โรคต่างๆ

สรรพคุณของน้ำนมราชสีห์

น้ำนมราชสีห์ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลาง และมีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบได้ทั่วไปในเขตร้อนแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาและคาริบเบียน สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาค โดยมักขึ้นตามริมทางที่รกร้าง ชายป่า และในพื้นที่โล่ง รวมถึงตามแปลงเพาะปลูกพืชต่างๆนอกจากนี้ในประเทศไทย ยังได้จัดน้ำนมราชสีห์เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งอีกด้วย เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณน้ำนมราชสีห์ สำหรับประโยชน์ของน้ำนมราชสีห์นั้น ในบางพื้นที่มีการนำยอดอ่อนของต้นน้ำนมราชสีห์มารับประทานเป็นอาหารและยังมีการนำต้นน้ำนมราชสีห์มาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เพราะเป็นพืชที่มี Growth hormone สูง เมื่อนำมาใช้เลี้ยงสัตว์จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากสัตว์ดีขึ้น เช่น ช่วยทำให้เป็ดออกไข่ดี ทำให้ไก่เนื้อมีน้ำหนักเนื้อเพิ่มขึ้น ส่วนปลาก็เจริญเติบโตได้ดี ส่วนสรรพคุณทางยาของต้นน้ำนมราชสีห์นั้นตามตำรายาไทยไว้ว่าทั้งต้น รสฉุน เปรี้ยว เย็นจัด ใช้ดับร้อน แก้พิษ ขับน้ำนม แก้ชื้น ผดผื่นคัน ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน บิดจากแบคทีเรีย หนองใน ปัสสาวะเป็นเลือด ฝีในปอด ฝีที่เต้านม ฝีพิษบวมแดง ขาเป็นกลาก เน่าเปื่อย ใช้เป็นยาบำรุง บำรุงธาตุ ขับปัสสาวะ แก้ไอหือ แก้อาเจียน แก้ไข้มาเลเรีย แก้หืดหอบ หลอดลมอักเสบ แก้แพ้อากาศ แก้กระษัย ไตพิการ รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สันโศกมีประโยชน์อย่างไร

สันโศกเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นของทวีป เช่นในแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยจัดเป็นไม้พื้นถิ่นเพราะสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมักพบได้ตามป่าดงดิบ , ป่าละเมาะ หรือตามป่าเบญจพรรณ ที่มีความชื้นปานกลาง แต่มีแสงแดดส่องถึงแบบเต็มวัน เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณสันโศก ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากสันโศกดังนี้ ยอดอ่อนและใบอ่อนมักจะใช้รับประทานร่วมกับขนมจีน น้ำพริก ลาบ และแกงหน่อไม้ นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดริ้นไรไก่ได้อีกด้วย โดยการนำต้นและใบแก่ของสันโศกมาเผารมควันตามเล้าไก่ หรือนำใบแก่ไปใส่ไว้ในรังไข่จะช่วยไล่ไรไก่ได้เช่นกัน เพราะใบมีกลิ่นเหม็นรุนแรง หรืออาจจะนำใบแก่มาต้มกับน้ำอาบให้ไก่ชนเพื่อกำจัดไรไก่ก็ได้ ส่วนสรรพคุณทางยาของสันโศกนั้นตามตำรายาไทยระบุไว้ว่า ราก มีกลิ่นหอม รสร้อน มีสรรพคุณขับเลือด และหนองให้ตก พอกแผล ริดสีดวงและคุดทะราด ขับพยาธิ แก้โรคผิวหนัง แก้แน่น กระจายเลือดลม เปลือกต้น มีกลิ่นหอม รสร้อน มีสรรพคุณแก้โลหิตในลำคอ และลำไส้ให้กระจาย ใช้รมแก้ริดสีดวงจมูก กระพี้และแก่น มีรสร้อน แก้โลหิตในลำไส้ ขับลม ขับพยาธิไส้เดือน ใบ มีกลิ่นหอม มีรสเผ็ดร้อน ซ่า มีสรรพคุณแก้ลมอันผูกเป็นก้อนให้กระจาย กระจายเลือดลมให้เดินสะดวก แก้ลมอัมพฤกษ์อัมพาต แก้ขัดยอก เสียดแทง …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณกำแพงเจ็ดชั้น

กำแพงเจ็ดชั้นเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชียในแถบประเทศ อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น โดยมักจะพบตามป่าเบญจพรรณ ที่มีระดับความสูงไม่เกิน 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ส่วนมากจะพบได้ตามในป่า โดยเฉพาะป่าทางภาคอีสาร จะพบได้มากกว่าภาคอื่นๆ เครดิตฟรี ทั้งนี้กำแพงเจ็ดชั้นนับเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง เพราะอัตราการเกิดและการอยู่รอดมีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและทำลายมาก ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เพาะและขยายพันธุ์เพื่อใช้ปลูกทดแทนในป่า และส่งเสริมให้มีการปลูกตามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ประโยชน์และสรรพคุณกำแพงเจ็ดชั้น กำแพงเจ็ดชั้นเป็นไม้พื้นถิ่นของไทย ดังนั้น จึงมีการนำมาทำประโยชน์ตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยมีการนำผลสุกของกำแพงเจ็ดชั้นสามารถนำมารับประทานเล่นได้ แต่โดยมากแล้วแทบทุกภาคของไทยมักจะนำเอากำแพงเจ็ดชั้นมาทำประโยชน์ในด้านสมุนไพรมากกว่า โดยมีการระบุถึงสรรพคุณตามตำรายาต่างๆ ดังนี้ ตำรายาพื้นบ้าน ต้น รสเมาเบื่อฝาดสุขุม ใช้ต้มน้ำดื่ม หรือดองสุรา แก้ปวดเมื่อย หรือเข้ายาระบาย (ผสมกับรากตูมกาขาว รากชะมวง และรากปอด่อน) บำรุงโลหิต ฟอกโลหิต แก้โลหิตเป็นพิษทำให้ร้อน บำรุงโลหิต แก้โลหิตจาง แก้ผอมแห้งแรงน้อย ขับระดูขาว แก้ปวดตามข้อ แก้ไขข้อพิการ เข้าข้อ แก้ประดง ขับผายลม ฟอกและขับโลหิตระดู …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณของโกฐชฎามังสี

โกฐชฎามังสีมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัย โดยคาดกันว่าน่าจะอยู่ในบริเวณประเทศอินเดียและภูฎานสำหรับในประเทศไทยไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ส่วนมาก การใช้ประโยชน์จากโกฐชฎามังสีในการนำมาทำตำรายาต่างๆ จะเป็นการนำเข้าจากอินเดียและประเทศในแถบเทือกเขาหิมาลัย เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณโกฐชฎามังสี ในประเทศไทยโกฐชฎามังสีถูกนำมาใช้ประโยชน์มาตั้งแต่อดีตแล้ว ส่วนมากจะถูกนำมาใช้ในการทำเป็นยาสมุนไพรหรือนำมาเป็นส่วนผสมของตำรับต่างๆ เช่น ตำรับ”ยาหอมเทพจิตร” และตำรับ ”ยาหอมนวโกฐ” ซึ่งมีส่วนประกอบของโกฐชฎามังสีอยู่ในพิกัดโกฐทั้ง 9 เช่น โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี โกฐก้านพร้าว ฯลฯร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ โดยยาหอมทั้ง 2 ตำรับนี้มีสรรพคุณในการแก้ลมวิงเวียน แก้อาการหน้ามืด ตาลาย ใจสั่น คลื่นเหียน อาเจียน แก้ลมจุกแน่นในท้อง และยังได้มีการนำมาใช้ในเครื่องยาไทย ที่เรียกว่า “พิกัดโกฐ” โดยโกฐชฎามังสีจัดอยู่ใน โกฐทั้งเก้า(เนาวโกฐ) มีสรรพคุณแก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปากคอ แก้ลมในกองธาตุ ชูกำลัง บำรุงโลหิต แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ แก้สะอึก บำรุงกระดูก แก้ไข้ในกองธาตุอติสาร แก้ไส้ด้วนไส้ลาม ขับระดูร้าย เป็นต้น ส่วนในตำรายาไทยระบุถึงสรรพคุณของโกฐชฎามังสีว่า เหง้าหรือรากมีรสสุขุม ขม กลิ่นหอม มีกลิ่นแรงเฉพาะตัว …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณบัวหลวง

ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของบัวหลวงนั้นเชื่อว่าอยู่ในแถบเอเชียใต้ (อินเดีย) และเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ (รวมทั้งบริเวณประเทศไทย) แต่ บางตำราระบุว่าบัวหลวงมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา แล้วจึงแพร่ขยายมา ถึงทวีปเอเชียตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เครดิตฟรี สำหรับในประเทศไทยนั้นบัวหลวงนับเป็นพืชพื้นถิ่นของไทย และเป็นพืชชนิดแรกๆ ที่บรรพบุรุษของไทยนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งในการใช้บริโภค , ใช้ในประเพณีและความเชื่อต่างๆ ปัจจุบันสามารถพบเห็นบัวหลวงได้ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ส่วนใหญ่มักจะมีการปลูกเชิงพาณิชย์ในภาคกลาง เช่น อยุธยา , สระบุรี , นนทบุรี , ปทุมธานี เป็นต้น นอกจากนี้บัวหลวงยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดต่างๆ ถึง 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี , อุบลธานี , หนองยังลำภู , พิจิตร , และสุโขทัย อีกด้วย ประโยชน์และสรรพคุณบัวหลวง ในประเทศไทยมีการนำบัวหลวงมาใช้ประโยชน์ มาตั้งแต่อดีตมานานมากแล้วเพราะบัวเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับพุทธศาสนามายาวนาน เป็นสัญลักษณ์ของพุทธบูชา จึงนิยมใช้ดอกบัวในการไหว้พระ ทำบุญ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งที่เป็นมงคล อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ปรุงเป็นอาหารได้ทั้งคาวหวาน เช่น เหง้าบัวผัดน้ำมัน เหง้าบัวอ่อนต้มหรือตุ๋นกระดูกหมูกับเครื่องยาจีน หรือนำเหง้าบัวมาต้มเป็นน้ำสมุนไพรไทยรากบัวก็ได้ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณของม้ากระทืบโรง

ม้ากระทืบโรง เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณป่าดงดิบ ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้งในบริเวณ เขตร้อนชื้นของทวีปเอเชีย เช่น ในประเทศ อินเดีย , บังคลาเทศ , พม่า , ไทย ,ลาว , กัมพูชา เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย ถือว่าเป็นไม้ประจำถิ่นของภาคเหนือและภาคอีสาน เพราะมีการพบมาใน 2 ภาคดังกล่าว ทั้งนี้พืชในสกุล Ficus นี้มีมากถึง 800 สายพันธุ์เลยทีเดียว แต่สายพันธุ์ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ คือ สายพันธุ์ม้ากระทืบโรง (Ficus foveolata Woll) เท่านั้น เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรงมีการนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยส่วนมากคนอีสานและคนเหนือมักจะนำมาเป็นสมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย บำรุงตามกำหนัด แต่ทั้งนี้ม้ากระทืบโรคยังมีสรรพคุณในทางสมุนไพรตามตำรายาไทยอีกดังนี้ เถา รสเย็นขื่น ดองสุราหรือต้มดื่มบำรุงกำลัง บำรุงโลหิต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดเอว แก้ปวดฟัน ปวดศีรษะ บำรุงความกำหนัด บำรุงธาตุ แก้ประดงเลือด …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ประโยชน์ของหญ้าขัด

หญ้าขัดพบทั่วไปตามพื้นที่โล่งแจ้ง มีร่มเงาเล็กน้อย สภาพอากาศแห้งแล้ง ดินปนทราย และพบมากในป่าประเทศอินเดีย ส่วนประเทศไทยพบได้ในป่าเขตร้อนของประเทศไทย เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณหญ้าขัด มีการนำหญ้าขัดใบยาวมาใช้ทำประโยชน์ด้านต่างๆ ดังนี้ มีการนำหญ้าขัดใบยาวมาใช้ในการขัดผิด โดยใช้หญ้าขัดใบยาว 40 กรัม, ขมิ้นชัน 120 กรัม, ไพล 100 กรัม, เหงือกปลาหมอ 60 กรัม และดินสอพอง 80 กรัม นำมาทั้งบดมาบดให้เป็นผงแล้วผสมให้เข้ากัน แล้วนำผงที่ได้ใส่น้ำลงไปไม่ให้เหลวหรือแห้งจนเกินไป แล้วนำมาขัดผิวหน้าเบา ๆ เสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วและให้ทาน้ำผึ้งหรือโลชั่นตาม นอกจากนี้กิ่งและลำต้นนำไปตากแห้งให้ใบหลุดร่วงให้หมดแล้วเอามามัดรวมกัน 3-4 ต้น ใช้ทำเป็นไม้กวาดตามลานบ้านได้ ส่วนด้านสรรพคุณทางยานั้นตามตำรายาไทยระบุว่า ทั้งต้น รสเย็น ฉุดเล็กน้อย ใช้ดับร้อน แก้พิษ แก้บวม สมานเนื้อ แก้หวัด เต้านมอักเสบ บิดลำไส้อักเสบ หกล้มกระดูกหัก แผลบวมเป็นพิษ เลือดออก ส่วนอีกตำราหนึ่งระบุว่า ต้น ใช้เป็นน้ำยาบ้วนปาก บำรุงเหงือกและฟัน …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณจันทน์เทศ

จันทน์เทศมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่เกาะบันดา ในหมู่เกาะโมลุกกะ อันได้ชื่อว่าเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศ ในประเทศอินโดนีเซีย และยังถือกันว่าจันทน์เทศเป็นพืชพื้นเมืองของหมู่เกาะนั้นอีกด้วย ต่อมาเมื่ออังกฤษเข้าครอบครองหมู่เกาะโมลุกกะจึงได้นำเมล็ดจันทน์เทศไปปลูกยัง สิงคโปร์ เกาะวินเซอร์ ทรินิแคด ปีนัง สุมตรา เกาะเกรนาดาในอเมริกาใต้ และในศรีลังกา เป็นต้น แล้วจึงมีการแพร่พันธุ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วเขตร้อนของโลก เช่นในปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้มากทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชและชุมพร เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณจันทน์เทศ จันทน์เทศมีการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ หลากหลายด้าน ดังนี้ ในอดีตมีการนำรกและเมล็ดจันทน์เทศมาทำเป็นเครื่องเทศที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเครื่องเทศที่ได้จากจันทน์เทศนี้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก เช่น ในอินเดียมักใช้เป็นเครื่องเทศในอาหารโมกุล (Moghul) ชาวอาหรับใช้ปรุงอาหารที่ทำจากเนื้อแพะ เนื้อแกะ ชาวดัตช์ใส่ในมันฝรั่งบด สตู และฟรุตสลัด ครัวอิตาลีใส่ในอาหารจากผัก รวมทั้งไส้กรอก เนื้อวัว พาสต้า ชาวอินโดนีเซียนำไปทำแยม เยลลี่ ลูกกวาด ในยุโรปใช้ปรุงรสในเค้กน้ำผึ้ง เค้กผลไม้ ส่วนในประเทศไทยนำไปผสมกับขนมปัง เนย แฮม ไส้กรอก เบคอน เนื้อตุ๋นต่าง ๆ แกงกะหรี่ แกงมัสมั่น น้ำพริกสำเร็จรูป หรือนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อช่วยในการถนอมอาหาร …

Continue Reading
โรคต่างๆ

สรรพคุณเทียนเยาวพาณี

เทียนเยาวพาณี เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบทางเหนือของทวีปแอฟริกา แล้วมีการแพร่กระจายพันธุทางธรรมชาติไปยังประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซีย ไปจนถึงทางภาคตะวันออกของรัสเซีย ต่อมามีการนำเมล็ดเทียนเยาวพาณีไปปลูกยังดินแดนต่างๆเช่น ยุโรป,สหรัฐอเมริกา , อินเดีย เป็นต้น จนในปัจจุบัน สามารถพบเห็นได้ทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย มีการเพาะปลูกอยู่บ้างแต่ยังไม่มากเท่าที่ควร โดยส่วนมากที่นำมาใช้ในตำรับยาต่างๆ นั้นจะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นหลัก เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณเทียนเยาวพาณี มีการนำเทียนเยาวพาณีมาใช้ประโยชน์หลักๆ อยู่ 2 ประเภทคือ ในต่างประเทศมีการนำมาใช้เป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหารต่างๆ โดยจะทำให้มีกลิ่นหอมและมีรสหวานปนเผ็ดเล็กๆ ส่วนประโยชน์อีกประเภทหนึ่ง คือ มีการนำมาทำเป็นยาสมุนไพรตามตำรับยาต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยสรรพคุณทางยาของเทียนเยาวพาณี ตามที่ระบุในตำรายาไทย คือ เมล็ด รสหวานร้อนสุขุมใช้ขับลม กระจายเสมหะ แก้คลื่นไส้ อาเจียน จุกเสียด กระจายโลหิต ขับลมในท้องที่ปั่นป่วนอยู่โดยรอบสะดือ ลมทำให้คลื่นเหียน ทำให้จุกออกจากท้องไป และยังปรากฏการใช้เมล็ดเทียนเยาวพาณี ในยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ในตำรับ”ยาหอมเทพจิตร” และตำรับ ”ยาหอมนวโกฐ” โดยมีส่วนประกอบของเทียนเยาวพาณี อยู่ในพิกัดเทียนทั้ง 9 ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ ซึ่งมีสรรพคุณในการแก้ลมวิงเวียน แก้อาการหน้ามืด ตาลาย ใจสั่น …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ประโยชน์ของพิกุล

พิกุลเป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีป เอเชีย บริเวณภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินเดีย ศรีลังกา ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา , มาเลเชีย , อินโดนีเซีย รวมถึงในหมู่เกาะต่างๆในทะเลอันดามัน ปัจจุบันมีการเพาะปลูกมากในมาเลเซีย หมู่เกาะโซโลมอน นิวแคลิโดเนีย วานูอาตู และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย รวมไปถึงเขตร้อนทั่ว ๆ ไป สำหรับในประเทศไทย พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้พิกุลยังเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีอีกด้วย เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณพิกุล พิกุลเป็นพรรณไม้ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีตแล้ว โดยมีการใช้ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ คนไทยโบราณ เชื่อกันว่าการปลูกต้นพิกุลไว้ในบ้านจะทำให้มีอายุยืนยาว เนื่องจากต้นพิกุลเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุยาวนาน อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ผล พิกุลสามารถใช้รับประทานเป็นอาหารหรือผลไม้ของคนและสัตว์ ดอก มีกลิ่นหอมเย็น สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการแต่งกลิ่นอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำหอม ใช้แต่งกลิ่นทำเครื่องสำอางน้ำจากดอกใช้กลั้วปากและคอได้ เปลือก ต้นพิกุลใช้สกัดทำสีย้อมผ้า นอกจากนี้ยังนิยมนำมาใช้ปลูกเพื่อประดับอาคารและเพื่อให้ร่มเงา และใช้ปลูกตามบริเวณลานจอดรถ หรือริมถนน ส่วนใช้ในการก่อสร้าง เช่น ขุดเรือ ทำสะพาน ทำเฟอร์นิเจอร์ …

Continue Reading