โรคต่างๆ

มะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านมเกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งอาจจะกิดเป็นมะเร็งเต้านมที่เกิดกับท่อน้ำนม หรือมะเร็งเต้านมที่เกิดกับต่อมน้ำนม มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย ดังนั้นท่านผู้อ่านที่เป็นหญิงหรือชายควรจะตรวจเต้านมตัวเอง

เครดิตฟรี

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด ดังนั้นการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และการค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็ก และก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่เต้านม ยังไม่แพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ จะมีโอกาสหายขาดมากขึ้น เมื่อเทียบกับการตรวจพบก้อน มะเร็งที่มีขนาดใหญ่ หรือกระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว โดยหากมีการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปีถึงร้อยละ 98 ถ้าตรวจเจอ ตอนก้อนมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว มีโอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปีร้อยละ 84 และถ้าตรวจเจอ ตอนมะเร็งแพร่กระจายไปแล้ว โอกาสที่จะมีชีวิตเกิน 5 ปี มีเพียงร้อยละ 23 และยังไม่แพร่กระจายจะทำให้มีโอกาศรอดชีวิตสูง ก้อนขนาดเล็กก่อนที่จะรู้เรื่องมะเร็งท่านต้องทราบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งขึ้นกับ

อายุ
พันธุกรรม ประวัติการเกิดมะเร็งในครอบครัว และการเกิดมะเร็งเต้านมของตัวเอง
ปัจจัยของฮอร์โมน เช่นอายุเริ่มต้นของการมีประจำเดือน อายุที่หมดประจำเดือน การมีบุตร การให้นมบุตร ประวัติการใช้ยาฮอร์โมนทดแทนในวัยทอง
นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงในแงพฤติกรรมเช่น ความอ้วน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การเคยได้รับการฉายรังสี

วิธีการตรวจหามะเร็งเต้านมมีอะไรบ้าง การตรวจหามะเร็งเต้านมมีหลายวิธีได้แก่

การตรวจเต้านมด้วย แมมโมแกรม ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมในผู้หญิงทั่วไป
การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือพยาบาล
การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง

ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมมักจะไม่มีอาการอะไร โดยมากมักจะรู้ได้โดย

สล็อต

คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือรักแร้
มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเต้านม
มีน้ำไหลออกจากหัวนม
เจ็บ หรือหัวนมถูกดึงรั้ง
ผิวเต้านมจะเหมือนเปลือกส้ม
สำหรับผู้ที่มะเร็งเป็นมากและมีการแพร่กระจายของมะเร็งจะมีอาการ

ปวดกระดูก
น้ำหนักลด
แผลที่ผิวหนัง
แขนบวม
ก้อนที่เต้านม

การตรวจหลังจากทราบว่าเป็นมะเร็ง
การตรวจหลังจากทราบผลชิ้นเนื้อว่าเป็นมะเร็งเต้านมจะเป็นการตรวจเพื่อประเมินว่ามะเร็งเต้านมอยู่ในระยะไหน มีการแพร่กระจายหรือยัง มะเร็งมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนหรือไม่ การตรวจเหล่านี้มีความสำคัญในการวางแผนการรักษา

การตรวจหลังจากทราบว่าเป็นมะเร็ง

ระยะของมะเร็งเต้านม
การประเมินระยะของมะเร็งเต้านมหมายถึงการประเมินว่าโรคมะเร็งมีการลุกลาม หรือมีแน้วโน้มที่จะลุกลามเร็วหรือไม่ การประเมินจะช่วยในการวางแผนการรักษา วิธีการประเมินมีด้วยกันสองวิธี

สล็อตออนไลน์

การรักษาโรคมะเร็งเต้านม จะต้องได้ประเมินระยะของผู้ป่วยแล้ว จึงวางแผนการรักษา โดยทั่วไปการรักษามะเร็งเต้านมมีด้วยกันดังนี้

การรักษาโดยการผ่าตัด
การรักษาโดยการให้เคมีบำบัด
การรักษาโดยการฉายรังสี
การให้ฮอร์โมน
การรักษาโรคมะเร็งเต้านม

มาป้องกันมะเร็งกันเถอะ
สาเหตุของมะเร็งเต้านมยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่การปฎิบัติตัวที่ดีจะลดการเกิดมะเร็งเต้านม

เปลี่ยนแปลงอาหาร เช่นลดพวกเนื้อสัตว์ลง ลดอาหารไขมัน
เลือกรับประทานอาหารผักหรือผลไม้
ควบคุมน้ำหนักมิให้อ้วน
ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วันวันละ 30 นาที
งดบุหรี่ และแอลกอฮอลล์
การป้องกันมะเร็ง

เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

jumboslot

วิธีตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
ตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ควรจะตรวจเป็นประจำตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป หากคลำได้ก้อน หรือสงสัยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ ก่อนการตรวจด้วยตัวเองท่านต้องทราบขนาด และลักษณะเต้านมจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางคนจะมีขนาดโตขึ้น และแข็งมากขึ้นก่อนมีประจำเดือน เมื่อรับประทานยาคุมกำเนิดเต้านมก็จะมีขนาดโตขึ้น แต่บางคนเต้านมอาจจะแข็งตลอดเวลาที่มีประจำเดือน หลังเข้าสู่วัยทอง ขนาดของเต้านมจะเล็กลง ช่วงเวลาที่เหมาะในการตรวจเต้านมคือ 5-7 วันหลังมีประจำเดือนวันสุดท้าย เนื่องจากช่วงนี้เต้านมจะอ่อนนุ่ม สำหรับผู้หญิงวัยทองก็ตรวจตามสะดวก

วิธีการตรวจทำได้ 3 วิธี
ให้ตรวจดูเต้านมของท่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในห้องนอน หรือขณะอาบน้ำ ควรจะใช้มือทำความสะอาดร่างกายแทนการใช้ฟองน้ำ หากสังเกตหรือสงสัยว่าผิดปรกติควรจะปรึกษาแพทย์

ตรวจหน้ากระจก

ให้ยืนปล่อยแขนลงข้างลำตัวตามสบาย
สังเกตสีผิว รอยบุ๋มของผิวหนังบนเต้านม หัวนมว่ามีของเหลวหรือมีแผลหรือไม่
ยกมือขึ้นประสานเหนือศีรษะเพื่อเปรียบขนาดของเต้านมทั้งสองข้าง มีการบิดเบี้ยวของหัวนมหรือไม่ ผิวเต้านมมีรอยนูนหรือบุ๋ม
จากนั้นก็ก้มลงเอามือจับที่เข่าให้นมห้อย แล้วใช้มือบีบหัวนมว่ามีสิ่งผิดปรกติไหลออกมาหรือไม่

ตรวจในท่านอนราบ

นอนราบในท่าสบาย ยกแขนซ้านเหนือศีรษะเพื่อทำการตรวจเต้านมแบน
ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและน้ำนางคลำ(ไม่ใช่บีบ)
คลำเริ่มจากรอบหัวนมและขยายจนทั่วนม
ถ้าคลำพบหรือสงสัยว่ามีก้อนให้ปรึกษาแพทย์
การคลำสามารถคลำในท่ายืนคลำเต้านมทั้งสองข้าง และคลำต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ด้วย

slot

การตรวจ mamogram
เป็นการตรวจเต้านมโดยใช้รังสีปริมาณน้อย แต่มีความคมชัดสูง การตรวจด้วยวิธีนี้สามารถทำให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้เร็วกว่าการคลำถึง 2 ปี ได้มีการแนะนำให้ประชาชนผู้หญิงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปให้ตรวจเป็นประจำทุกปี แต่สถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาแนะนำ ให้ประชาชนที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม หรือเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนควรจะตรวจ Mamography อายุน้อยกว่านี้

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ Mamography

ก่อนการตรวจ ท่านควรได้ปรึกษากับแพทย์ของท่านเกี่ยวกับปัญหาของเต้านม ประวัติครอบครัว ประวัติส่วนบุคคลรวมทั้งประวัติการใช้ฮอร์โมน ไม่ควรนัดตรวจเต้านมก่อนมีประจำเดือน เนื่องจากช่วงนั้นเต้านมจะคัดและเจ็บ ควรจะตรวจหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วหนึ่งสัปดาห ์และควรจะแจ้งแพทย์หากท่านสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ สำหรับคำแนะนำทั่วๆไปมีดังนี้

ไม่ควรใช้น้ำหอมหรือใช้แป้งทาบริเวณรักแร้และเต้านมในวันที่จะตรวจ เนื่องจากจะทำให้รบกวนการตรวจ
ควรจะนำฟิมล์เก่าไปด้วยทุกครั้ง
ควรจะแจ้งอาการที่เกิดกับเต้านมให้แพทย์ทราบ
ให้ฟังผลกับแพทย์ของท่านเท่านั้น

เครื่องมือมีรูปร่างอย่างไรและขั้นตอนในการตรวจ
เครื่อง Mamography เป็นเครื่อง x-ray ที่ใช้ตรวจเต้านมซึ่งต้องประกอบด้วยเครื่องที่ทำให้เกิดรังส ีและส่วนที่ใช้บีบและตรวจเต้านม เมื่อให้รังสีแก่เต้านมรังสีบางส่วนจะถูกดูดซึมโดยเนื้อเยื่อเต้านม บางส่วนก็ผ่านไปยังฟิมฟ์ทำให้เกิดภาพขึ้นมา ระหว่างการตรวจจะต้องมีการบีบเต้านมเนื่องจาก

ทำให้เต้านมแบนราบเพื่อที่จะตรวจเต้านมได้ทุกส่วน
ไม่มีการรบกวนจากเนื้อเยื่อที่หนา
ใช้รังสีในการตรวจน้อย
เพื่อไม่ให้เต้านมเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัด
การตรวจมักจะตรวจในแนวบนล่าง และแนวซ้ายขวาระหว่าการตรวจจะไม่เกิดอาการเจ็บปวดนอกจากจะรู้สึกเต้านมถูกบีบ