โรคต่างๆ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหมายถึงภาวะที่มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจ Coronary ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจได้รับความเสียหาย สาเหตุมักจะเกิดจากโรคหลอดเลือดโคโรนารีตีบ เครดิตฟรี หัวใจของเราประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ และมีเส้นเลือดชื่อ Coronary artery นำเอาเลือดและออกซิเจนมาสู่หัวใจ หากมีลิ่มเลือดมาอุดเส้นเลือด จะทำให้หัวใจขาดเลือด และออกซิเจนซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบหรือที่เรียกว่า Coronary artery disease เป็นโรคหัวใจที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นของประเทศที่เจริญแล้ว และประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย อุบัติการณ์ เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีเส้นใหญ่ 2 เส้นคือ Rigrt coronary arteryLeft main coronary artery ซึ่งจะแตกออกเป็นสองแขนงได้แก่Left anterior ascendingcircumflex artery อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาการที่พบบ่อยของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการแน่หน้าอก ตรงกลางหน้าอก เจ็บมากขึ้น พักหรืออมยาขยายหลอดเลือดจะไม่หายปวด สล็อต จุกเสียดบริเวณลิมปี่ แขซ้าย หรือคอและกรามด้านซ้ายหายใจเหนื่อยหอบ อาจจะมีหรือไม่มีแน่หน้าอกคลื่นไส้อาเจียนหน้าซีดเหงื่อออกเวียนศีรษะหน้ามืด กลุ่มอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดผู้ที่เป็นโรคโคโรนารี coronary disease จะมาโรงพยาบาลด้วย กลุ่มที่เรียกว่า Acute Coronary Syndrome เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด …

Continue Reading