โรคต่างๆ

สรรพคุณของหนามกระสุน

หนามกระสุนเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นของเขตอบอุ่นและเขตร้อนของโลกโดยเชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่หลายแหล่งตามทวีปต่างๆ เช่นในเขตอบอุ่นทางยุโรปตอนใต้และออสเตรเลีย ส่วนในเขตร้อนได้แก่ บริเวณเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา เป็นต้น ทุ่งนา หรือตามไร่ส่วนและของเกษตรกร รวมถึงตามริมทาง ริมถนน ก็สามารถพบได้เช่นเดียวกัน

เครดิตฟรี

ประโยชน์และสรรพคุณหนามกระสุน

หนามกระสุนได้ถูกนำมาใช้เป็นสมุนไพรมาตั้งแต่อดีตแล้ว ทั้งในประเทศไทยและอินเดียก็ต่างใช้หนามกระสุนมาบำบัดรักษาโรค เช่นเดียวกัน ซึ่งตามตำรายาไทยได้ระบุถึงสรรพคุณของหนามกระสุนไว้ว่า ทั้งต้น ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้กษัย แก้หนองใน ขับระดูขาว แก้ไตพิการ ปัสสาวะพิการ แก้หน้ามืด วิงเวียน ช่วยเพิ่มความกำหนัดเพื่อสมรรถภาพทางเพศ ผลช่วยบำรุงตับ ไต บำรุงสายตา บำรุงกระดูก ลดความดันโลหิต แก้อาการปวดทางเดินปัสสาวะ ป้องกันการชัก ส่วนในประเทศอินเดียใช้หนามกระสุน เป็นยาขับปัสสาวะ บำรุงอสุจิในเพศชาย แก้โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ปัจจุบันในต่างประเทศยังได้มีการนำหนามกระสุนมาทำเป็นสารสกัด เพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศและเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย รวมถึงใช้กระตุ้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาอีกด้วย

ลักษณะทั่วไปหนามกระสุน

หนามกระสุนจัดเป็นไม้เถาล้มลุกเลื้อยคลุมดิน มักแตกกิ่งกันไปโดยรอบ ส่วนของปลายยอดจะชูตั้งขึ้น ตามลำต้นมีขนขึ้นปกคลุมโดยแต่ละต้นสามารถยามได้ถึง 150 เซนติเมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดี่ยว ออกเรียงตรงกันข้ามเป็นคู่ มีใบย่อย ซึ่งมีขนาดประมาณ 2.5×6.5ซม. ปลายใบแหลมมน ขอบใบเรียบ และมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว สีเหลืองมีกลีบดอก 5 กลีบ เป็นรูปไข่กลับ กว้าง 3-5 มิลลิเมตร ยาว 4-8 มิลลิเมตร โดยดอกจะออกตามซอกใบหรือตามข้อของลำต้น ผลเป็นรูปแบบกลมแบบแห้งแล้วแตก โดยซีกผลเป็นแบบผลผักชี กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 4-5 มิลลิเมตร แบ่งได้เป็น 5 ซีก ส่วนเปลือกผลหนาและแข็งเป็นหนามแหลม ที่เรียงเป็น 2 คู่ เนื้อแข็งซึ่ง ใน 1พูจะมี 2 – 5เมล็ด

การขยายพันธุ์หนามกระสุน

หนามกระสุนสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้เมล็ด โดยนับเป็นพืชที่มีขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว เพียงแค่เมล็ดแห้งตกลงพื้นดินและได้น้ำเพียงนิดหน่อยก็สามารถเจริญเติบโตได้แล้ว ในปัจจุบันยังไม่มีการนิยมนำมาปลูกแต่อย่างใด เพราะหนามกระสุนพบมากในธรรมชาติ รวมถึงยังเป็นวัชพืชที่คอยรบกวนผลิตผลทางการเกษตรกรจึงถูกกำจัดมากกว่าการปลูก ส่วนมากการขยายพันธุ์จะเป็นการขยายพันธุ์ในธรรมชาติ

รูปแบบและขนาดวิธีใช้หนามกระสุน

สล็อต

ใช้ขับปัสสาวะ แก้หนองใน ขับระดูขาว แก้ไตพิการ แก้ปัสสาวะพิการ แก้นิ่ว บำรุงกำลัง เพิ่มความกำหนัด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดยใช้หรือใช้ทั้งต้น ต้มน้ำดื่ม ราก เมล็ด บดเป็นผง ชงกับน้ำร้อน ก็ได้ แก้ไตพิการ แก้นิ่ว แก้กระษัย แก้หน้ามืด วิงเวียน โดยใช้ต้นโคกกระสุน 1 กำมือ ต้มดื่มวันละ 3 เวลา แก้ปวดฟัน ใช้รากนำมาฝนผสมกับน้ำนิดหน่อย แล้วจึงนำมาถูกับฟันซี่ที่ปวด บำรุงตับ ไต กระดูก และสายตา ใช้ผลแห้ง จำนวน 1 กำมือ นำมาต้มกับน้ำ 3 แก้ว แล้วเคี่ยวให้เหลือ 1 แก้ว นำมาดื่มครึ่งแก้ว วันละ 2 ครั้ง กระตุ้นกำหนัด บำรุงน้ำอสุจิ โดยใช้เมล็ดแห้งบดให้เป็นผง ใช้กินกับน้ำผึ้ง วันละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ช้อนชา ลดความดันโลหิต ใช้ผลหนามกระสุน 15 กรัม ชุมเห็ดเทศ 30 กรัม และชะเอม 6 กรัม เก๊กฮวย 20 กรัม นำมาต้มกับน้ำดื่ม ส่วนสารสกัดหนามกระสุน 45% ที่มีในต่างประเทศได้ระบุขนาดการใช้คือ 200 – 450 มิลลิกรัมต่อวัน

การศึกษาทางเภสัชวิทยา

ฤทธิ์กระตุ้นกำหนัด มีการศึกษาวิจัยฤทธิ์กระตุ้มความกำหนดในหนูแรทพบว่า สารสกัดหนามกระสุนสามารถเพิ่มแรงดันขององคชาตในหนูแรทที่ถูกทำหมั้นได้เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ประสิทธิภาพยังน้อยกว่าฮอร์โมนเพศชาย (testosterone)และอีกงานวิจัยหนึ่งระบุว่าจากการศึกษาผลแบบเฉียบพลันในลิงและการศึกษาผลแบบเรื้อรังในกระต่ายและหนูแรทโดยให้กินสารสกัดหนามกระสุนพบว่าระดับ testosterone ของสัตว์ทดลองทั้งหมดสูงขึ้น

ส่วนผลการทพลองทางคลินิกในอาสาสมัครเพศชาย กลุ่มต่างๆมีผลดังนี้
ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี เมื่อรับประทานสารสกัดหนามกระสุนแห้งอัดแคปซูลในขนาด 10 และ 20 มก./กก./วัน นาน 4 สัปดาห์ พบว่าระดับ testosterone ไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มยาหลอก และการศึกษาในชายที่มีภาวะ EDโดยทานแคปซูลสารสกัดน้ำขนาด 400 มก. วันละ 2 ครั้ง 1 เดือน พบว่าระดับ testosterone ไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มยาหลอก ส่วนการศึกษาในผู้ชายที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย 30 คน ให้ทางสารสกัดน้ำวันละ 750 มก. 3 เดือน ว่าพบมีผลเพิ่มระดับ testosterone

สล็อตออนไลน์

ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย มีการศึกษาฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศของเพศชายของสารสกัดต้นหนามกระสุน (Tribulus terrestris L.)โดยสุ่มให้อาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างอ่อนและปานกลาง จำนวน 180คน รับประทานยาเม็ดสารสกัดจากต้นหนามกระสุน (Tribestan®) ขนาด 250มก. (ซึ่งประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐาน furotanol sapaonin ไม่น้อยกว่า 112.5 มก.) ครั้งละ 2เม็ด วันละ 3ครั้ง หลังมื้ออาหาร และให้อีกกลุ่มหนึ่งรับประทานยาหลอก ติดต่อกัน 12สัปดาห์ จากการประเมินผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามของ International Index of Erectile Function (IIEF)พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเม็ดหนามกระสุน เพิ่มความพึงพอใจระหว่างการร่วมเพศ ความต้องการทางเพศ และความพอใจทางเพศโดยรวม เพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรืออาการไม่พึงประสงค์

นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหนามกระสุนด้านอื่นๆอีกเช่น มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด คลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลาย ลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล ขับปัสสาวะ ลดการอับเสบ แก้ปวด เสริมสร้างกล้ามเนื้อ

การศึกษาทางพิษวิทยา

มีการศึกษาความเป็นพิษของหนามกระสุนโดยเมื่อฉีดสารสกัด 95%เอทานอลเข้าทางช่องท้องของหนูขาวและหนูถีบจักร พบค่า LD50 ที่ขนาด 56.4 มล./กก. และ 7 มล./กก. ตามลำดับ

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง

jumboslot

สตรีมีครรภ์และสตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตรห้ามใช้สมุนไพรหนามกระสุน
เนื่องจากการศึกษาวิจัยพบว่าสารสกัดน้ำของหนามกระสุนมีปริมาณโพเทสเซียมสูง ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยงหรือควรระมัดระวังในการใช้
ในทางการแพทย์จีนได้ระบุไว้ว่า ผู้ที่มีภาวะ เลือดจาง เลือดน้อย ควรหลีกเลี่ยงการใช้หนามกระสุน
ในการใช้สมุนไพรหนามกระสุนควรต้องระมัดระวัง ในการใช้ ควรใช้ในปริมาณที่พอดีที่ระบุไว้ในตำรายาต่างๆไม่ควรใช้มากเกินไปหรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนเกินไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ส่วนเด็กผู้ป่วยเรื้อรังหรือผุ้ต้องรับประทานยาต่อเนื่องควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หนามกระสุนเสมอ

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของโคกกระสุน
สารที่พบ ได้แก่ สารจำพวก Flavonoid glycoside, Kaempferitrin, Kaempferide, Kaempferol-3-glucoside, Tribuloside, Potassium เมล็ดพบสาร Harman, Harmine ใบและรากพบ Alkaloid, Diosgenin, Gitogenin, Chlorogenin Harmol เป็นต้น

slot

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่พบ ได้แก่ ฤทธิ์ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด ขับปัสสาวะ ละลายก้อนนิ่วในไต ลดการอักเสบ ต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
เมื่อใช้สารจากโคกกระสุนที่สกัดได้ด้วยแอลกอฮอล์ นำมาทดลองในสัตว์พบว่า สามารถลดความดันโลหิตของสัตว์ทดลองได้เล็กน้อย
สารที่สกัดได้จากโคกกระสุนด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาที่ต้มได้จากโคกกระสุน มีฤทธิ์เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ และยับยั้งอาการหืดหอบได้ โดยเฉพาะกับการรักษาอาการไอจะมีประสิทธิภาพการรักษาดีมาก
ยาชงจากทั้งต้นมีฤทธิ์เพิ่มปริมาณของปัสสาวะ ในคนที่มีสุขภาพปกติจะพบว่ามีฤทธิ์ขับปัสสาวะและทำให้สูญเสียเกลือแร่น้อยกว่ายาขับปัสสาวะไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
จากการทดสอบความเป็นพิษ ด้วยการฉีดสารสกัดจากต้นด้วย 95% เอทานอล เข้าช่องท้องของหนูขาว แล้วทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่ง คือ 56.42 กรัมต่อกิโลกรัม
เมื่อปี ค.ศ.2006 ประเทศจีน ได้ทดลองในกระต่ายจำนวน 50 ตัว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยให้อาหารแก่กระต่ายเพื่อให้กระต่ายอ้วนนาน 4 สัปดาห์ และกระต่ายกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ให้สารสกัดโคกกระสุนในขนาดต่ำ และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ให้สารสกัดโคกกระสุนในขนาดสูง ภายหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ ตรวจระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในกระต่าย พบว่ากระต่ายกลุ่มที่ 2 และ 3 มีระดับไขมันในเลือดลดลง P < 0.05
ประโยชน์ของโคกกระสุน
โคกกระสุนในวงการกีฬา สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาได้ อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬา ทำให้นักกีฬามีศักยภาพของร่างกายที่พร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬามากขึ้น
ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเจริญพันธุ์ทั้งเพศชายและเพศหญิง ช่วยให้รอบการตกไข่ของผู้หญิงเป็นปกติ ซึ่งนำไปสู่การช่วยทำให้มีบุตรได้ง่ายขึ้น ช่วยลดอาการก่อนและระหว่างมีประจำเดือนของผู้หญิง ช่วยให้อาการวัยทองในผู้หญิงลดลง ช่วยลดอาการซึมเศร้า วิตกกังวล และนอนไม่หลับให้ลดน้อยลงได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชาย ช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศทั้งชายและหญิง จากการศึกษาวิจัย โดยให้อาสาสมัครชายทดลองใช้โคกกระสุน 750 มิลลิกรัมติดต่อกัน 5 วัน ผลการทดลองพบว่า ระดับเทสโทสเตอโรนของทุกคนเพิ่มสูงขึ้น และผลการทดลองยังพบว่าโคกกระสุนมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบสืบพันธุ์ ทำให้อสุจิเคลื่อนตัวได้ดีขึ้น และช่วยเพิ่มจำนวนสารคัดหลั่งและกระตุ้นความตื่นตัวทางเพศ