โรคต่างๆ

สันโศกมีประโยชน์อย่างไร

สันโศกเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นของทวีป เช่นในแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยจัดเป็นไม้พื้นถิ่นเพราะสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมักพบได้ตามป่าดงดิบ , ป่าละเมาะ หรือตามป่าเบญจพรรณ ที่มีความชื้นปานกลาง แต่มีแสงแดดส่องถึงแบบเต็มวัน เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณสันโศก ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากสันโศกดังนี้ ยอดอ่อนและใบอ่อนมักจะใช้รับประทานร่วมกับขนมจีน น้ำพริก ลาบ และแกงหน่อไม้ นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดริ้นไรไก่ได้อีกด้วย โดยการนำต้นและใบแก่ของสันโศกมาเผารมควันตามเล้าไก่ หรือนำใบแก่ไปใส่ไว้ในรังไข่จะช่วยไล่ไรไก่ได้เช่นกัน เพราะใบมีกลิ่นเหม็นรุนแรง หรืออาจจะนำใบแก่มาต้มกับน้ำอาบให้ไก่ชนเพื่อกำจัดไรไก่ก็ได้ ส่วนสรรพคุณทางยาของสันโศกนั้นตามตำรายาไทยระบุไว้ว่า ราก มีกลิ่นหอม รสร้อน มีสรรพคุณขับเลือด และหนองให้ตก พอกแผล ริดสีดวงและคุดทะราด ขับพยาธิ แก้โรคผิวหนัง แก้แน่น กระจายเลือดลม เปลือกต้น มีกลิ่นหอม รสร้อน มีสรรพคุณแก้โลหิตในลำคอ และลำไส้ให้กระจาย ใช้รมแก้ริดสีดวงจมูก กระพี้และแก่น มีรสร้อน แก้โลหิตในลำไส้ ขับลม ขับพยาธิไส้เดือน ใบ มีกลิ่นหอม มีรสเผ็ดร้อน ซ่า มีสรรพคุณแก้ลมอันผูกเป็นก้อนให้กระจาย กระจายเลือดลมให้เดินสะดวก แก้ลมอัมพฤกษ์อัมพาต แก้ขัดยอก เสียดแทง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณกำแพงเจ็ดชั้น

กำแพงเจ็ดชั้นเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชียในแถบประเทศ อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น โดยมักจะพบตามป่าเบญจพรรณ ที่มีระดับความสูงไม่เกิน 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ส่วนมากจะพบได้ตามในป่า โดยเฉพาะป่าทางภาคอีสาร จะพบได้มากกว่าภาคอื่นๆ เครดิตฟรี ทั้งนี้กำแพงเจ็ดชั้นนับเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง เพราะอัตราการเกิดและการอยู่รอดมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและทำลายมาก ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เพาะและขยายพันธุ์เพื่อใช้ปลูกทดแทนในป่า และส่งเสริมให้มีการปลูกตามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ประโยชน์และสรรพคุณกำแพงเจ็ดชั้น กำแพงเจ็ดชั้นเป็นไม้พื้นถิ่นของไทย ดังนั้น จึงมีการนำมาทำประโยชน์ตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยมีการนำผลสุกของกำแพงเจ็ดชั้นสามารถนำมารับประทานเล่นได้ แต่โดยมากแล้วแทบทุกภาคของไทยมักจะนำเอากำแพงเจ็ดชั้นมาทำประโยชน์ในด้านสมุนไพรมากกว่า โดยมีการระบุถึงสรรพคุณตามตำรายาต่างๆ ดังนี้ ตำรายาพื้นบ้าน ต้น รสเมาเบื่อฝาดสุขุม ใช้ต้มน้ำดื่ม หรือดองสุรา แก้ปวดเมื่อย หรือเข้ายาระบาย (ผสมกับรากตูมกาขาว รากชะมวง และรากปอด่อน) บำรุงโลหิต ฟอกโลหิต แก้โลหิตเป็นพิษทำให้ร้อน บำรุงโลหิต แก้โลหิตจาง แก้ผอมแห้งแรงน้อย ขับระดูขาว แก้ปวดตามข้อ แก้ไขข้อพิการ เข้าข้อ แก้ประดง ขับผายลม ฟอกและขับโลหิตระดู …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณของโกฐชฎามังสี

โกฐชฎามังสีมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัย โดยคาดกันว่าน่าจะอยู่ในบริเวณประเทศอินเดียและภูฎานสำหรับในประเทศไทยไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ส่วนมาก การใช้ประโยชน์จากโกฐชฎามังสีในการนำมาทำตำรายาต่างๆ จะเป็นการนำเข้าจากอินเดียและประเทศในแถบเทือกเขาหิมาลัย เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณโกฐชฎามังสี ในประเทศไทยโกฐชฎามังสีถูกนำมาใช้ประโยชน์มาตั้งแต่อดีตแล้ว ส่วนมากจะถูกนำมาใช้ในการทำเป็นยาสมุนไพรหรือนำมาเป็นส่วนผสมของตำรับต่างๆ เช่น ตำรับ”ยาหอมเทพจิตร” และตำรับ ”ยาหอมนวโกฐ” ซึ่งมีส่วนประกอบของโกฐชฎามังสีอยู่ในพิกัดโกฐทั้ง 9 เช่น โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี โกฐก้านพร้าว ฯลฯร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ โดยยาหอมทั้ง 2 ตำรับนี้มีสรรพคุณในการแก้ลมวิงเวียน แก้อาการหน้ามืด ตาลาย ใจสั่น คลื่นเหียน อาเจียน แก้ลมจุกแน่นในท้อง และยังได้มีการนำมาใช้ในเครื่องยาไทย ที่เรียกว่า “พิกัดโกฐ” โดยโกฐชฎามังสีจัดอยู่ใน โกฐทั้งเก้า(เนาวโกฐ) มีสรรพคุณแก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปากคอ แก้ลมในกองธาตุ ชูกำลัง บำรุงโลหิต แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ แก้สะอึก บำรุงกระดูก แก้ไข้ในกองธาตุอติสาร แก้ไส้ด้วนไส้ลาม ขับระดูร้าย เป็นต้น ส่วนในตำรายาไทยระบุถึงสรรพคุณของโกฐชฎามังสีว่า เหง้าหรือรากมีรสสุขุม ขม กลิ่นหอม มีกลิ่นแรงเฉพาะตัว …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณบัวหลวง

ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของบัวหลวงนั้นเชื่อว่าอยู่ในแถบเอเชียใต้ (อินเดีย) และเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ (รวมทั้งบริเวณประเทศไทย) แต่ บางตำราระบุว่าบัวหลวงมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา แล้วจึงแพร่ขยายมา ถึงทวีปเอเชียตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เครดิตฟรี สำหรับในประเทศไทยนั้นบัวหลวงนับเป็นพืชพื้นถิ่นของไทย และเป็นพืชชนิดแรกๆ ที่บรรพบุรุษของไทยนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งในการใช้บริโภค , ใช้ในประเพณีและความเชื่อต่างๆ ปัจจุบันสามารถพบเห็นบัวหลวงได้ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ส่วนใหญ่มักจะมีการปลูกเชิงพาณิชย์ในภาคกลาง เช่น อยุธยา , สระบุรี , นนทบุรี , ปทุมธานี เป็นต้น นอกจากนี้บัวหลวงยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดต่างๆ ถึง 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี , อุบลธานี , หนองยังลำภู , พิจิตร , และสุโขทัย อีกด้วย ประโยชน์และสรรพคุณบัวหลวง ในประเทศไทยมีการนำบัวหลวงมาใช้ประโยชน์ มาตั้งแต่อดีตมานานมากแล้วเพราะบัวเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับพุทธศาสนามายาวนาน เป็นสัญลักษณ์ของพุทธบูชา จึงนิยมใช้ดอกบัวในการไหว้พระ ทำบุญ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งที่เป็นมงคล อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวหวาน เช่น เหง้าบัวผัดน้ำมัน เหง้าบัวอ่อนต้มหรือตุ๋นกระดูกหมูกับเครื่องยาจีน หรือนำเหง้าบัวมาต้มเป็นน้ำสมุนไพรไทยรากบัวก็ได้ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณของม้ากระทืบโรง

ม้ากระทืบโรง เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณป่าดงดิบ ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้งในบริเวณ เขตร้อนชื้นของทวีปเอเชีย เช่น ในประเทศ อินเดีย , บังคลาเทศ , พม่า , ไทย ,ลาว , กัมพูชา เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย ถือว่าเป็นไม้ประจำถิ่นของภาคเหนือและภาคอีสาน เพราะมีการพบมาใน 2 ภาคดังกล่าว ทั้งนี้พืชในสกุล Ficus นี้มีมากถึง 800 สายพันธุ์เลยทีเดียว แต่สายพันธุ์ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ คือ สายพันธุ์ม้ากระทืบโรง (Ficus foveolata Woll) เท่านั้น เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรงมีการนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยส่วนมากคนอีสานและคนเหนือมักจะนำมาเป็นสมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย บำรุงตามกำหนัด แต่ทั้งนี้ม้ากระทืบโรคยังมีสรรพคุณในทางสมุนไพรตามตำรายาไทยอีกดังนี้ เถา รสเย็นขื่น ดองสุราหรือต้มดื่มบำรุงกำลัง บำรุงโลหิต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดเอว แก้ปวดฟัน ปวดศีรษะ บำรุงความกำหนัด บำรุงธาตุ แก้ประดงเลือด …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ประโยชน์ของหญ้าขัด

หญ้าขัดพบทั่วไปตามพื้นที่โล่งแจ้ง มีร่มเงาเล็กน้อย สภาพอากาศแห้งแล้ง ดินปนทราย และพบมากในป่าประเทศอินเดีย ส่วนประเทศไทยพบได้ในป่าเขตร้อนของประเทศไทย เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณหญ้าขัด มีการนำหญ้าขัดใบยาวมาใช้ทำประโยชน์ด้านต่างๆ ดังนี้ มีการนำหญ้าขัดใบยาวมาใช้ในการขัดผิด โดยใช้หญ้าขัดใบยาว 40 กรัม, ขมิ้นชัน 120 กรัม, ไพล 100 กรัม, เหงือกปลาหมอ 60 กรัม และดินสอพอง 80 กรัม นำมาทั้งบดมาบดให้เป็นผงแล้วผสมให้เข้ากัน แล้วนำผงที่ได้ใส่น้ำลงไปไม่ให้เหลวหรือแห้งจนเกินไป แล้วนำมาขัดผิวหน้าเบา ๆ เสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วและให้ทาน้ำผึ้งหรือโลชั่นตาม นอกจากนี้กิ่งและลำต้นนำไปตากแห้งให้ใบหลุดร่วงให้หมดแล้วเอามามัดรวมกัน 3-4 ต้น ใช้ทำเป็นไม้กวาดตามลานบ้านได้ ส่วนด้านสรรพคุณทางยานั้นตามตำรายาไทยระบุว่า ทั้งต้น รสเย็น ฉุดเล็กน้อย ใช้ดับร้อน แก้พิษ แก้บวม สมานเนื้อ แก้หวัด เต้านมอักเสบ บิดลำไส้อักเสบ หกล้มกระดูกหัก แผลบวมเป็นพิษ เลือดออก ส่วนอีกตำราหนึ่งระบุว่า ต้น ใช้เป็นน้ำยาบ้วนปาก บำรุงเหงือกและฟัน …

Continue Reading