โรคต่างๆ

ประโยชน์ของแก่นตะวัน

แก่นตะวัน เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับทานตะวัน มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ บริเวณทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาและทางตอนใต้ของแคนาดา และยังถือว่าเป็นพืชท้องถิ่นของแคนาดาอีกด้วย ต่อมาได้มีการกระจายพันธุ์ไปในยุโรปและเอเชีย ปัจจุบันพบปลูกทั่วไปในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน แอฟริกากลาง และออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย เครดิตฟรี สำหรับในประเทศไทย แก่นตะวันถูกนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 โดย รศ.ดร. สุรพงษ์ โกสิยะจินดา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนั้นได้ให้ชื่อพืชชนิดนี้ว่า “แห้วบัวตอง” แต่บางคนก็เรียกว่า “ทานตะวันหัว” ต่อมา รศ.ดร.สนั่น จอกลอย อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้นำสายพันธุ์แก่นตะวันเข้ามาทดลองปลูกจำนวน 24 สายพันธุ์ ในปี พ.ศ.2539 และทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อย ๆ จนพบว่า สายพันธุ์ KKU Ac 008 สามารถให้ผลผลิตของหัวสดถึงไร่ละ 2-3 ตัน ภายหลังจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “แก่นตะวัน” และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตามลำดับซึ่งช่วงนั้น การปลูกยังไม่ค่อยได้ผลจึงทำให้ยังไม่ได้รับความนิยม ประโยชน์และสรรพคุณแก่นตะวันหัวใช้รับประทานสด …

Continue Reading