โรคต่างๆ

การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีใครทราบ แต่เท่าที่วิจัยได้พบว่าความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่

เครดิตฟรี

อายุ มะเร็งต่อมลูกหมากพบในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50ปีขึ้นไป อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 70 ปี
ประวัติครอบครัว พบว่าชายที่มีพ่อ หรือพี่น้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าคนทั่วไป
เชื้อชาติ พบไม่บ่อยในชาวเอเชียแต่พบบ่อยในอเมริกา
อาหาร พบว่าผู้ที่บริโภคมันจากสัตว์มากมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วนผู้ที่บริโภคผักและผลไม้จะลดโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้ที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

จะต้องตรวจอะไรบ้างเพื่อหาว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
หากท่านมีอาการทางต่อมลูกหมากแพทย์จะทำการตรวจดังต่อไปนี้

แพทย์จะซักประวัติสุขภาพส่วนตัว ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว
อาการต่างๆที่คุณเป็นอยู่ ระยะเวลาที่เป็น การเปลี่ยนแปลง
ประวัติยาที่รับประทานรวมทั้งยาสมุนไพร อาหารเสริม
ตรวจเลือดทั่วไป
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง CBC หรือ complete blood count เป็นการตรวจวัดเซลล์ต่างๆในเลือดได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดโดยอาจจะตรวจด้วยเครื่องหรือโดยการส่องกล้องซึ่งจะตรวจ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดซึ่งจะมีการตรวจต่างๆดังนี้

สล็อต

เกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงแพทย์จะตรวจ
จำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดแดงจะนำออกซิเจนจากปอดไปสู่ร่างกาย และนำคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายไปขับออกที่ปอด จำนวนเม็ดเลือดแดงมีปริมาณน้อยเรียกว่าโลหิตจาง ร่างกายไม่สามารถที่จะนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอ หากเม็ดเลือดแดงมีปริมาณมากเรียกว่า Polycythemia จะมีโอกาศเกิดเม็ดเลือดแดงอุดหลอดเลือดฝอย
ความเข็มของเลือด Hematocrit (HCT, packed cell volume, PCV). ความเข้มของเลือดเป็นการวัดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงเมื่อเทียบกับปริมาตรของเลือด เป็นตัวบอกว่าเรามีโลหิตจางหรือไม่
Hemoglobin เป็นโปรตีนในเม็ดเลือดที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ทำหน้าที่นำออกซิเจนจากปอดไปสู่เนื้อเยื่อของร่างกาย
Red blood cell indices.ประกอบไปด้วย: mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC). MCV เป็นการวัดขนาดของเม็ดเลือดแดง MCH เป็นค่าของเฉลี่ยของ hemoglobinในเม็ดเลือดแดง MCHC เป็นการวัดค่า hemoglobinในเม็ดเลือดแดง ค่าเหล่านี้จะช่วยเราวินิจฉัยแยกโรคโลหิตจาง
MCV
MCH
MCHC
เกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวแพทย์จะตรวจ
เม็ดเลือดขาว White blood cell เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อ เมื่อมีการติดเชื้อร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดขาวอย่างรวดเร็วเพื่อไปทำลายเชื้อโรค เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง แต่มีปริมาณน้อยกว่าเม็ดเลือดแดง
อัตราส่วนเม็ดเลือดขาว Differential blood count (Diff) ส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดขาวได้แก่ neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, และ basophils. สำหรับตัวอ่อนของ neutrophils เรียกว่า band neutrophils, เซลล์แต่ละชนิดจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเช่นป้องกันการติดเชื้อ โรคภูมิแพ้

ตรวจปัสสาวะ เพื่อดูว่ามีโปรตีนไข่ขาว หรือมีการติดเชื้อหรือไม่
พทย์จะตรวจต่อมลูกหมากอาจจะเป็นท่านอนตะแคงหรือยืนก้ม แพทย์จะใช้นิ้วสอดเข้าไปทางก้นแล้วตรวจต่อมลูกหมาก ถ้าพบก้อนหรือต่อมลูกหมากโตแพทย์จะส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
การตรวจหาระดับสาร PSA
แอนติเจนต่อมลูกหมาก Prostate-Specific Antigen(PSA) เป็นโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ในต่อมลูกหมาก (ทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง) PSA การตรวจนี้จะเป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับ PSA ในเลือด ส่วนใหญ่จะพบ PSA ในน้ำอสุจิ แต่มีจำนวนน้อยในเลือด ผู้ชายส่วนใหญ่มีระดับต่ำกว่า 4 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng / มิลลิลิตร) ในเลือด โอกาสของการมีมะเร็งต่อมลูกหมากขึ้นไปเป็นระดับ PSA ขึ้นไป

สล็อตออนไลน์

เมื่อมะเร็งต่อมลูกหมากโตขึ้นค่า PSA มักจะมากกว่า 4 แต่ผู้ที่มีค่า PSA ต่ำกว่า 4 ก็มิได้หมายความว่าจะไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เนื่องจาก 15% ของผู้ชายที่มี PSA ต่ำกว่า 4 จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในการตรวจชิ้นเนื้อ ผู้ชายที่มีระดับ PSA เส้นเขตแดนระหว่าง 4 และ 10 มีประมาณ 1 ใน 4 คนมีโอกาสของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หาก PSA เป็นมากกว่า 10 โอกาสของการมีมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมากกว่า 50%

PSA เป็นโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ของต่อมลูกหมาก การตรวจนี้จะตรวจจากเลือด ค่าที่ได้จะรายงานเป็น nanograms of PSA per milliliter(ng/mL) ของเลือด ค่า PSA จะสูงในภาวะดังต่อไปนี้

การตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจทางพยาธิวิทยา เป็นการตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากออกมาโดยใช้เข็มขนาดเล็กแทงเข้าที่ต่อมลูกหมากโดยมีการนำร่องโดย ultrasound แล้วนำชิ้นเนื้อนั้นส่งตรวจหาเซลล์มะเร็ง
หากเป็นมะเร็งจะมีการตรวจว่ามะเร็งนั้นแพร่กระจายหรือไม่โดยการตรวจ Bone scan
จำเป็นหรือไม่ที่จะตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ที่ไม่มีอาการ
ยังเป็นที่ถกเถียงกันถึงความจำเป็นในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ที่ไม่มีอาการ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งต้องคำนึงถึง

ข้อดี

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มแรกจะทำให้การรักษาได้เร็ว ซึ่งจะให้ผลดีต่อการรักษา หากพบระยะท้ายการรักษามักจะได้ผลไม่ดี
การตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุน้อยจะมีโอกาสพบมะเร็งในระยะแรกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษา
ผลข้างเคียงของการรักาามะเร็งต่อมลูกหมากมักจะอยู่ไม่นาน และดูแลได้
ข้อเสีย

การคัดกรองไม่สามารถบอกได้ 100% ดังนั้นจึงต้องตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
มะเร็งต่อมลุกหมากบางชนิดเติบโตช้าและไม่อันตรายถึงชีวิตจึงไม่ต้องรักาา
ยังไม่มีหลักฐานว่าการรักาาแต่แรกเริ่มจะมีอัตรารอดชีวิตมากกว่ารักษาในระยะที่มีอาการ

jumboslot

health calculator อาการของโรค

การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนะยะแรกเริ่ม
การคัดกรองโรคมะเร็งคือการตรวจหาโรคมะเร็งในระยะแรกเริ่มโดยที่ยังไม่เกิดอาการของโรคจะเพิ่มโอกาศของการรักษา แต่การตรวจคัดกรองก็ไม่แม่นยำถึงกับ100% ซึ่งอาจจะให้ผลบวกหลอก false-positive คือคนปกติแต่ผลตรวจบอกว่าเป็นทำให้ต้องตรวจชิ้นเนื้อต่อซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือให้ผลลบหลอกคือผู้นั้นเป็นมะเร็งแต่ผลตรวจให้ผลลบ ซึ่งอาจจะทำให้การรักษาล่าช้า และอีกปัจจัยหนึ่งคือมะเร็งบางชนิดโตช้าซึ่งอาจจะไม่มีผลต่อสุขภาพในระยะสั้น หากรักษามะเร็งดังกล่าวเหมือนกับมะเร็งที่แพร่กระจายเร็วอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี มะเร็งต่อมลูกหมากก็เช่นกัน เมื่อตรวจพบว่าค่า PSA สูงแพทย์จะแจ้งว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่บางครั้งไม่สามารถบอกได้ว่ามะเร็งนี้จะโตเร็วและแพร่กระจายหรือไม่ บางรายมะเร็งอาจจะโตช้าและไม่ก่อปัญหาต่อสุขภาพ แต่เมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งทั้งญาติและผู้ป่วยมักจะให้รักษาซึ่งอาจจะต้องผ่าตัด หรือการฉายแสงซึ่งก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา ดังนั้นท่านอาจจะต้องระวังความเสี่ยงดังกล่าว

ผลล่าสุดจาก 2 การศึกษาขนาดใหญ่ที่ผลต่างกัน ผลจากต้นการศึกษาทำในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปีโดยการตรวจ PSA และ DRE พบโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าในผู้ชายไม่ได้ตรวจ แต่ก็ไม่ได้ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก การศึกษาในยุโรปพบว่าการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงด้วยการตรวจ PSA (ทำเกี่ยวกับทุกๆ 4 ปี) ทั้งการศึกษาเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นการตรวจคัดกรอง PSAไม่ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง

มะเร็งต่อมลูกหมากสามารถพบได้ในช่วงต้นหรือไม่
การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากทำได้โดยการตรวจ

การทดสอบปริมาณของแอนติเจนเฉพาะต่อมลูกหมาก (PSA) ในเลือดของมนุษย์
การตรวจทวารหนัก (DRE) ซึ่งแพทย์ทำให้นิ้วมือที่สวมถุงมือเข้าไปในทวารหนัก
เมื่อผลการตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลบวก จะต้องตรวจเพิ่มเติมว่าเป็นโรคมะเร็งหรือไม่

slot

คำแนะนำสมาคมโรคมะเร็งอเมริกันสำหรับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเริ่ม
สมาคมโรคมะเร็งอเมริกันแนะนำว่าผู้ชายที่มีโอกาสจะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจะต้องมีข้อมูล เรื่องความเสี่ยงของการตรวจ ผลการตรวจซึ่งอาจจะไม่แม่นยำ ประโยชน์และโทษของการตรวจการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเริ่ม ก่อนที่จะตัดสินใจตรวจมะเร็งแรกเริ่ม ผู้ที่ไม่ได้รับข้อมูลไม่ควรจะได้รับการตรวจเลือดผู้ที่จะได้รับการคัดกรองควรจะมีภาวะดังต่อไปนี้

อายุที่เริ่มคัดกรองควรจะเริ่มต้นที่50ปีขึ้นไป และคาดว่าจะมีอายุอีกอย่างน้อย 10 ปี สำหรับคนทั่วไป
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่ ผู้ที่มีญาติสายตรงเช่น พ่อ พี หรือน้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนวัยอันควร(น้อยกว่า 65 ปี)ชาวอเมริกาเชื้อสายอาฟริกัน ควรได้รับการคัดกรองเมื่ออายุ 45 ปีขึ้นไป
ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสองคน ควรได้รับการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป
หลังจากประเมินแล้วว่าควรจะคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากก็ทำการตรวจ PSA และตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก DRE หากผลการตรวจพบว่าปกติ การนัดตรวจครั้งต่อไปขึ้นกับระดับของ PSA

ผู้ชายที่มี PSA น้อยกว่า 2.5 ng / ml ให้ตรวจทุก 2 ปี
ผู้ชายที่มี PSA คือ 2.5 ng / ml หรือสูงกว่าให้ตรวจคัดกรองทุกปี
เพราะมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะเติบโตช้าผู้ที่ไม่ควรได้รับการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่

ผู้ชายไม่มีอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากและคาดว่ามีอายุไม่น่าจะเกินอีก 10 ปี ไม่ควรจะนำเสนอการทดสอบเนื่องจากพวกเขาไม่น่าจะได้รับประโยชน์
สถานะสุขภาพโดยรวมไม่ดี ไม่แข็งแรงพอที่จะตรวจเพิ่มเติม
หากผลการตรวจเบื้องต้นสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะต้องตรวจอะไรบ้าง

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางทวารหนัก Transrectal ultrasound (TRUS) เมื่อผลตรวจ PSA หรือการตรวจทางทวารหนักสงสัยว่าจะมีปัญหาที่ต่อมลูกหมาก แพทย์จะส่งตรวจเพิ่มเติม การทำคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางทวารหนัก Transrectal ultrasound (TRUS) ซึ่งจะไม่ใช้ตรวจคัดกรองทั่วไป แต่จะใช้ตรวจกรณีที่มีอาการ หรือ ผลการตรวจ PSA สูง หรือการตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก เพื่อดูขนาด และลักษณะของต่อมลูกหมาก นอกจากนั้นการตรวจ TRUS เพื่อเป็นการชี้ตำแหน่งที่จะตัดชิ้นเนื้อ
การตัดชิ้นเนื้อตรวจมักจะทำพร้อมกับการตรวจ Transrectal ultrasound (TRUS)