โรคต่างๆ

ท้าวแสนปม

ท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) คือโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดเนื้องอกตามแนวเส้นประสาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อในเส้นประสาท มักพบในเด็กหรือผู้ที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ โดยได้รับมาจากพ่อแม่หรือเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน เนื้องอกที่เกิดจากโรคท้าวแสนปมนั้นมักเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง (Benign) แต่บางครั้งก็อาจกลายเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรง (Malignant) และกลายเป็นมะเร็งได้โรคท้าวแสนปมแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้นิวโรไฟโบรมาโตซิส ชนิดที่ 1 (Neurofibromatosis Type 1, NF 1) จัดเป็นชนิดของโรคที่พบได้ทั่วไปมากที่สุด มักปรากฏอาการตั้งแต่เป็นเด็ก หรือบางครั้งก็ตั้งแต่แรกคลอด โดยโรคชนิดนี้จะทำให้ผิวหนังผิดปกติและทำลายกระดูก ผิวหนังจะมีจุดสีแทนหรือน้ำตาลอ่อนขึ้นหลายจุด รวมทั้งมีก้อนนิ่ม ๆ โตขึ้นมาบนผิวหรือใต้ผิว เนื้องอกอาจเกิดขึ้นได้ที่สมอง เส้นประสาทสมอง หรือไขสันหลังนิวโรไฟโบรมาโตซิส ชนิดที่ 2 (Neurofibromatosis Type 2, NF 2) เป็นชนิดของโรคที่พบได้น้อยกว่าชนิดแรก โดยเกิดเนื้องอกที่เส้นประสาทและไขสันหลัง เนื้องอกจะขึ้นมาที่เส้นประสาทการได้ยินทั้งสองข้าง ทำให้ค่อย ๆ สูญเสียการได้ยิน มักเกิดขึ้นในวัยรุ่นหรือผู้ที่มีช่วงอายุ 20 ปีต้น ๆเนื้องอกชวานโนมา (Schwannomatosis) เนื้องอกชนิดนี้เพิ่งจัดอยู่ในเนื้องอกชนิดที่ 3 ของโรคท้าวแสนปมเมื่อไม่นาน ถือเป็นชนิดที่หาได้ยาก ผู้ป่วยเนื้องอกชวานโนมาจะมีเนื้องอกของเซลล์เนื้อเยื่อในเส้นประสาทแบบไม่ร้ายแรงขึ้นทั่วร่างกาย …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ท้องเสีย

ท้องเสีย หรือ อุจจาระร่วง (Diarrhea) เป็นอาการถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่าปกติ หรือในบางครั้งถ่ายเป็นมูกปนเลือด มักเกิดจากการติดเชื้อหรือภาวะอาหารเป็นพิษ หลังจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปโดยอาการจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน แต่ในบางรายอาจอาการเรื้อรังเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเกิดจากโรคอื่น ๆ ได้ เช่น โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory Bowel Disease IBD) หรือโรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome IBS) สล็อตออนไลน์ อาการท้องเสียอาการของโรคที่พบได้บ่อย จะมีการถ่ายอุจจาระเหลว ถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป ถ่ายบ่อยกว่าปกติของแต่ละคน หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือด 1 ครั้งหรือมากกว่านั้นภายใน 24 ชั่วโมง ในบางรายอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ อ่อนเพลีย รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว และมีไข้ถึงแม้ท้องเสียมักจะเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรง แต่อาจสร้างความทรมานให้แก่ผู้ป่วยและเป็นเรื้อรังจนก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาในภายหลัง ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดภาวะขาดน้ำหรือมีอาการท้องเสียมากกว่า 2 วัน สำหรับเด็กเล็กหรือทารกหากมีอาการเกิน 1 วัน ควรรีบพาไปพบแพทย์ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ท้องอืด

ท้องอืด (Bloated stomach) คือภาวะที่ท้องเกิดอาการแน่นเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหาร จนทำให้ท้องดูมีลักษณะบวม ท้องอืดสามารถเกิดขึ้นกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเมื่อเกิดอาการแล้วจะส่งผลให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่สะดวกเนื่องจากรู้สึกอึดอัดท้อง ทั้งนี้หากอาการเป็นต่อเนื่องนาน ๆ โดยไม่มีสาเหตุ ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย สล็อตออนไลน์ อาการท้องอืดอาการท้องอืด เป็นอาการที่ระบุลักษณะได้ยาก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มีอาการท้องอืดมักจะรู้สึกไม่สบายท้อง รู้สึกแน่น นอกจากนี้ยังอาจมีอาการปวด และมีลมในกระเพาะอาหารเป็นจำนวนมาก จนทำให้เรอ หรือผายลมบ่อย บ้างก็มีอาจได้ยินเสียงโครกครากภายในท้อง และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย ทั้งนี้หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงเช่น อาเจียนไม่หยุด อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด หมดสติ ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที เพราะนั่นคือความผิดปกติที่อาจนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพได้ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของอาการท้องอืดท้องอืดสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งเกิดจากการปัญหาสุขภาพ หรือเกิดจากอาการการกิน โดยสาเหตุที่ทำให้ท้องอืดมีดังนี้การกลืนอากาศเข้าไปในปริมาณที่มาก การอ้าปาก พูดคุย หัวเราะ หรือแม้แต่หายใจทางปากจะทำให้ลมเข้าไปอยู่ในท้องเป็นจำนวนมาก และจะไหลไปตามระบบลำไส้ จากนั้นจะถูกปล่อยออกด้วยการผายลม ซึ่งถ้าหากลมภายในช่องท้องมีมากเกินไปอาจทำให้เกิดท้องอืดและมีอาการสะอึกร่วมด้วยได้การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแก๊สหรือก่อให้เกิดแก๊ส อาหารเช่น ถั่ว บรอกโคลี เครื่องดื่มอัดแก๊ส หรือเบียร์ จะทำให้เกิดการสะสมแก๊สในกระเพาะอาหารจนกลายเป็นอาการท้องอืด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพระบบย่อยอาหารของแต่ละคนด้วยท้องผูก อาการท้องผูกเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของท้องอืดที่พบได้บ่อย แต่จะไม่ก่อให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารการรับประทานยาบางชนิด อาหารเสริมหลาย ๆ ชนิด …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ท้องมาน

ท้องมาน เป็นภาวะที่มีของเหลวสะสมอยู่ในช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มช่องท้องและอวัยวะภายในช่องท้อง ส่งผลให้ท้องมีขนาดใหญ่ขึ้น มีสาเหตุมาจากตับทำงานผิดปกติเนื่องจากเกิดโรคเกี่ยวกับตับหรือโรคตับแข็ง หรืออาจเกิดจากปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น ไตวาย ภาวะหัวใจล้มเหลว มะเร็ง ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น การรักษาภาวะท้องมานจึงขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นต้นเหตุ สล็อตออนไลน์ อาการของท้องมานผู้ป่วยที่มีภาวะท้องมานอาจมีอาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันก็ได้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะนี้ บางรายอาจไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็นหากมีของเหลวสะสมในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อของเหลวในช่องท้องมีปริมาณมากขึ้นอาจส่งผลให้รู้สึกปวดท้อง ไม่สบายท้อง หรือท้องอืด และหากมีปริมาณมากอาจทำให้มีอาการหายใจไม่อิ่มได้ เนื่องจากของเหลวในท้องไปเพิ่มแรงดันต่อกระบังลมหรือมีการเคลื่อนตัวจนเกิดภาวะน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดตามมา รวมทั้งทำให้มีขนาดท้องที่ใหญ่ขึ้นผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดแม้อาการของภาวะท้องมานมักไม่รุนแรง แต่ภาวะนี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะร้ายแรงอย่างการทำงานของตับล้มเหลวได้ ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติไม่อยากอาหารปวดท้องท้องอืด อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอกคลื่นไส้ อาเจียนท้องบวมขึ้นหายใจลำบากเมื่อนอนลงมีสัญญาณของการติดเชื้อ เช่น มีไข้สูง หรือมีอาการคล้ายหวัด สล็อตออนไลน์ สาเหตุของท้องมานท้องมานเกิดจากความดันในหลอดเลือดภายในตับเพิ่มขึ้นสูงและการทำงานที่ผิดปกติของตับจนขัดขวางการไหลเวียนเลือดภายในตับ ส่งผลให้ไตทำงานผิดปกติในการกำจัดเกลือและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย หรืออาจเกิดสาเหตุอื่น ๆ ได้เช่นกัน โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดท้องมานได้ มีดังนี้โรคที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อตับ เช่น โรคตับแข็ง โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี การมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดของตับ เป็นต้นการเสพติดการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคตับแข็งหรือตับอ่อนอักเสบภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะไตวายตับอ่อนอักเสบมะเร็งบางชนิดที่เกิดขึ้นบริเวณท้อง เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก เป็นต้นวัณโรคภาวะไฮโปไทรอยด์ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ท้องผูก

ท้องผูก (Constipation) เป็นอาการถ่ายอุจจาระน้อยกว่าปกติหรือถ่ายอุจจาระไม่ออกเป็นเวลานาน ซึ่งพฤติกรรมและความถี่ในการถ่ายอุจจาระปกติของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน แต่ในทางการแพทย์มักหมายถึงการถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สล็อตออนไลน์ อาการของท้องผูกโดยทั่วไป ตัวอย่างสัญญาณอาการของท้องผูกจะมีดังนี้ถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่าปกติที่เคยเป็นอุจจาระมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง เป็นเม็ดเล็ก ๆรู้สึกถ่ายอุจจาระไม่ออก หรือถ่ายได้ไม่สุดถ่ายอุจจาระออกได้ยาก ต้องใช้แรงเบ่งมากหรือใช้มือช่วยล้วง อาจมีอาการเจ็บขณะถ่ายอุจจาระร่วมด้วยท้องอืด ปวดท้อง หรือปวดเกร็งบริเวณหน้าท้องผู้ที่มีอาการในข้างต้น 2-3 ข้อ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน อาการท้องผูกธรรมดาหรือที่เรียกว่าท้องผูกฉับพลันอาจพัฒนากลายเป็นท้องผูกเรื้อรังที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากพบความผิดปกติในการถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยหาสาเหตุไม่ได้ แม้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตแล้ว แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย น้ำหนักลดลง ถ่ายมีเลือดปน ควรไปพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุที่อาจซ่อนความผิดปกติไว้ สล็อตออนไลน์ สาเหตุของอาการท้องผูกท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหาร ทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติ จึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับ อุจจาระจึงมีลักษณะแห้ง แข็ง และมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ถ่ายออกได้ลำบาก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกอาจมาได้จากหลายสาเหตุ เช่นการใช้ยาการรับประทานยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงเป็นอาการท้องผูกขึ้นได้ เช่น ยาลดกรดที่มีส่วนผสมของสารประกอบอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ยารักษาอาการซึมเศร้า ยาระงับอาการทางจิต ยารักษาอาการชัก อาหารเสริมกลุ่มแคลเซียมและธาตุเหล็ก ยาระงับปวดชนิดโอปิออยด์ ยาขับปัสสาวะ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ถ่ายเป็นเลือด

ถ่ายเป็นเลือด (Rectal Bleeding หรือ Hematochezia) เป็นลักษณะอาการที่ผู้ป่วยมีเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากทวารหนัก ถ่ายอุจจาระแล้วมีเลือดหรือลิ่มเลือดปนอยู่ หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีแดงเข้ม สาเหตุหลักที่มักทำให้ถ่ายเป็นเลือด คือการบาดเจ็บที่อวัยวะในระบบย่อยอาหารอย่างลำไส้ใหญ่ ไส้ตรง และทวารหนัก โดยการถ่ายเป็นเลือดอาจเป็นการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยไปจนถึงสัญญาณอันตรายของปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ ปริมาณของเลือดที่ถ่ายออกมา และระยะเวลาที่มีอาการถ่ายเป็นเลือดโดยปกติแล้ว คนเรามักถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีน้ำตาล ซึ่งเป็นผลจากน้ำดีในตับที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร ในบางครั้ง อาจพบว่าอุจจาระมีสีที่ต่างไปจากปกติ เช่น เขียว สีเหลือง สีซีด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในร่างกายในระบบย่อยอาหาร การทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียและเอนไซม์ในลำไส้ หรือการรับประทานอาหารบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีอุจจาระการเปลี่ยนแปลงของสีอุจจาระเพียงเล็กน้อยอาจมีนัยสำคัญบ่งชี้โรคน้อยมากด้วยเช่นกัน แต่หากพบว่าสีของอุจจาระเปลี่ยนไปติดต่อกันเป็นเวลานาน และมีอุจจาระสีดังกล่าวในหลาย ๆ ครั้งที่ขับถ่าย อาจต้องสังเกตอาการแสดงอื่น ๆ ที่ปรากฏทางร่างกายร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเข้ม สีแดงอ่อน มีเลือดปน มีลิ่มเลือด หรือถ่ายเป็นเลือด ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาต่อไป สล็อตออนไลน์ อาการถ่ายเป็นเลือดนอกเหนือจากอาการที่มีเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากทวารหนัก ถ่ายอุจจาระแล้วมีเลือดหรือลิ่มเลือดปนอยู่ หรือถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีแดงเข้มแล้ว อาจพบอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับโรคและการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุของอาการถ่ายเป็นเลือดด้วยโดยอาการที่อาจพบร่วมกับการถ่ายเป็นเลือด หรืออาจเกิดขึ้นหลังจากถ่ายเป็นเลือด ได้แก่ท้องผูกหรือท้องร่วงเจ็บปวดขณะถ่ายอุจจาระปวดเกร็งบริเวณท้องอ่อนเพลีย น้ำหนักลดคลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะหายใจลำบาก ใจสั่นหน้ามืด …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ถุงน้ำในรังไข่

ถุงน้ำในรังไข่ คือ ถุงน้ำหรือซีสต์ที่เกิดขึ้นภายในรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งหรือบริเวณรอบ ๆ รังไข่ ส่วนใหญ่จะไม่ทำให้เกิดอาการใด ๆ และสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษา แต่หากถุงน้ำมีขนาดใหญ่ก็อาจทำให้เกิดอาการ เช่น ปวดท้องน้อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นต้น โดยมักเกิดขึ้นเมื่อรังไข่ผลิตไข่ในช่วงที่ผู้หญิงมีรอบเดือน สล็อตออนไลน์ อาการของถุงน้ำในรังไข่ตามปกติถุงน้ำในรังไข่ไม่ได้ทำให้เกิดการป่วย หรืออาจมีอาการเพียงเล็กน้อยและไม่เป็นอันตราย แต่หากถุงน้ำแตกจะมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นได้ และในกรณีที่ถุงน้ำมีขนาดใหญ่ ผู้ป่วยอาจมีอาการดังต่อไปนี้ด้วยปวดแปลบหรือปวดตื้อ ๆ บริเวณท้องส่วนล่างข้างที่เกิดถุงน้ำในรังไข่ โดยอาจปวดแบบเป็น ๆ หาย ๆปวดท้องน้อยก่อนหรือในระหว่างที่มีรอบเดือน ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอท้องผูก ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอ อิ่มเร็วคลื่นไส้และอาเจียนปวดหลังส่วนล่างและบริเวณต้นขาเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์เจ็บเต้านมทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการป่วยที่รุนแรง ซึ่งมักแสดงถึงภาวะที่ถุงน้ำในรังไข่แตกหรือรังไข่บิดขั้ว ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ปวดท้องหรือปวดท้องน้อยรุนแรงอย่างฉับพลัน ปวดท้องร่วมกับมีไข้หรืออาเจียน มีไข้ ผิวแตกลอก หายใจเร็ว หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ อ่อนแรง เป็นต้น สล็อตออนไลน์ สาเหตุของถุงน้ำในรังไข่ถุงน้ำในรังไข่มักเกิดจากการตกไข่ในกระบวนการมีรอบเดือน และเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงตกไข่ด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ถุงน้ำที่รังไข่ (Follicular Cyst)ช่วงที่ผู้หญิงเกิดรอบเดือน ไข่จะเจริญเติบโตในถุงน้ำที่อยู่ภายในรังไข่ …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ถุงน้ำต่อมบาร์โธลิน

Bartholin’s Cyst หรือถุงน้ำต่อมบาร์โธลิน เป็นอาการที่ต่อมบาร์โธลินด้านใดด้านหนึ่งเกิดการบวมขึ้นเป็นถุงน้ำหรือซีสต์ มักพบในเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์ไปจนถึงก่อนวัยหมดประจำเดือน โดยปกติต่อมบาร์โธลินจะอยู่ที่บริเวณปากช่องคลอดแต่ละด้าน มีหน้าที่ผลิตสารหล่อลื่นภายในช่องคลอด เพื่อช่วยป้องกันเนื้อเยื่อช่องคลอดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์บางกรณีที่เกิดการอุดตันที่บริเวณปากต่อมบาร์โธลิน จะทำให้สารหล่อลื่นที่ถูกผลิตออกมาไหลกลับไปภายในต่อม ทำให้อาการบวมขึ้นแต่ยังปวด ซึ่งจะเรียกว่าถุงน้ำต่อมบาร์โธลิน แต่หากของเหลวที่สะสมภายในถุงน้ำเกิดการติดเชื้อ จะทำให้เกิดหนองและกลายเป็นเป็นฝีได้วิธีการรักษา Bartholin’s Cyst จะขึ้นอยู่กับขนาดและอาการที่เกิดขึ้นจากการอักเสบ ในบางครั้งการดูแลตนเองที่บ้านก็สามารถรักษาถุงน้ำบาร์โธลินได้ หรืออาจได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อช่วยลดการติดเชื้อของต่อมบาร์โธลิน แต่หากมีอาการรุนแรงขึ้นอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเอาถุงน้ำออก สล็อตออนไลน์ อาการของ Bartholin’s Cystหากก้อนนูนหรือถุงน้ำมีขนาดเล็กและไม่มีการอักเสบ ผู้ป่วยอาจไม่สังเกตหรือรับรู้ถึงอาการดังกล่าว เพราะมักจะไม่มีอาการเจ็บปวด แต่หากมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงก้อนเนื้อที่บวมขึ้นใกล้บริเวณปากช่องคลอดและมักจะมีอาการ ดังนี้รู้สึกเจ็บปวดบริเวณก้อนที่นูนรู้สึกไม่สบายตัวขณะเดินหรือนั่งลงรู้สึกเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์มีไข้หากมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงบริเวณก้อนนูนใกล้ปากช่องคลอดและอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ หรือหากผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 40 ปี และพบว่ามีก้อนนูนเกิดขึ้นใหม่บริเวณปากช่องคลอดก็ควรรีบไปพบแพทย์เช่นกัน เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายแรงอื่นอย่างโรคมะเร็งตามมา สล็อตออนไลน์ สาเหตุของ Bartholin’s Cystต่อมบาร์โธลินเป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วที่อยู่บริเวณปากช่องคลอดทั้งสองด้าน โดยปกติมักจะไม่สามารถคลำพบได้เพราะมีขนาดเล็กมาก โดยอาจมีขนาดเพียง 1 เซนติเมตร มีหน้าที่ผลิตสารหล่อลื่นส่งผ่านทางท่อเล็ก ๆ ไปสู่ช่องคลอด หากท่อดังกล่าวเกิดการอุดตันจะทำให้สารหล่อลื่นนี้ไม่สามารถไหลออกมาเพื่อหล่อลื่นช่องคลอด จึงอาจทำให้เกิดสะสมของสารหล่อลื่นและบวมขึ้นเป็นถุงน้ำได้ในเวลาต่อมาสาเหตุการอุดตันของท่อลำเลียงสารหล่อลื่นในช่องคลอดยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่แพทย์เชื่อว่าอาจเกิดได้จากการเติบโตที่ผิดปกติของผิวหนัง การได้รับการบาดเจ็บ หรือการระคายเคือง ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในแท้ หนองในเทียม …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ถลอก

ถลอก (Abrasion Wound) คือ แผลซึ่งเกิดจากการที่ผิวหนังเสียดสีกับวัสดุที่มีลักษณะหยาบและแข็งจนทำให้เกิดรอยแผล เลือดอาจออกไม่มาก แต่การเสียดสีอาจทำให้ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าฉีกขาดได้ แผลชนิดนี้หายเองได้ แต่ต้องรีบทำความสะอาดทันทีที่เกิดแผล เพราะหากปล่อยไว้จะทำให้แผลสกปรกจนเกิดการติดเชื้อ สล็อตออนไลน์ อาการของแผลถลอกส่วนใหญ่แล้วแผลถลอกมักจะเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังที่ค่อนข้างบางกว่าและมักสัมผัสพื้นเมื่อล้ม เช่น หัวเข่า ศอก หรือตาตุ่ม โดยแผลถลอกจะมีรอยฉีกขาดอยู่ในระดับหนังกำพร้า ซึ่งอาจมีหรือไม่มีเลือดออกก็ได้ หากไม่มีเลือดออก หรือการฉีกขาดไม่เสียหายมากนักก็หายเองได้ แต่จะต้องทำความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจุดด่างดำซึ่งมาจากสิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างอยู่บริเวณแผล แต่ากแผลมีเลือดออก และความลึกหรือขนาดของแผลค่อนข้างใหญ่ แผลที่เป็นก็อาจไม่ใช่แผลถลอก ควรรีบทำความสะอาดแผล และอาจต้องได้รับการดูแลแผลเพิ่มเติม สล็อตออนไลน์ สาเหตุของแผลถลอกแผลถลอกเป็นแผลที่มักเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ โดยบาดแผลจะเกิดจากการที่ผิวหนังเสียดสีไปกับวัสดุที่แข็งและมีพื้นผิวหยาบ เช่น พื้นถนน พื้นดิน หรือบริเวณที่มีลักษณะพื้นผิวแหลมคม แต่ไม่ถึงขนาดทำให้แผลเปิดจากการถูกบาดลึกจนทำให้เลือดออกมากหรือเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ได้ เครดิตฟรี การรักษาแผลถลอกในกรณีที่แผลมีขนาดเล็กและไม่มีเลือดออกอาจไม่ต้องรักษา เนื่องจากแผลเหล่านี้หายเองได้ แต่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ว่าแผลจะใหญ่หรือไม่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่ก่อนที่จะทำความสะอาดแผลควรรอให้เลือดหยุดไหลเสียก่อน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเลือดที่ออกจากแผลถลอกจะหยุดไหลได้เอง หลังจากนั้นจึงค่อยทำความสะอาดแผล ซึ่งมีวิธีดังนี้ล้างมือให้สะอาด ก่อนทำแผลทุกครั้งควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด ไม่ให้มีเชื้อโรคตกค้างที่มือซึ่งทำให้แผลติดเชื้อได้ล้างแผลด้วยน้ำเย็น จะช่วยให้แผลสะอาดขึ้นและช่วยบรรเทาอาการเจ็บให้ลดลงได้ ควรล้างแผลด้วยการให้น้ำไหลผ่านบริเวณแผล และใช้สบู่ทำความสะอาดบริเวณแผลนอกจากนี้ ในระหว่างที่รอให้แผลหาย ควรรักษาความสะอาดบริเวณแผลอยู่เสมอ และอาจปิดแผลด้วยผ้าก๊อซ หากปวดที่บริเวณแผลอาจกินยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดได้ ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ยาแอสไพริน เพราะจะทำให้เลือดไหลไม่หยุด …

Continue Reading
โรคต่างๆ

ต่อมลูกหมากอักเสบ

ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis) เป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นต่อมที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์และอยู่ใกล้กับระบบทางเดินปัสสาวะ ส่งผลให้มีอาการปวดแสบขณะปัสสาวะ ปวดอวัยวะเพศ อัณฑะ ขาหนีบ และบริเวณใกล้เคียง ภาวะนี้สามารถเกิดได้กับผู้ชายทุกวัย โดยอาจเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อแบคทีเรียและการบาดเจ็บการอักเสบของต่อมลูกหมากอาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ต่อมลูกหมากอักเสบชนิดเฉียบพลัน (Acute Prostatitis) ที่มักมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นฉับพลัน และชนิดเรื้อรัง (Chronic Prostatitis) ที่เป็น ๆ หาย ๆ จึงควรศึกษาอาการของภาวะดังกล่าวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตราย สล็อตออนไลน์ อาการของต่อมลูกหมากอักเสบลักษณะอาการมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันตามชนิด ดังนี้การอักเสบชนิดเฉียบพลันอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันนั้นพบได้น้อย แต่มีความรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย โดยอาจสังเกตจากอาการต่อไปนี้ปวดอวัยวะเพศ อัณฑะ และบริเวณโดยรอบ เช่น ขาหนีบ ทวารหนัก ท้องน้อย และหลังส่วนล่าง ซึ่งอาการปวดอาจรุนแรงและมีอาการปวดขณะถ่ายหนักร่วมด้วยปัสสาวะลำบาก เช่น ปวดแสบขณะปัสสาวะ ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะกะปริบกะปรอย ปัสสาวะออกมามีสีขุ่น หรือปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้นมีหนองในท่อปัสสาวะ สามารถสังเกตได้เมื่อมีของเหลวข้นออกจากท่อปัสสาวะปวดเมื่อยตัว รู้สึกไม่สบาย และมีไข้การอักเสบชนิดเรื้อรังอาการอักเสบของต่อมลูกหมากชนิดเรื้อรังเป็นการติดเชื้อที่ไม่รุนแรง จะเกิดขึ้นเมื่อมีการอักเสบในบริเวณดังกล่าวติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน อาการส่วนใหญ่อาจไม่รุนแรง …

Continue Reading