โรคต่างๆ

ทองหลางลายมีประโยชน์อย่างไร

ทองหลางหลายสี เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตอบอุ่น และเขตร้อนของทวีปเอเชีย เช่น ในอินเดีย , จีน ,ไต้หวัน , มาเลเซีย แล้วมีการแพร่กลายพันธุ์ไปยังบริเวณใกล้เคียง แต่อีกข้อมูลหนึ่งระบุว่า ทองหลางลาย อาจมีถิ่นกำเนิดในทวีปอื่นๆด้วย เช่น ในทวีปอเมริกาใต้ แอฟริการวมถึงออสเตรเลีย สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ เพราะเป็นพรรณไม้ที่ขึ้นง่ายและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด และยังมีความทนทานต่อโรคและความแห้งแล้งได้ดี เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณทองหลางลาย มีการนำใบอ่อนทองหลางลายมาใช่รับประทานร่วมกับเมี่ยงคำ เมี่ยงปลาทู ส้มตำ และใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริก ซึ่งพบว่าเป็นผักที่ให้คุณค่าทางโภชนาการมากอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียว ส่วนใบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นิยมนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น หมู แกะ แพะ วัว ควาย ฯลฯ เพราะเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง นอกจากนี้ยังมีการนำไปปลูกเป็นไม้ประดับ ตามสวนสาธารณะ สวยหย่อม ตามร้านอาหาร ห้างร้านต่างๆ เพราะมีดอกและลวดลายบนใบ สวยงาม ส่วนเกษตรกรยังนิยมปลูกทองหลางลายไว้เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับพืชเพราะรากของทองหลางลายมีปมคล้ายกับถั่ว ซึ่งสามารถดูดธาตุไนโตรเจนมาให้กับพืชได้เป็นอย่างดี สำหรับสรรพคุณทางยาของทองหลางลายนั้นตามตำรายาไทยระบุไว้ว่า ขับโลหิตระดู บำรุงน้ำดี แก้พิษฝี แก้ฝีในท้อง แก้พิษทั้งปวง เปลือกต้น มีรสเฝื่อนขม ใช้แก้โรคตับ แก้ริดสีดวง …

Continue Reading