โรคต่างๆ

การรักษาโรคต้อเนื้อ

ต้อลม หรือ ตาลม ลักษณะเป็นก้อนเนื้อนูนบนเยื่อบุตาขาว จะอยู่ข้างกระจกตาดำ เป็นแผ่นหนานูนกลมสีขาวเหลือง มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา เมื่อเกิดอาการอักเสบจะแสบตา เคืองตา และ ตาแดง

เครดิตฟรี

ต้อเนื้อ หรือ ตาลิ้นหมา ลักษณะเป็นก้อนเนื้อนูนบนเยื่อบุตาขาวที่ขยายตัวใหญ่และหนาขึ้นจนลามเข้าไปในกระจกตาดำ อาจเกิดได้ทั้งด้านหัวตาและหางตา แต่มักพบได้บ่อยบริเวณด้านหัวตา

สาเหตุของต้อเนื้อต้อลม

สาเหตุของการเกิดต้อเนื้อต้อลม พบว่าเกิดจากดวงตาถูกรังสียูวีนานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาหลายปี ส่งผลต่อเซลล์เยื่อบุตาขาวสร้างโปรตีนและไขมันมากกว่าปกติ จนเกิดเป็นก้อนหรือแผ่นหนาบนเยื่อบุตาขาว ต้อเนืิ้อต้อลมเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาที่พบบ่อยเนื่องจากประเทศไทยมีแสงแดดจัดตลอดทั้งปี

สถานณ์การโรคต้อเนื้อในประเทศไทย

ต้อเนื้อ เป็นโรคที่พบได้มากในประเทศเขตร้อนที่ค่อนข้างแห้งแล้ง กันดาร และมีฝุ่นลมจัด ( ประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายนั่นแหละครับ ส่วนประเทศที่มีอากาศหนาวจะไม่ค่อยพบคนเป็นโรคนี้ ) โรคนี้จึงเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่งในบ้านเราแทบทุกภาคของประเทศ แต่จะพบเป็นกันมากที่สุดในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ฯลฯ เป็นต้น มักพบหรือเกิดกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และจะพบได้มากในผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-55 ปี ( ยังไม่ค่อยพบโรคนี้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คือ พบได้เหมือนกันแต่น้อยมาก และยังไม่พบโรคนี้เลยในเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ) ส่วนอัตราการเกิดโรคนี้ในผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดได้พอ ๆ กัน

อาการของโรคต้อเนื้อ

โรคต้อลมและต้อเนื้อสามารถเกิดกับดวงตาเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ และเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยโรคต้อลมและต้อเนื้อที่ยังเป็นไม่มาก มักไม่มีอาการใดๆ เพียงแต่จะเห็นเป็นเนื้อเยื่อผิดปกติบริเวณเยื่อบุตาขาวเท่านั้น แต่หากมีการอักเสบ ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บตา เคืองตา คันตา ตาแดง แสบตา น้ำตาไหล รู้สึกเหมือนมีเศษผงอยู่ในตา ในกรณีของต้อเนื้อที่เป็นมากจนลุกลามเข้าไปกลางกระจกตาและบดบังการมองเห็น ผู้ป่วยจะมีอาการตามัว และอาจเกิดสายตาเอียงได้เนื่องจากต้อเนื้อดึงกระจกตาทำให้ความโค้งของกระจกตาเปลี่ยนไป

การรักษาโรคต้อเนื้อ

สำหรับแนวทางการรักษาโรคต้อเนื้อต้อลม ปัจจุบันสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ซึ่งการผ่าตัดลอกต้อเนื้อมี 3 วิธีที่ใช้ในการรักษาในปัจจุบัน ดังนี้

สล็อต

การลอกต้อเนื้อ เรียก Bare sclera เป็นการตัดเนื้อออกจากเยื่อตาขาว และ ลอกต้อส่วนที่ติดอยู่บนตาดำออก ใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุมากๆ หรือในผู้ป่วยที่ไม่มีการอักเสบ
การลอกต้อเนื้อ และ นำเยื่อบุตามาแปะ เรียก Conjunctival graft โดยวิธีนี้จะทำตามการลอดต้อเนื้อ ร่วมกับการตัดเอาเยื่อตาขาวจากด้านบนของลูกตา มาแปะที่ตาขาว และเย็บด้วยไหม วิธีนี้จะสามารถป้องกันการกลับมาเกิดของต้อเนื้อได้
การลอกต้อเนื้อ และเอาเยื่อหุ้มรกมาแปะ เรียก Amnion graft จะใช้เยื่อหุ้มรกมาแปะแทนเยื่อบุตา วิธีนี้จะใช้ในกรณีที่ต้อเนื้อมี่ขนาดใหญ่มาก ซึ่งการใช้เยื่อบุตามาแปะอาจจะไม่เพียงพอ
การดูแลตัวเองไม่ให้เป็นโรคต้อเนื้อต้อลม คือ หลีกเลี่ยงการทำงานในที่ทีกลางแจ้งหรือแสงแดดจ้า ใช้แว่นกันแดด เพื่อให้สายตาและป้องกันฝุ่น หลีกเลี่ยงการให้ลมกระแทกตา

ภาวะแทรกซ้อนของโรคต้อเนื้อ

โรคนี้ส่วนมากจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงเกิดขึ้นแต่อย่างใด ยกเว้นแต่ว่าต้อเนื้อจะยื่นเข้าไปปิดตาดำจนมิด ก็อาจจะบังสายตาทำให้มองไม่ถนัดได้ ซึ่งมักจะใช้เวลานานหลายปี เนื่องจากต้อเนื้อจะค่อย ๆ งอกลุกลามขึ้นอย่างช้า ๆ (โดยปกติก่อนจะถึงขั้นเป็นมากจนปิดตาดำ ผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์ก่อนแล้ว เว้นแต่ในคนแก่ที่มักรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็อาจปล่อยปละละเลยจนปิดตามิดทั้ง 2 ข้าง ทำให้ตาบอดได้ ซึ่งการผ่าตัดลอกออกในกรณีนี้จะทำได้ยากและมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก)
ต้อเนื้อนี้อาจทำให้ดวงตารู้สึกระคายเคืองต่อฝุ่น ลม ได้มากขึ้น และทำให้เกิดอาการไม่สบายตา เช่น แสบร้อน และน้ำตาไหลได้บ้างเป็นครั้งคราว (การใช้ยาสามารถช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองนี้ได้)
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยมาก คือ การเกิดแผลเป็นที่กระจกตา ซึ่งอาจพบในรายที่เป็นมากและปล่อยให้มีการอักเสบบ่อย ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
การป้องกันโรคต้อเนื้อต้อลม

สำหรับแนวทางการป้องกันการเกิดโรคควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค คือ ลดการอยู่ในที่แสงแดดจ้าตลอดเวลา ลดการถูกระคายเคืองดวงตาจากสิ่งแวดล้อม แนวทางการป้องกันโรค มีดังนี้

สล็อตออนไลน์

ควรสวมแว่คตากันแดดเวลาต้องออกไปอยู่ในสถานที่ที่มีแสงแดดจ้าตลอดเวลา
สำหรับผู้อยู่ในงานอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโลหะ ซึ่งได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต (รังสียูวี) ในระดับสูงมาก ควรสวมแว่นตากรองรังสีตลอดเวลา และควรใช้หน้ากากพิเศษกรองรังสีขณะปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง
หลีกเลี่ยงการถูกลมกรรโชกกระทบดวงตา
ป้องกันการถูกสารละคายเคืองกระทบดวงตา เช่น แสงแดด ลม ฝุ่น และควัน
ควรพักสายตาเมื่อต้องใช้สายตาหนักๆ
หากเกิดอาการแสบตา ให้ล้างตาและใบหน้าให้สะอาด

ต้อเนื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

การโดนแสงอาทิตย์ หรือ แสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานานๆ
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลม,ฝุ่น,ความร้อน,สิ่งสกปรก และความแห้ง
การสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือภูมิแพ้เช่นสารเคมี เป็นเวลานานๆ
มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นต้อเนื้อ

ต้อเนื้อมีอาการอย่างไร อาจไม่มีอาการใดใด หรืออาจมีอาการระคายเคือง,คันตา,ตาแดง,น้ำตาไหล,หรือถ้าต้อเนื้อลามเข้ากระจกตามากอาจมีผลต่อสายตาทำให้เกิดสายตาเอียง บางครั้งอาจตาพร่าเพราะการกระจายของน้ำตาผิดปกติและมองไม่ชัดได้ในกรณีต้อเนื้อลามมาคลุมส่วนกลางกระจกตาอาจทำให้การมองเห็นลดลง

ต้อเนื้อเป็นอันตรายหรือไม่ ไม่เป็นอันตรายแต่อาจทำให้ระคายเคือง, ตาแดง หรือดูไม่สวยงามปัญหาหลักคือ ต้อเนื้อมีการลุกลามได้และถ้าเป็นมากอาจมีผลทำให้การมองเห็นลดลง อย่างไรก็ตามควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเนื่องจากมีเนื้องอกบางชนิดลักษณะคล้ายต้อเนื้อได้

jumboslot

ต้อเนื้อรักษาอย่างไร ต้องรีบผ่าตัดหรือไม่

ต้อเนื้อขนาดเล็ก หรือ ไม่มีอาการ ให้หลีกเลี่ยงสาเหตุปัจจัยเสี่ยงต่างๆละป้องกันการลุกลามของต้อเนื้อ ควรพบจักษุแพทย์ตรวจประจำปี
ต้อเนื้อมีอาการอักเสบหรือระคายเคืองควรพบจักษุแพทย์เพื่อพิจารณาให้หยอดตา ปัจจุบันยังไม่มียาสลายต้อเนื้อได้ ต้องใช้วิธีผ่าตัดลอกออก ไม่ควรซื้อยาหยอดต่อเนื่องเอง เนื่องจากยาบางชนิดมีผลข้างเคียงที่รุนแรง
ต้อเนื้อขนาดใหญ่ทำให้ระดับการมองเห็นลดลงหรืออักเสบบ่อยจักษุแพทย์อาจแนะนำผ่าตัด ลอกต้อเนื้อ
ยาที่ใช้รักษาต้อเนื้อมีกลุ่มใดบ้าง แพทย์จะพิจารณาให้ยาหยอดตาแล้วแต่อาการและความรุนแรงของการอักเสบของต้อเนื้อเช่น

ยาต้านฮีสตามีน เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัย ลดอาการคันระคายเคืองและแดง
ยาเสตียรอยด์ลดการอักเสบได้ดีมากแต่อาจมีผลข้างเคียงทำให้เห็นต้อหินได้
ยาน้ำตาเทียม ช่วยในกรณีที่ผิวตาไม่เรียบทำให้การกระจายของน้ำตาดีขึ้น
วิธีการผ่าตัดต้อเนื้อ เป็นการผ่าตัดที่ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นานโดยฉีดยาชาเฉพาะที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แต่ปัญหาที่พบได้หลังผ่าตัดคือการกลับเป็นซ้ำของต้อเนื้อ และอาจมีรอยแผลเป็นขาวบนกระจกตาในกรณีที่เป็นมานาน และต้อเนื้อฝังลึก

slot

ปัจจุบันวิธีการผ่าตัดที่นิยม มี 2 วิธี

ลอกต้อเนื้อออกแล้วให้เนื้อเยื่อบุตาเข้ามาคลุมบริเวณที่ลอกออกเองเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว ไม่ค่อยเจ็บหรือระคายคืองมาก แต่โอกาศกลับเป็นซ้ำสูง
ลอกต้อเนื้อออกแล้วนำเนื้อเยื่อมาเย็บแปะในบริเวณที่ลอกออกไปโดยเนื้อเยื่อที่นำมาใช้อาจเป็นเยื่อบุตาขาวตนเองหรือเนื้อเยื่อรกที่ได้รับการเตรียมไว้วิธีนี้จะใช้เวลาผ่าตัดนานกว่าและอาจมีอาการระคายเคืองหลังผ่าตัดมากกว่าผลดี คือ อัตราการเป็นช้ำน้อยกว่านอกจากนี้การผ่าตัดต้อเนื้อที่กลับเป็นซ้ำหรือกรณีต้อเนื้ออักเสบมาก จักษุแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาบางชนิดระหว่างผ่าตัดร่วมด้วยเพื่อโอกาศกลับเป็นซ้ำน้อยลง ปัจจุบันได้มีการนำกาวไฟบรินซึ่งนำมาสมานเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดเร็วขึ้นและการระคายเคืองหลังผ่าตัดลดลง
ต้อเนื้อป้องกันได้อย่างไร

หลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วง 10.00-14.00 น. เพื่อลดการโดนแสงยูวีใส่แว่น ที่สามารถป้องกันแสงยูวี และเพื่อป้องกันฝุ่น ลม ควัน
หลีกเลี่ยงสภาวะแวดลล้อมที่มีลม, ฝุ่น ความร้อน, ควัน, สิ่งสกปรก, ความแห้ง