โรคต่างๆ

สรรพคุณของเสลดพังพอน

เสลดพังพอนมีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐมอริเชียสซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียแล้วมีการกระจายพันธุ์ไปยังบริเวณประเทศใกล้เคียง และยังมีการนำเข้ามาใช้ประโยชน์และปลุกยังดินแดงเขตร้อนต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย ส่วนในประเทศไทยนั้นสามารถพบเสลดพังพอนได้ทุกภาคของประเทศ โดยอาจจะพบในลักษณะของการปลูกไว้ใช้ประโยชน์หรือขึ้นเป็นวัชพืชก็ได้ เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณของเสลดพังพอนแก้โรคเริม งูสวัดแก้ฝีที่ฝ่ามือแก้ลมพิษแก้พิษงูกัดแก้ไฟลามทุ่งแก้แผลกลายแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แผลฟกช้ำจากการกระทบกระแทก แผลมีเลือดออกแก้ลมพิษรักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนังแก้โรคเบาหวานแก้ปวดแผลแก้โรคฝีต่าง ๆรักษาโรคคางทูมแก้ขยุ้มตีนหมา ถอนพิษจากเม็ดตุ่มฝีดาษรักษาโรคฝีดาษแก้ฟกช้ำ แก้ช้ำบวมเนื่องจากถูกของแข็งใช้ถอนพิษไข้ พิษไข้ทรพิษแก้ปวดฟัน เหงือกบวมแก้ริดสีดวงทวารแก้ยุงกัดแก้พิษไฟลวกน้ำร้อนลวกแก้ปวดจากปลาดุกแทงราก รูปแบบและขนาดวิธีใช้เสลดพังพอน สล็อต ใช้ใบสดนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าแล้วคั้นเอาน้ำดื่ม ส่วนกากเอามาพอกหรือทาเป็นยาแก้ลมพิษ รักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนัง แก้ไฟลามทุ่ง แก้ขยุ้มตีนหมา แก้โรคเริม แก้เริมบริเวณผิวหนัง งูสวัด ช่วยถอนพิษจากเม็ดตุ่มฝีดาษ รักษาโรคฝีดาษ แก้ฝีที่ฝ่ามือ แก้แผลกลาย เป็นยาถอนพิษ แก้พิษงูกัด พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย เพียงใช้ใบสดประมาณ 2-10 ใบ นำมาขยี้หรือตำให้แหลกหรือใช้ผสมกับเหล้าตำพอก แก้ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก ช่วยรักษาแผลฟกช้ำจากการกระทบกระแทก แผลสุนัขกัด แผลจากของมีคมบาด หรือแผลมีเลือดออก (ช่วยห้ามเลือด) ช่วยแก้ปวดแผล แก้อาการปวดจากปลาดุกแทง รวมไปถึงแก้พิษจากไฟลวก น้ำร้อนลวก แก้ยุงกัด แก้ฝีหนอง และแก้โรคฝีต่าง ๆ ใช้รากฝนกับสุราดื่ม แก้พิษงู แมลงสัตว์กัดต่อย ถอนพิษแมลงมีพิษต่าง …

Continue Reading