โรคต่างๆ

หญ้าคามีประโยชน์หรือไม่

หญ้าคาเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมบริเวณแนวชายฝังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แล้วได้แพร่กระจายพันธ์ไปยังเขตร้อนต่างๆ ทั่วโลก ในปัจจุบันพบว่าหญ้าคาได้แพร่กระจายพันธุ์ไปทั่วทุกทวีปที่มีภาวะอากาศแบบร้อนชื้น และยังถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาให้กับพื้นที่เพาะปลูกเป็นอย่างมาก สำหรับในประเทศไทย สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่รกร้าง ตามภูเขาหินปูนและตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง รวมถึงตามริมทางทั่วๆไป เครดิตฟรี ประโยชน์และสรรพคุณหญ้าคา สำหรับประโยชน์ของหญ้าคามีการนำหญ้าคามาใช้ประโยชน์ คือ นำลำต้นและใบมามัดรวมกันหรือนำมาทำเป็นไพ เป็นต้น ใช้สำหรับมุงเป็นหลังคาบ้าน หลังคากระท่อม ส่วนสรรพคุณทางยาของหญ้าคานั้นตามตำรายาไทยระบุถึงสรรพคุณเอาไว้ว่า ช่อดอก มีรสชุ่ม สุขุม ใช้ห้ามเลือด แก้ปวด แก้ไอ อาเจียนเป็นเลือด แก้ร้อนใน บาดแผลจากของมีคม ดอกแก่ มีรสชุ่ม สุขุม ใช้ห้ามเลือดกำเดาออก ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด แก้แผลบวมอักเสบ แก้ฝีหนอง ราก มีรสชุ่มเย็น ใช้ขับปัสสาวะ แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ แก้ไข้ ไอ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้เลือดกำเดาออก แก้ความดันเลือดสูง บวมน้ำ ดีซ่าน ช่วยบำรุงไต แก้อ่อนเพลียเบื่ออาหาร ประจำเดือนมามากเกินไป ใช้ห้ามเลือดใบ แก้ลมพิษ ผื่นคัน แก้ปวดเมื่อยหลังคลอด …

Continue Reading