โรคต่างๆ

การรักษาโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ

ปลอกหุ่มเอ็นอักเสบ คือ การอักเสบหรือตีบของปลอกหุ้มเอ็นของกล้ามเนื้อ ซึ่งอยู่บริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ โดยโครงสร้างของเอ็นสองเส้นที่ข้อมือใช้บังคับการทำงานของนิ้วหัวแม่มือ เอ็นจะมีเยื่อหุ้มเอ็นที่ทำหน้าที่เพื่อให้เอ็นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างลื่นไหล ซึ่งการใช้งานของข้อมือและนิ้วหัวแม่มืออย่างซ้ำๆ เช่น การหยิบสิ่งของต่างๆ หรือ ข้อมืออักเสบ จะส่งผลให้ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ และ จะทำให้เกิดอาการปวดที่ข้อมือ โรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ พบว่าเพศหญิงมีอัตราการเกิดที่สูงกว่าเพศชาย และพบมากกลุ่มคนอายุ 30 ถึง 50 ปี

เครดิตฟรี

สำหรับชื่อเรียกของโรคนี้มีหลายหลาย เช่น โรคข้อศอกนักเทนนิส โรคข้อไหลนักว่ายน้ำ โรคเดอเกอร์แวง และ โรคนิ้วล็อก รายละเอียดมีดังนี้

โรคข้อศอกนักเทนนิส ( tennis elbow ) อักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อศอก พบมากในนักกีฬาที่ใช้การตี ช่างไม้ และ ช่างทาสี เป็นต้น
โรคข้อไหล่นักว่ายน้ำ ( swimmer’s shoulder ) อักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณไหล่ พบบ่อยในนักกีฬาที่ใช้หัวไหล่มาก เช่น นักว่ายน้ำ นักเทนนิส และ นักยำน้ำหนักเป็นต้น
โรคเดอเกอร์แวง ( de Quervain’s disease )อักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้ม พบบ่อยในคนทำงานออฟฟิต ที่ต้องใช้ข้อมือและนิ้วหัวแม่มือบ่อย
โรคนิ้วล็อก ( trigger finger ) อักเสบของเส้นเอ็นที่บังคับการงอของนิ้วมือ พบบ่อยในนักกีฬาที่ต้องจับไม้แน่นๆ เช่น นักกีฬาเทนนิส นักกีฬาแบดมินตัน นักกอล์ฟ และคนทำสวน เป็นต้น
สาเหตุของการเกิดโรคปลอกหุ้มข้อมืออักเสบ

เป็นภาวะการอักเสบเรื้อรังของเส้นเอ็นบริเวณที่ลอดผ่านปลอกเส้นเอ็น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รับน้ำหนักและมีการเสียดสีมากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งโดยปกติบริเวณที่มีการเสียดสีมากจะมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นที่หุ้มทั้งด้านในผนังของปลอกเส้นเอ็นและด้านนอกเส้นเอ็น เพื่อช่วยลดการเสียดสีที่เกิดจากการใช้งานมากเกินไป ทำให้เยื่อหุ้มเอ็นทั้งสองฝั่งหนาตัวขึ้น ทำให้ช่องว่างในปลอกเส้นเอ็นตีบลง ทำให้เส้นเอ็นที่ลอดผ่านเคลื่อนไหวได้ยากขึ้น

อาการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มข้อมือของกล้ามเนื้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ เกิดจากภาวะอักเสบจากโรคต่างๆ เช่น รูมาตอยด์ รวมถึงการใช้งานของข้อมือและนิ้วหัวแม่มืออย่างหนักและซ้ำๆกัน นอกจากนี้พบว่าเกิดจากอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บ ทำงานหนัก

อาการของผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ

สำหรับการแสดงอาการป่วยจะแสดงอาการที่ข้อมือ โดยจะมีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วมือรวมกับอาการบวม ลักษณะเป็นๆหายๆ และบางครั้งอาการเจ็บลามไปถึงข้อศอก และอาการปวดจะมากขึ้น เมื่อจำเป็นต้องหยิบจับสิ่งของ สามารถสรุปลักษณะอาการของผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ มีดังนี้

ปวดและเจ็บบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ
มีอาการบวมบริเวณเอ็นตรงโคนนิ้วหัวแม่มือ
มีอาการชาด้านหลังนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
การรักษาโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ

สล็อต

สำหรับแนวทางการรักษาโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ มีแนวทางการรักษา 2 ลักษณะ คือ การรักษาโดยไม่ใช้การผ่าตัด และ การรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งการรักษาโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ มีดังนี้

การรักษาโรคปลอกหุ้มเอ็นโดยไม่ใช้การผ่าตัด โดยให้ลดการใช้งานข้อมือ ลดการหยิบจับ ยกของ รวมกับใส่เฝือกอ่อนเพื่อดามบริเวณโคนของนิ้วมือ เพื่อลดการเคลือนไหว และ ทานยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ร่วมด้วย
การรักษาดรคปลอกหุ้มเอ็ดด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยการผ่าดัดกรีดแยกเยื่อหุ้มเอ็นที่บีบรัดเส้นเอ็น อยู่ให้แยกจากกัน และเย็บแผล
การป้องกันโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ

สำหรับแนวทางการป้องกันโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ สามารถป้องกันได้ไม่ยาก โดยแนวทางการป้องกันโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ มีดังนี้

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมือหนักๆ ลดการเคลื่อนไหวข้อมือ เมื่อจำเป็น
บริหารข้อมือเป็นประจำ และต้องอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกำลังกาย
ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เจ็บบริเวณโคนนิ้วมือรวมกับอาการบวม ลักษณะเป็นๆหายๆ และบางครั้งอาการเจ็บลามไปถึงข้อศอก และอาการปวดจะมากขึ้น เมื่อจำเป็นต้องหยิบจับสิ่งของ แนวทางการรักษาอย่างไร

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
เช่น พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเม้าส์ เป็นเวลานาน, แม่บ้านทำความสะอาดบ้าน, นักจิตรกร หรือนักกีฬาประเภทแบดมินตัน, เทเบิ้ลเทนนิส ,วอลเลย์บอล เป็นต้น มีอุบัติการณ์พบได้ในผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย 6-10 และพบมากในช่วงอายุ 30-60 ปี

อาการและอาการแสดง
อาจสังเกตพบการอักเสบคือ ปวด-บวม-แดง-ร้อน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเจ็บและบวมบริเวณข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือ บวมบริเวณเอ็นตรงโคนนิ้วหัวแม่มือ อาการอาจจะค่อยเป็นค่อยไป หรืออาจจะเกิดทันที อาการปวดอาจจะร้าวไปข้อศอก อาจจะมีอาการชาด้านหลังนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ อาการจะปวดมากโดยเฉพาะเวลาหยิบหรือจับสิ่งของหรือมีการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ เช่น เวลาเหยียดและงอนิ้วหัวแม่มือเต็มที่ บิดเสื้อผ้า ยกขันน้ำ กวาดพื้น อุ้มลูก เป็นต้น

การตรวจร่างกาย
การตรวจที่สำคัญคือ

สล็อตออนไลน์

  1. ผู้ป่วยต้องมีการกดเจ็บ (tenderness) บริเวณ first dorsal compartment หรือ ประมาณ 1 เซนติเมตร proximal ต่อ radial styloid
  2. การตรวจร่างกายที่จำเพาะสำหรับโรคนี้ “ Finkelstein’s test”
  3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Finkelstein’s test มีการตรวจ 3 ขั้นตอน
1.ขั้นแรกผู้ตรวจจับกระดูกฝ่ามือ (metacarpal)ของนิ้วหัวแม่มือให้ค้างไว้ในท่า full adduction โดยให้ข้อมืออยู่ในท่าneutral

2.ขั้นตอนที่สองให้เลื่อนนิ้วมือของผู้ตรวจมาที่กระดูก proximal phalanxของนิ้วหัวแม่มือ กดข้อmetacarpophalangeal joint (MCPJ)ของนิ้วหัวแม่มือให้อยู่ในท่างอเต็มที่ (full flexion) โดยที่กระดูกฝ่ามือยังอยู่ในท่ากระดูก full adduction และข้อมืออยู่ในท่าneutral เหมือนเดิม ผู้ป่วยบางรายจะเริ่มมีอาการปวดบริเวณปุ่มกระดูก radial styloid แปรว่าผลการตรวจเป็นบวก

3.ขั้นตอนที่สามให้ผู้ตรวจกดนิ้วหัวแม่มือของผู้ป่วยค้างไว้ให้กระดูกฝ่ามืออยู่ในท่า full adduction และข้อMCPJ อยู่ในท่างอเต็มที่ค้างไว้ จากนั้นจึงกดข้อมืออยู่ในท่า full ulnar deviation ผู้ป่วยจะมีอาการข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มือ ปวดบริเวณปุ่มกระดูก radial styloid แปรว่าผลการตรวจเป็นบวก

การรักษา (แพทย์แผนปัจจุบัน)
การดูแลรักษาควรเริ่มต้นด้วยวิธีการอนุรักษ์ โดยการพักใช้งาน ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานข้อมือ การประคบอุ่น และให้ยาแก้ปวด นอกจากนั้นพิจารณาใส่ wrist splint หรือใช้วิธีทางกายภาพบำบัด เพื่อลดอาการปวด

jumboslot

  • ในรายที่ผู้ป่วยมีอาการปวดมาก อาจใช้วิธีการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปใน synovial sheath ของ dorsal first extensor compartment ถ้าหากรักษาด้วยวิธีต่างๆดังข้างต้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จ แพทย์พิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด decompression of the first extensor compartment

มุมมองในทางแพทย์แผนจีน
ในทางการแพทย์แผนจีนจะเรียกโรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบเป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ ( 伤筋 ) ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเส้นเอ็นบริเวณข้อมือและนิ้วมือ ใช้งานที่หักโหมจนทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสะสมเรื้อรัง และได้รับความเย็น ความชื้น มากระทบทำให้เส้นลมปราณถูกอุดกั้น จึงทำให้ชี่และเลือดเกิดการติดขัดไหลเวียนไม่คล่อง เมื่อชี่และเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นกล้ามเนื้อได้ จึงทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้น

การรักษาด้วยการทุยหนา (นวดจีน)
หลักการรักษา : คลายเส้นเอ็น ทะลวงเส้นลมปราณ เพิ่มการไหลเวียน

ท่าทางที่ใช้ในการรักษา : การกด การคลึง การเค้น การดัน การถู การเขย่า ฯ

การรักษาโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ
สำหรับการรักษา มี 2 วิธี คือ การรักษาโดยไม่ผ่าตัด และการผ่าตัด

วิธีการไม่ผ่าตัดแพทย์จะให้หลีกเลี่ยงการใช้งานข้อมือในท่าซ้ำ ๆ ใส่อุปกรณ์ดามข้อมือและนิ้วโป้งเพื่อลดการเคลื่อนไหว พร้อมให้รับประทานยาแก้อักเสบ หากผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีดังกล่าวอาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์อาจพิจารณาฉีดยาสเตียรอยด์เข้าในปลอกหุ้มเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบ ควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การฝ่อของไขมันใต้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา หรือสีผิวหนังเปลี่ยนไป

วิธีการผ่าตัดแพทย์จะพิจารณาในกรณีที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ดีขึ้น หรือผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อมือผิดรูป ซึ่งจะเปิดปลอกหุ้มเอ็นออก เพื่อลดการเบียดรัดเส้นเอ็นภายในปลอกหุ้มเอ็น หลังการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ แต่ต้องระวังไม่ให้แผลโดนน้ำ และควรมาตรวจตามแพทย์นัด เพื่อติดตามอาการและตัดไหม

slot

แนวทางการรักษาโดยศาสตร์แพทย์แผนจีนจะใช้การนวดทุยหนา การฝังเข็ม และการใช้ยาจีนแก่ผู้ป่วย ในผู้ป่วยที่เริ่มเป็นนั้นการรักษาโดยศาสตร์แพทย์แผนจีนผลการรักษาค่อนข้างดี มีโอกาสหายขาดประมาณ 70–80% เลยทีเดียว

การป้องกันของโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ

1.หลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ ในท่ากางนิ้วออกหรือกระดกนิ้วขึ้น

2.ถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพัน หรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วหัวแม่มือ

3.ประคบด้วยความร้อน หรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวด

4.งานบางอย่างต้องใช้เวลาทำงานนานต่อเนื่อง ทำให้มือเมื่อยล้าหรือระบม ควรพักมือเป็นระยะๆ เช่นทำ 45 นาที ควรจะพักมือสัก 10 นาที

6 ระยะเส้นเลือดขอด รักษาถูกวิธีลดโอกาสเสี่ยงลุกลาม
ยันไว้ อย่าให้อ้วน
5.ถ้ามีอาการข้อฝืด กำไม่ถนัดตอนเช้า ควรแช่น้ำอุ่น และบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆ ในน้ำ จะทำให้ข้อมือเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น

วิธีบริหารข้อมือ

1.ใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือแตะกับปลายนิ้วชี้ค้างไว้ 5 วินาที แล้วจึงใช้นิ้วหัวแม่มือสลับแตะนิ้วก้อยค้างไว้อีก 5 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง

2.ดัดข้อมืองอลงให้มากที่สุด ค้างไว้ 5 วินาที สลับกับดัดข้อมือกระดกขึ้นให้มากที่สุด ค้างอีก 5 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง

3.หงายมือขึ้น กำมือ แล้วค่อยๆ กระดกข้อมือขึ้น ค้างไว้ 5 วินาที แล้วค่อยกลับไปตำแหน่งเดิม ทำซ้ำ10 ครั้ง

4.คว่ำมือลง กำมือ แล้วกระดกข้อมือขึ้นค้างไว้ 5 วินาที แล้วกดข้อมือลงค้างอีก 5 วินาที สลับกัน 10 ครั้ง

5.ทำมือในลักษณะจับคันเบ็ดตกปลา กระดกข้อมือขึ้น–ลง สลับกัน 10 ครั้ง

วิธีที่ 3–5 สามารถใช้กระป๋องหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาถือด้วยก็จะดีมาก

6.บีบวัตถุ เช่น ลูกบอลเล็กๆ ดินน้ำมัน บีบให้แน่นที่สุด ค้างไว้ 5 วินาที สลับกับคลายออก ทำซ้ำ 10 ครั้ง

7.ใช้ยางวงใหญ่ 1 เส้นคล้องนิ้วมือทั้ง 5 แล้วกาง–หุบนิ้วมือเพื่อยืดยางออก ทำ 10 ครั้ง