขึ้นร่วมกับทอนซิลอักเสบอาจยากสำหรับการวินิจฉัยว่าการเจ็บคอนั้นเกิดจากการติดเชื้อของทอนซิลหรือนิ่วทอนซิลการกลืนอาหารลำบาก มักขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของนิ่ว ซึ่งอาจสร้างความยากลำบากหรือความเจ็บปวดระหว่างการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้มีก้อนสีขาว นิ่วทอนซิลมองเห็นได้บริเวณหลังช่องคอ แต่บ่อยครั้งที่นิ่วมักซ่อนตัวอยู่ในต่อมทอนซิล จึงทำให้ยากต่อการมองเห็น ในบางกรณีอาจใช้การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือการสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยทอนซิลบวม การอักเสบจากการติดเชื้อหรือนิ่วจับตัวแข็งเป็นก้อนอาจทำให้ต่อมทอนซิลมีขนาดใหญ่และบวมขึ้นเจ็บบริเวณหู นิ่วทอนซิลเกิดขึ้นได้ทุกบริเวณของต่อมทอนซิลและอาจทำให้เจ็บหู ซึ่งเป็นผลจากการอักเสบของทางเดินประสาทร่วมระหว่างหูและต่อมทอนซิล สล็อตออนไลน์ สาเหตุของนิ่วทอนซิลนักวิจัยสันนิษฐานว่าผู้ที่มีอาการทอนซิลอักเสบหลายครั้งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดนิ่วทอนซิล เนื่องจากการติดเชื้อของทอนซิลทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อส่วนเกินมากขึ้น และเนื้อเยื่อเหล่านี้อาจก่อตัวเป็นซอกและร่องในต่อมทอนซิน จึงทำให้เซลล์ที่ตายแล้ว น้ำลาย และเศษอาหารต่าง ๆ ติดอยู่จนเกิดการรวมตัวของแบคทีเรียและเชื้อราที่ส่งกลิ่นเหม็น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะค่อย ๆ จับตัวกันเป็นก้อนแข็งที่เรียกว่านิ่ว ผู้ป่วยบางรายอาจมีนิ่วทอนซิลเพียง 1 ก้อน ในขณะที่รายอื่น …

Continue Reading