โรคต่างๆ

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่พบบ่อยในผู้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่านใหญ่รักษาหายขาด ถ้าสามารถวินิจฉัยได้เร็วและรักษาเร็ว มะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เช่นกัน ดังนั้นท่านผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

เครดิตฟรี

มะเร็งคืออะไร

ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมาก ปกติเซลล์จะแบ่งตัวตามความต้องการของร่างกาย เช่น มีการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มเมื่อมีการเสียเลือด มีการผลิตเม็ดเลือดข้าวเพิ่มเมื่อมีการติดเชื้อ เป็นต้น แต่มีเซลล์ที่แบ่งตัวโดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เกิดเป็นเนื้องอก Tumor ซึ่งแบ่งเป็น Benign และ Malignant

Benign tumor คือเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งสามารถตัดออกและไม่กลับเป็นใหม่ และที่สำคัญไม่สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น
Malignant tumor เซลล์จะแบ่งตัวทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะใกล้เคียง ที่สำคัญสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่อยู่ไกลโดยไปตามกระแสเลือด และน้ำเหลืองเรียกว่า Metastasis คลิกดูภาพ

โครงสร้างของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ระบบทางเดินอาหารเริ่มตั้งแต่ช่องปาก [oral cavity] หลอดอาหาร [esophagus] กระเพาะอาหาร[stomach] ลำไส้เล็ก [jejunum] ส่วนลำไส้ใหญ่เริ่มตั่งแต่ ascending colon, transverse colon,descending colon,sigmoid colon ไปสิ้นสุดที่ ทวารหนัก rectum และเปิดที่รูทวาร anus หน้าที่ของลำไส้ใหญ่คือกักอาหารที่เหลือจากการดูดซึม ลำไส้ใหญ่ยาวประมาณ 6 ฟุต ส่วน rectum ยาว 8-10 นิ้ว

การค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่แรกเริ่ม

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่

สล็อต

สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบแต่มักจะพบร่วมปัจจัยต่างๆดังนี้

พบมากในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปี แต่สามารถพบในอายุน้อยได้
อาหาร ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และใยอาหารน้อย
polyps เนื้องอกในลำไส้ใหญ่หากพบมากมีแนวโน้มเป็นมะเร็ง
ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งรังไข่ มดลูก เต้านม มีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูง
ผู้ป่วยที่มีพ่อ แม่ พี่ น้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก จะมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูง
ผู้ป่วยทีเป็นลำไส้ใหญ่อักเสบ ulcerative colitis
โรคทางพันธุกรรมเช่น familial adenomatous polyposis และ hereditary nonpolyposis colon cancer
ปัจจัยเสี่งมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปัจจัยเสี่ยงหมายถึงผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจะมีโอกาศเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้น มะเร็งแต่ละชนิด จะมีความเสี่ยงไม่เหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงหลายชนิดจะต้องเป็นมะเร็งทุกคน ความเสี่ยงมีทั้งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ความเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้หมายถึงเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

โรคอ้วน
ผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม รังไข่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ดังนั้นจึงต้องควบคุมน้ำหนักให้ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง18.5-23.9 โดยการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย

สล็อตออนไลน์

การไม่ออกกำลังกาย
การออกกำลังกายจะช่วยป้องกันโรคได้หลายโรค ทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และยังลดการเกิดโรคมะเร็งต่างๆรวมทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ การออกกำลังกายหากออกกำลังกายหนักปานกลางให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 150 นาทีหรือวันละ30 นาทีสัปดาห์ละ 5 วัน หรือจะออกกำลังกายอย่างหนักออกสัปดาห์ละ 75 นาที การออกกำลังกาย

อาหาร
หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีสีแดง เช่นเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะ และตับ รวมทั้งอาหารที่ผ่านขบวนการผลิตเช่น ฮอตดอก แฮม ไส้กรอก เบคอน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
การปรุงอาหารเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิสูงเช่นการทอด การปิ้ง หรือย่าง จะทำให้เกิดสารเคมีซึ่งจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็ง
อาหารพืชผัก ผลไม้ ธัญพืชครบส่วนจะช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่การรับประทานใยอาหารเสริมไม่ช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
การรับประทานอาหารเค็ม หรืออาหารมักดองก็จะเพิ่มความเสี่ยง
การสูบบุหรี่
ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าพวกที่ไม่สูบบุหรี่ ควรจะเลิกบุหรี่

การดื่มสุรา
ผู้ที่ดื่มสุราจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ชายไม่ควรจะดื่มสุราเกิด 2 หน่วยสุรา ผู้หญิงไม่ควรจะดื่มสุราเกิน 1 หน่วยสุรา

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
อายุ

ในเด็กหรือวัยรุ่นก็สามารถเกิดได้ แต่อุบัติการณ์จะเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะจะเพิ่มมากเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี พบว่า 9ใน10 ของมะเร็งลำไส้ใหญ่อายุมากกว่า 50 ปี

jumboslot

ประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ Polyps

หากท่านมีประวัติ Polyps โดยเฉพาะมี Polyps หลายก้อน และก้อนใหญ่จะมีโอกาศเป็นมะเร็งสูง ผู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แม้ว่าจะรักษามะเร็งไปแล้วท่านก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

ประวัตเป็นโรคลำไส้อักเสบ เช่น ulcerative colitis and Crohn’s disease,โดยเฉพาะหากเป็นเรื้อรัง ดังนั้นหากท่านเป็นโรคนี้จะต้องคัดกรองตั้งแต่อายุน้อย และคัดกรองบ่อยกว่าคนทั่วไป

ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ส่วนใหญ่จะเกิดมรคนที่ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่หากท่านมีญาติสายตรง(พ่อ แม่ พี่ น้อง)เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ท่านจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะหากญาติเกิดมะเร็งก่อนอายุ 45 ปี และมีญาติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่า 1 คน

ดังนั้นผู้ที่มีญาติสายตรงเป็น polyps หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่จะต้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนอายุ 50 ปี

โรคทางพันธุกรรม

โรคทางพันธุกรรมจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น

familial adenomatous polyposis (FAP) และ
hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC).
Turcot syndrome:
Peutz-Jeghers syndrome
MUTYH-associated polyposi
เชื้อชาติ

slot

บางเชื้อชาติจะมีอุบัติการณ์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่สูง เช่น African Americans

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่สูง ซึ่งอาจจะทั้งสองโรคมีปัจจัยร่วมคืดน้ำหนักเกิน

ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งที่ยังไม่ยืนยัน
การทำงานเป็นกะ

จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ทำงานเป็นกะ มากกว่า 3 คืนต่อเดือนอย่างน้อย 15 ปีจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้หญิง เชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับ melatonin

การรักษามะเร็งบางชนิด

ผู้ที่รักษามะเร็งอัณฑะ และมะเร็งต่อมลูกหมาก จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ดังนั้นแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนอายุ 50 ปี
วิธีลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่
จากการค้นคว้าพบว่า การวินิจฉัยและการตัด polyps การหยุดสูบบุหรี่ การที่ได้รับ aspirin การงดสุรา และการออกกำลังกายสามารถลดความเสี่ยงลงได้

อาการของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่พบบ่อย
อุจาระเหลวกับอุจาระแข็งสลับกัน บางครั้งเหมือนถ่ายไม่หมด
เลือดปนอุจาระ เลือดจะออกสีแดง
อุจาระลำเล็กกว่าปกติ
ท้องอืดแน่นท้องตลอดเวลา เหมือนอาหารไม่ย่อย
น้ำหนักลด โดยไม่ทราบสาเหตุ และยังมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วย
ปวดจุกเสียดท้อง
อาเจียน
โลหิตจาง อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย
การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่
เมื่อแพทย์ทราบอาการของผู้ป่วยและสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แพทย์จะซักประวัติครอบครัว ประวัติส่วนตัว หลังจากนั้นจะตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจพิเศษเพิ่มเติมดังนี้

ใช้นิ้วมือตรวจทางทวารหนัก โดยแพทย์จะสวมถุงมือและทาครีมหล่อลื่นแล้วตรวจเข้าทางทวารหนักเพื่อตรวจว่ามีก้อนเนื้อหรือไม่
ตรวจหาเลือดในอุจาระ โดยให้งดเนื้อสัตว์และเลือดรวมทั้งวิตามินบำรุงเลือด3 วันแล้วนำอุจาระตรวจหากผลตรวจให้ผลบวกแสดงว่ามีเลือดทางเดินอาหาร
การส่องกล้องมีทั้งการส่อง sigmoidoscope คือส่องดูแค่ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น และ colonoscopy ส่องดูลำไส้ใหญ่ทั้งหมด
การสวนสี barium enema โดยการสวนสารทึบรังสีเข้าในลำไส้ใหญ่แล้ว x-ray ดูลำไส้ใหญ่
การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ biopsy อาจจะตัดชิ้นเนื้อขณะส่องกล้อง หรือตรวจหลังจากทราบผล x-ray