โรคต่างๆ

สรรพคุณของกระวาน

กระวานจัดเป็นเครื่องเทศที่มีราคาแพงรองลงมาจากวานิลา กระวาน ที่ซื้อขายในตลาดโลกตั้งแต่อดีตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เครดิตฟรี กระวานแท้หรือกระวานเทศ (Elettaria cardamomum) ผลมีลักษณะ แบนรี ปลูกมากในอินเดีย กัวเตมาลา ศรีลังกา และแทนซาเนียกระวานไทย (Amomum krevanh) ผลมีลักษณะกลม ปลูกมากใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย และในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก ส่วนในประเทศไทยนั้นมีหลักฐานยืนยันว่าประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดกระวานไทย 2 แหล่ง ได้แก่ บนภูเขาสูงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะบริเวณเขาสอยดาวและป่าเขาระนาบ จังหวัดจันทบุรี เรียกว่า กระวานจันทบุรี ซึ่งคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งกระวานจันทบุรีสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม และกระวานจากภาคใต้ เช่น สงขลา สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ตรังยะลา นราธิวาส แต่คุณภาพต่ำกว่ากระวานจันทบุรี กระวานจัดเป็นเครื่องเทศส่งออกที่ทำรายได้แก่ประเทศปีละนับล้านบาท ตลาดต่างประเทศที่สำคัญของกระวานไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกง ทั้งนี้ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะกระวานไทย (Amomum krervanh Pierre ex …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ประโยชน์ดีๆของหอมแดง

หอมแดงเป็นพืชขนาดเล็กที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคส่วนของหัวหรือบัลบ์ นิยมใช้ในการประกอบอาหาร และเป็นสมุนไพร ทั้งนี้หอมแดง มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ สันนิษฐานว่าอยู่ในแถบประเทศทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน และอิหร่าน โดยเชื่อกันว่าหอมแดงกลายพันธุ์ตามธรรมชาติมาจากหอมหัวใหญ่และมีการคัดเลือกพันธุ์เพื่อนำมาปลูกเป็นพืชอาหาร ในจีนและอินเดียและมีการกระจายพันธุ์ไปทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดบันทึกไว้ ในช่วงคริสตวรรษที่ 12 ปัจจุบันการปลูกหอมแดงได้แพร่หลายไปทั่วโลก แต่ก็ยังมีการบริโภคน้อยกว่าหอมหัวใหญ่อยู่ หอมแดง จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในประเทศไทยพบว่ามีการปลูกมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคเหนือ แต่หอมแดงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหอมแดงคุณภาพดีก็ได้แก่หอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณหอมแดงใช้แก้หวัดและเลือดกำเดาออกแก้ไข้มีเสมหะบำรุงผมให้งอกงามทำให้ผิวหนังสดชื่นแก้ไข้ช่วยขับเสมหะแก้โรคในปากช่วยบำรุงธาตุเป็นยาขับลมในลำไส้แก้ปวดท้องแก้หวัดคัดจมูกตำผสมพิมเสนและเปราะหอมพอกกระหม่อมเด็กแก้หวัดคัดจมูกขยี้ดมแก้ซางชัก สลบแก้ปวดกระบอกตา แสบร้อนตา น้ำตาไหลขับปัสสาวะขับประจำเดือนแก้โรคปากคอ ฆ่าเชื้อโรคแก้ลมพิษทาแก้สิวแก้พิษแมลงกัดทาแก้อาการปวดบวมตามข้อช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารดี เจริญอาหารทำให้ความดันโลหิตต่ำลดไขมันในเลือดแก้อาการอักเสบต่างๆเป็นยาบำรุงหัวใจนำมาย่างไฟใช้พอกแผลฝี แผลช้ำเป็นยาบำรุงกำหนัด สล็อต บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้หัวหอมแดงในตำรับ “ยาประสะไพล” มีส่วนประกอบของหัวหอมแดงร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณรักษาระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร นอกจากนี้ในต่างประเทศยังมีการใช้หอมแดงเป็นสมุนไพรอีกด้วย เช่น ในนฟิลิปปินส์ ใช้หัวหอมเป็นยาขับพยาธิ กระตุ้นน้ำย่อย แก้ท้องเสีย อหิวาตกโรค ปวดหลังบริเวณเอว ปวดหัว และปวดเนื่องมาจากประจำเดือนไม่มา ในอาฟริกาตะวันตก ใช้น้ำคั้นจาหัวหอมถูทาตัวเด็กใช้แก้ไข้ ใช้เป็นยากระตุ้นความรู้สึกทางเพศ แก้ปวดและแก้ไข้ ในมาเลเซีย ใช้น้ำคั้นจากหัวหอมถู …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณรางจืด

รางจืดเป็นพืชเถาในเขตร้อนและเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศแถบอินเดีย อินโดจีน ศรีลังกา พม่า ไทย มาเลเซีย อินโนดีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และไตหวัน ในประเทศไทยพบมากตามป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นทั่วไป ในทุกภาคของประเทศ และเป็นพืชที่มักจะเจริญเติบโตได้เร็วมาก แต่ปัจจุบันนิยมนำมาปลูกตามบ้านเรือนทั่วไป เพราะมีการศึกษาวิจัยออกมาว่าสามารถขจัด/ล้างสารพิษในร่างกายได้ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณรางจืดเป็นยาเขียวลดไข้ใช้ถอนพิษผิดสำแดง และพิษอื่นๆใช้แก้ร้อนใน กระหายน้ำรักษาโรคหอบหืดเรื้อรังแก้ผื่นคันจากอาการแพ้ต่างๆใช้แก้พิษเบื่อเมาเนื่องจากเห็ดพิษ สารหนู หรือยาฆ่าแมลงแก้ประจำเดือนไม่ปกติแก้ปวดหูใช้ตำพอก แก้ปวดบวมแก้พิษร้อนต่างๆแก้เมาค้างแก้อาการปวดหัวมึนหัวอันเนื่องมาจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกค้างในร่างกายรักษาโรคอักเสบและปอดบวมแก้มะเร็งช่วยจับสารพิษในตับหรือล้างพิษในตับเป็นยาพอกบาดแผล น้ำร้อนลวก ไฟไหม้แก้โรคเบาหวาน ส่วนในทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของรางจืดมานานแล้ว ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ สล็อต พ.ศ. 2521 นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นกลุ่มแรกที่ทดลองป้อนผงรากรางจืดให้หนูทดลองก่อนให้น้ำยาสตริกนินแต่พบว่าไม่ได้ผล หนูชักและตาย แต่ถ้าผสมกับน้ำยาสตริกนินก่อนป้อน พบว่าหนูทดลองไม่เป็นอะไร แสดงว่าผงรากรางจืดสามารถดูดซับสารพิษชนิดนี้ไว้พ.ศ. 2523 อาจารย์พาณี เตชะเสนและคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้น้ำคั้นใบรางจืดป้อนหนูทดลองที่กินยาฆ่าแมลง“โฟลิดอล”พบว่าแก้พิษได้ ลดอัตราการตายลงจาก 56% เหลือเพียง 5% เท่านั้น ในขณะที่วิธีการฉีดกลับไม่ได้ผลพ.ศ. 2551 สุชาสินี …

Continue Reading
โรคต่างๆ

มะระขี้นกมีประโยชน์อย่างไร

มีข้อมูลว่ามะระขี้นกเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมานานนับพันปี ในเอเชีย อาฟริกา และละตินอเมริกา ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวรวมกับข้อมูลการค้นคว้าถิ่นกำเนิดของมะระขี้นกที่ได้มีการค้นคว้ากันมากในอดีตพอจะสรุปได้ว่า ถิ่นกำเนิดของมะระขี้นกนั้นอยู่ในเขตร้อนของเอเชียและทางตอนเหนือของแอฟริกาเขตร้อน ซึ่งอาจรวมไปถึงเขตร้อนในอเมริกาใต้หรือแถบประเทศลาตินอเมริกาอีกด้วย เพราะในปัจจุบันนั้นมะระขี้นกสามารถเพาะปลูกหรือมีให้เห็นได้ในประเทศเขตร้อนชื้น เช่น ประเทศในแถบอเมริกาใต้ เช่น บราซิล , อาร์เจนตินา , ปารกวัย ฯลฯ แอฟริกาตะวันออก เช่น เคนยา , แทนซาเนีย , อูกานดา ฯลฯ และเอเชีย เช่น พม่า , ไทย , ลาว , กัมพูชา เป็นต้น เครดิตฟรี ประโยชน์สรรพคุณของมะระขี้นกแก้ท่อน้ำดีอักเสบช่วยทำให้เจริญอาหารช่วยแก้ไข แก้ตัวร้อน ดับพิษร้อน แก้ปากเปื่อย เป็นขุมแก้พิษฝีบำรุงน้ำดี แก้ตับม้ามพิการแก้อักเสบฟกบวม แก้ปวดเนื่องจากลมคั่งในข้อแก้หอบหืดช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงโลหิตระดูแก้ตับม้ามอักเสบช่วยขับพยาธิแก้เจ็บปวดจากพิษต่างๆเป็นยาระบายอ่อนๆแก้เบาหวานแก้ไข้หวัดช่วยต้านไวรัสเอดส์ ต้านมะเร็งใบช่วยสมานแผลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และเป็นยาระบายช่วยป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียรักษาอาการอาการกรดไหลย้อนหรือแผลในกระเพาะอาหารลดการสร้างน้ำตาลจากตับ เสริมการเผาผลาญน้ำตาล สล็อต มะระขี้นกสามารถนำมารับประทาน หรือนำมาประกอบเป็นอาหารได้ เช่น ใบอ่อน ยอดอ่อน และผลอ่อน นึ่งหรือลวกให้สุก …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณของผักเชียงดา

ผักเชียงดาเป็นพืชที่พบได้ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น อินเดีย พม่า ศรีลักา และทางภาคเหนือของไทย สำหรับประเทศไทยผักเชียงดาจะพบได้ในบริเวณภาคเหนือ ที่มีอากาศหนาว ซึ่งมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่พบมากก็คือ ผักเชียงดาในสายพันธุ์Gymnema inodorum ซึ่งในภาคเหนือนั้นผักเชียงดา เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวเหนือในแถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา นิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อนำยอดไปประกอบอาหาร ส่วนในต่างประเทศมีรายงานว่าพบผักเชียงดาในประเทศที่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และแอฟริกา เครดิตฟรี สรรพคุณของผักเชียงดาช่วยเพิ่มกำลังในการทำงานหนักเป็นยารักษาเบาหวานช่วยทำให้เจริญอาหารช่วยบำรุงสายตาแก้ตาฝ้าฟาง มีอาการเคืองตาช่วยแก้หูชั้นกลางอักเสบรักษาไข้ อาการหวัด ลดไข้แก้ไอ ขับเสมหะช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้และหอบหืดแก้หลอดลมอักเสบแก้ปอดอักเสบช่วยแก้โรคบิดช่วยแก้ริดสีดวงทวารเป็นยาขับปัสสาวะช่วยขับระดูของสตรีช่วยแก้อาการบวมน้ำเป็นยาแก้โรคผิวหนังช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบำรุงสายตา รูปแบบและขนาดวิธีใช้ สล็อต ในการใช้ผักเชียงดาตามตำรายาพื้นบ้าน คือ ใช้รักษาเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ให้รับประทานเป็นผักสดอย่างน้อยวันละประมาณ 50-100 กรัม หรือ 1 ขีด สามารถช่วยป้องกันและบำบัดโรคเบาหวานได้ นำใบมาตำให้ละเอียดใช้พอกบนกระหม่อมรักษาไข้หวัด แก้ไอ ขับเสมหะได้ ใช้ใบแก่ของผักเชียงดามาเคี้ยวกินสามารถรักษาอาการท้องผูกได้ ใบสดใช้ตำพอกฝีหรือพอกบริเวณที่เป็นเริม งูสวัดแก้ปวดแสบ ปวดร้อน ส่วนรูปแบบและขนากการใช้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันระบุว่า …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณของมะแว้งต้น

มีการคาดการณ์กันว่าถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของมะแว้งต้นนั้นอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชียซึ่งอาจอยู่ในประเทศ แถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล ฯลฯ รวมถึงประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย, พม่า,ลาว,กัมพูชา ฯลฯ มะแว้งต้นเป็นพืชที่มักพบในไร่นา หรือเพาะปลูกโดยเกษตรกรมากกว่ามะแว้งเครือ แต่จะพบขึ้นเองตามธรรมชาติน้อยกว่ามะแว้งเครือ สันนิษฐานว่ามะแว้งต้นคงได้รับการคัดเลือกปรับปรุงโดยมนุษย์มาบ้างแล้ว เช่นเดียวกับมะเขือพวง ที่ไม่ใช่พืชป่าตามธรรมชาติบริสุทธิ์เหมือนมะแว้งเครือ ส่วนในประเทศไทย สามารถพบได้เองตามธรรมชาติในบริเวณที่ราบ ชายป่าที่โล่งแจ้งและที่รกร้างริมทาง และยังสามารถพบได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณของมะแว้งต้นเป็นยาเย็นใช้เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะแก้ปวดฟันแก้ไซนัสช่วยขับลมแก้ปวดหัว ปวดบวมอักเสบรักษาต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบแก้ปวดกระเพาะแก้ฟกช้ำดำเขียวใช้เป็นยาบำรุงธาตุ บำรุงน้ำดีช่วยเจริญอาหารแก้โรคเบาหวาน ละลายก้อนนิ่วแก้ไข้สารพัดพิษช่วยเจริญอาหารแก้กินผิดสำแดงช่วยลดน้ำตาลในเลือดแก้ไข้สันนิบาตรักษามะเร็งเพลิงรักษาวัณโรคแก้ท้องอืดเฟ้อขับพยาธิแก้โลหิตออกทางทวารหนัก ทวารเบา สล็อต มะแว้งต้นสามารถใช้รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือเครื่องเคียงได้ ซึ่งส่วนของมะแว้งที่ใช้เป็นผักได้ก็คือ ยอดอ่อนและผลอ่อน สำหรับยอดอ่อนนั้นต้องนำมาต้มให้สุกเสียก่อน แล้วจึงนำไปใช้เป็นผักจิ้ม ส่วนผลอ่อนดิบใช้เป็นผักจิ้มได้เลย นิยมกินกับปลาร้า แต่ก็ใช้จิ้มน้ำพริกได้เหมือนกัน รสชาติของมะแว้งค่อนข้างขื่นขม แต่เมื่อเคี้ยวสักครู่จะรู้สึกออกรสหวานเล็กน้อย ถือเป็นเอกลักษณ์ของผลมะแว้งดิบ รูปแบบและขนาดวิธีใช้ ใช้เป็นยาขมเจริญอาหาร แก้ไอ และแก้โรคหอบหืด ใช้มะแว้งต้น ผลแก่ในเด็ก ใช้ 2-3 ผล ใช้เป็นน้ำกระสายยา กวาดแก้ไอ ขับเสมหะผู้ใหญ่ ใช้ …

Continue Reading