โรคต่างๆ

สรรพคุณของโกฐก้านพร้าว

เชื่อกันว่าโกฐก้านพร้าวมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิม ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแควันแคชมเมียร์ถึงแคว้นสิกขิมของอินเดีย แต่บางตำราระบุว่ามีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาหิมาลัย ในเขตปากีสถานจนถึงเนปาล ปัจจุบันมีแหล่งปลูกโกฐก้านพร้าวที่สำคัญคือ จีน ทิเบต ศรีลังกา และเนปาล สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่ามีการปลูก โกฐก้านพร้าวเท่าใดนัก โดยส่วนมากในการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องยา ตำรับต่างๆนั้น มักจะเป็นการส่งนำเข้าจากประเทศต่างๆ ข้างต้น เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณโกฐก้านพร้าว การใช้ประโยชน์จากโกฐก้านพร้าวนั้น โดยส่วนมากมักจะนำมาใช้เป็นสมุนไพร หรือใช้เป็นส่วนประกอบของยาตำรับต่างๆ เช่นในอินเดียใช้เป็นยาขมเพื่อให้เจริญอาหารหรือใช้เป็นส่วนผสมของยาถ่ายในหลายๆตำรับ และในตำราอายุรเวทของอินเดียกล่าวว่า ถ้าใช้ในขนาดต่ำๆ จะมีสรรพคุณบำรุงธาตุทำให้เจริญอาหาร และเป็นยาระบายอ่อ ๆ แต่ถ้าใช้มากจะเป็นยาบำรุง และเชื่อกันว่าเป็นยาแก้ไข้จับสั่น และเป็นยาขับน้ำดี ราก แก้ไข้ แก้ไข้ซึ่งมีอาการให้สะอึก แก้สะอึก แก้หอบเพราะเสมหะเป็นพิษ แก้อาเจียน แก้ลม แก้กำเดา สำหรับในประเทศไทยก็นิยมนำมรใช้เป็นสมุนไพรเช่นกัน โดยในตำรายาไทยได้ระบุถึงสรรพคุณของโกฐก้านพร้าวไว้ว่าโกฐก้านพร้าวมีรสขม เป็นยาเย็นจัด ออกฤทธิ์ต่อกระเพาะ ตับ และลำไส้ใหญ่ ใช้เป็นยาทำให้เลือดเย็น แก้เลือดกำเดา อาเจียนเป็นเลือด ไอเป็นเลือด ใช้เป็นยาแก้ร้อนในแก้หอบ ลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้เรื้อรัง แก้ไข้ซึ่งมีอาการให้สะอึก แก้สะอึก แก้อาเจียน แก้เสมหะเป็นพิษ …

Continue Reading