โรคต่างๆ

ประโยชน์ของถั่วเขียว

ถั่วเขียว มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ถั่วจิม (เชียงใหม่), ถั่วมุม (ภาคเหนือ), ถั่วเขียว ถั่วทอง (ภาคกลาง) เป็นต้น เครดิตฟรี นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าถั่วเขียวมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและในเอเชียกลาง เนื่องจากพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศ ในประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้ว และยังปลูกแพร่หลายในพม่า ไทย ศรีลังกา ปากีสถาน อิหร่าน จีน และในภาคตะวันออกของอดีตสหภาพโซเวียต แต่การศึกษาของนักวิจัยในประเทศไทย พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ระบุว่าถั่วเขียวมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบในถ้ำผี จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในสมัยหินกลางมีอายุราว 10,000 ปี การปลูกถั่วเขียวนั้นมีมาเนิ่นนานแล้ว การเก็บเมล็ดถั่วเขียวที่นิยมก็คือเก็บมาทั้งฝักด้วยมือแล้วนำมาตากแห้ง จากนั้นจึงสีเอาเมล็ดออกจากฝักด้วยเครื่องหรือใช้วิธีการเขย่าผ่านรูตะแกรง โดยเมล็ดนอกจากจะนำมาปรุงอาหารแล้ว ที่นิยมกันมากก็คือการนำมาเพาะเป็นถั่วงอก ลักษณะของถั่วเขียวต้นถั่วเขียว จัดเป็นพืชล้มลุกมีอายุราวหนึ่งปี มีลำต้นตั้งตรงเป็นพุ่ม มีความสูงประมาณ 30-120 เซนติเมตร ลำต้นแตกแขนงที่บริเวณโคนและส่วนกลาง แต่มักไม่แตกแขนงที่ข้อใบเลี้ยงและข้อใบจริงคู่แรก สำหรับบางพันธุ์ก็มีลำต้นเลื้อยหรือกึ่งเลื้อย ส่วนลำต้นที่อยู่เหนือใบเลี้ยง ลักษณะค่อนข้างเป็นเหลี่ยมและมีขนอ่อนปกคลุมอยู่ทั่วไป โดยถั่วเขียวเป็นพืชอายุสั้นประมาณ 65-70 วัน สามารถปลูกได้ตลอดปี ใช้น้ำน้อย และทนแล้งได้ดี ใบถั่วเขียว ใบจริงคู่แรกเป็นใบเดี่ยวเกิดอยู่ตรงข้ามกัน …

Continue Reading